Hulp bij een conflict op het werk

Heb je een conflict op je werk? Wij geven je juridisch advies voor jouw situatie. Eerlijk advies voor een vaste prijs door echte vakmensen. Dat is Brandmeester. En dit kunnen we allemaal voor je doen.

Wij kunnen je helpen bij je arbeidsconflict

Bij Brandmeester helpen we je of je nou verzekerd bent of niet. Wij komen voor je op en zoeken uit wat je kansen zijn. Heb je te maken met een ontslag, een verbeteringstraject of faillissement? We adviseren je in elke situatie en wijzen je op je mogelijkheden. Doe snel de check en kijk hoe we je kunnen helpen.

Een ervaren team juristen en advocaten

Het team van Brandmeester staat altijd voor je klaar. Onze juristen en advocaten hebben veel ervaring en weten daarom in iedere situatie wat ze het beste voor jou kunnen doen. We zijn gespecialiseerd in juridisch advies over:

Innovatie.png
  • Werk en inkomen
  • Schade en letsel
  • Aankopen en geld
  • Huis en wonen
Doe de gratis online check

Begrijpelijke taal en een vaste prijs

Je krijgt van ons juridisch advies in begrijpelijke taal en voor een vaste prijs. We werken met 4 overzichtelijke stappen waarbij het voor jou altijd duidelijk is wat we doen, wat je kansen zijn en wat het kost. Het is aan jou of je de volgende stap zet. Kost een stap voor ons onverwachts meer werk? Dan betaal je toch geen extra kosten.

Stap voor stap

Online check
Direct weten of we je kunnen helpen.
Gratis
Persoonlijk advies
Een gesprek over je kansen en mogelijkheden.
Altijd € 139
In gesprek of een bezwaar
We gaan onderhandelen of tekenen bezwaar aan.
Vaste prijs*
Procederen of in beroep
Als het echt nodig is, stappen we naar de rechter.
Vaste prijs*
* De prijs van deze stap is afhankelijk van je vraag.

Veelgestelde vragen over arbeidsconflicten

Als je een arbeidsconflict hebt is het beter om je niet zomaar ziek melden. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je rechtspositie in eventuele onderhandelingen of een procedure. Ga eerst in gesprek met je leidinggevende. Komen jullie er niet uit? Dan kan  een mediator een volgende stap zijn.

Is de situatie om wat voor reden dan ook niet houdbaar, en kan je het niet meer opbrengen om naar je werk te gaan? Dan kan je je alsnog ziek melden. Je zal dan naar de bedrijfsarts moeten gaan. Deze zal beoordelen wat de oorzaak is van je ziekte. Als de oorzaak het arbeidsconflict is, zal in veel gevallen een interventieperiode aanbevolen worden. Dit is een periode van een aantal weken waarin je (bijzonder) doorbetaald verlof krijgt. In deze periode krijg je de tijd om aan een oplossing te werken. Soms adviseert de bedrijfsarts ook dat je via een onafhankelijke derde in gesprek gaat met je werkgever om tot een oplossing te komen. Ook dan kan er mediation voorgesteld worden. In dit soort gevallen is aan te raden om juridisch advies in te winnen over je arbeidsconflict en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. 

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat je bij uitdiensttreding recht hebt op een transitievergoeding. Ook als je maar ergens kort hebt gewerkt en ook als je contract voor bepaalde tijd afloopt.

Als je ontslagen bent vanwege een arbeidsconflict en je werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kunnen we gaan onderhandelen of procederen over een ontslagvergoeding bovenop je transitievergoeding. We kunnen niet garanderen dat je deze extra vergoeding ook krijgt maar we gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen.

Je werkgever kan je functie niet zomaar wijzigen. Dit moet hij eerst met jou bespreken. Als er een eenzijdig wijzingsbeding in je arbeidsovereenkomst is opgenomen, mag je werkgever je functie wijzigen. Dit kan als hij een zwaarwegend belang heeft waarvoor jouw belangen moeten wijken. Ook op grond van de eisen van goed werkgeverschap kan een functie gewijzigd worden. Over de definitie van goed werkgeverschap kan gediscussieerd worden.

Je kan de aanpassing weigeren. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een arbeidsconflict. Probeer het eerst anders op te lossen. Ga in gesprek met je leidinggevende. Als jullie er samen niet uitkomen, kan je een persoonlijk adviesgesprek aanvragen om je opties te bespreken.

Ja, dat kan zeker. Bij mediation ga je in gesprek met de tegenpartij onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het doel hiervan is om op een niet-juridische manier jullie conflict op te lossen en zo de relatie weer goed krijgen. Zeker als je een arbeidsconflict hebt en op dezelfde plek wilt blijven werken, is mediation het overwegen waard. Wij bieden dit (nog) niet aan, maar meestal initieert en betaalt een werkgever dit traject ook. 

Natuurlijk blijven we wel bij de mediation betrokken. Als het helpt, zijn wij ook bij de gesprekken. Tenzij jij dat niet wilt natuurlijk. Als mediation op niets uitloopt, stappen we weer naar voren om verder te onderhandelen en de afspraken vast te leggen. 

Brandmeester heeft zijn naam te danken aan het meester zijn van elke situatie. De meeste arbeidsconflicten hebben we al talloze keren eerder gezien. Dit betekent dat we vooraf goed kunnen inschatten wat de beste aanpak is en kunnen we de meeste conflicten oplossen zonder ingrijpende juridische stappen.

Zo zullen wij alleen contact opnemen met de tegenpartij (je werkgever, je buurman, etc.) met jouw medeweten en instemming, op een manier die jij hebt bepaald.

Nee, zeker niet. Gelukkig ben je als werknemer in Nederland beschermd. Je werkgever mag je pas ontslaan als hij kan bewijzen dat het ontslag om een van volgende redenen is gebeurd:

1. Verwijtbaar handelen of nalaten

Als je ernstig verwijtbaar handelt of nalatig bent, mag je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is bijvoorbeeld handelen dat ook een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen. Of als je niet meewerkt aan een reïntegratie na arbeidsongeschiktheid.

2. Disfunctioneren

Als je werkgever niet tevreden is over je functioneren en je dit meerdere malen heeft laten weten, kan dat reden zijn voor ontslag. Dit moet dan wel aangetoond worden met bewijsmateriaal. En je moet de kans krijgen om je functioneren te verbeteren.

3. Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie met een collega of leidinggevende kan reden zijn voor ontslag. Dit zal vaak zijn vanwege botsende karakters of verschillende inzichten over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd. Als de situatie zo verslechtert dat het werk er onder lijdt, kan je werkgever besluiten je te ontslaan. Maar je werkgever zal eerst pogingen hebben moeten doen om te proberen de relatie te verbeteren, zo nodig door het inzetten van mediation. Je werkgever moet naderhand ook wel kunnen bewijzen dat jij degene bent die de problemen heeft veroorzaakt.

Sinds 1 januari 2020 kunnen redenen 1 t/m 3 gecombineerd worden. Je hebt dan wel recht op 1,5 keer de transitievergoeding.

4. Dringende reden (ontslag op staande voet)

Je kan op staande voet ontslagen worden als je steelt van het bedrijf, fraudeert of collega's mishandelt of bedreigt. Ook werkweigering kan reden zijn van ontslag op staande voet. Je werkgever moet deze reden direct aan je mededelen, het ontslag ook direct geven en hij moet het achteraf kunnen bewijzen.

5. Bedrijfseconomische reden

Heeft je werkgever te maken met tegenvallende bedrijfsresultaten of zit er een reorganisatie aan te komen? Dan kan dat reden zijn om personeel te ontslaan. Een bedrijfseconomisch ontslag kan om veel verschillende redenen plaatsvinden. Je werkgever zal dan rekening moeten houden met het afspiegelingsbeginsel. Vaak zal de werkgever ook eerst de mogelijkheid van een ontslagregeling onderzoeken.

Wat de reden van je ontslag ook is, het is vaak aan te vechten. Of misschien is er een gunstige regeling voor jou uit te slepen. Vraag in ieder geval juridisch advies als je het gevoel hebt dat je niet goed behandeld bent. Brandmeester kan je uitstekend vertellen wat je kansen zijn in je situatie. Doe de check.

Het werkt vrij simpel. Je start met een gratis online check. Daarna weet je of we je kunnen helpen. Via een persoonlijk gesprek vertellen we je of je een sterke zaak hebt en wat de beste aanpak is. Daarna kunnen we (namens jou) onderhandelen voor de beste uitkomst tussen jou en je werkgever. Komen we er niet uit? Dan leggen we jouw situatie in het uiterste geval voor aan de rechter.

Bij Brandmeester zit jij aan de knoppen: je bepaalt zelf of we een stap verder gaan. Of niet.

Doe de check

Als je weer terugkomt van ziek zijn, kun je misschien niet gelijk verder waar je gebleven was. De bedrijfsarts kijkt dan met je mee en adviseert jou en je werkgever over hoe je het beste terug kan komen. Soms kun je niet terugkeren in je eerdere functie. Je werkgever moet dan een andere functie voor je zoeken die je wel kan uitvoeren. Is die er niet? Dan zoekt je werkgever samen met jou naar een functie buiten het bedrijf.

Doe de online check

Zuiver-Stap1.png

We helpen je natuurlijk graag. Maar zijn er ook eerlijk over als dit niet kan. Doe de online check en weet binnen 3 minuten of Brandmeester je verder kan helpen. Je zit nog nergens aan vast.