Arbeidsovereenkomsten en werkuren in de zorg

Rechten en plichten van zorgpersoneel

 • Rechten & plichten
 • Arbeidsovereenkomst & werkuren
 • Tips voor overwerken & rustperiodes

Ben je werkzaam in de zorg? Dan is het belangrijk om te weten wat jouw rechten en plichten zijn met betrekking tot jouw arbeidsovereenkomst en werkuren.

In dit artikel bespreken we de ins en outs van arbeidsvoorwaarden in de zorg, met praktische tips voor zorgpersoneel.

Arbeidsovereenkomst

MBK illustratie aankopen en contracten

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen jou en jouw werkgever waarin de afspraken over jouw baan staan vastgelegd. Denk hierbij aan:

 • Functie: Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden?
 • Werkuren: Hoeveel uur per week werk je?
 • Rooster: Hoe ziet jouw werkrooster eruit?
 • Loon: Hoeveel verdien je?
 • Vakantiedagen: Hoeveel vakantiedagen heb je?
 • Ziekteverlof: Wat zijn de regels bij ziekte?

Overuren

In de zorg is het vaak noodzakelijk om over te werken. Overwerken mag alleen als je hiermee instemt. Er zijn verschillende regels over de vergoeding van overuren.

Rustperiodes

Zorgpersoneel heeft recht op rustperiodes. Dit is belangrijk om te kunnen herstellen van de fysieke en mentale belasting van het werk. De regels over rustperiodes zijn vastgelegd in de cao die op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. In de zorg zijn er meerdere soorten cao's in plaats van één cao voor alle zorgberoepen. Daarom verschillen de regels per cao.

Tips voor zorgpersoneel

 • Lees je arbeidsovereenkomst goed door en zorg dat je de afspraken begrijpt;
 • Vraag je werkgever om een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken;
 • Maak gebruik van je vakantiedagen en rustperiodes;

Veelgestelde vragen over een arbeidsovereenkomst in de zorg

De maximale werkweek in de zorg is afhankelijk van de afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt in je arbeidsovereenkomst en wat er in de cao is bepaald over maximale uren per week. Een werkweek mag in ieder geval nooit meer dan 60 uur bedragen.

Het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt is ook vastgelegd in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur heb je wettelijk recht op 20 vakantiedagen per jaar. Het exacte aantal vakantiedagen is ook afhankelijk van jouw arbeidsomvang.

Als je ziek bent, moet je je ziek melden bij je werkgever. Vaak is dit je leidinggevende. De regels over ziekte staan vaak geregeld in de arbeidsovereenkomst, cao, personeelshandboek of bedrijfsreglement. Je werkgever mag niet vragen naar jouw medische situatie en is verplicht om jou in de eerste week van ziekte aan te melden bij de arbodienst of bedrijfsarts.

doe de check

Waar kunnen we je bij helpen?

Doe de online check. Zo weet je binnen één minuut of BrandMR je verder kan helpen.