Concurrentiebeding in de financiële sector

Houd rekening met de grenzen!

  • Grenzen & mogelijkheden
  • Wetgeving & eisen
  • Tips voor professionals

Ben je werkzaam in de financiële sector en overweeg je een overstap naar een concurrent of wil je je eigen onderneming starten? Dan is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot jouw concurrentiebeding. In dit artikel bespreken we de ins en outs van concurrentiebedingen in de financiële sector, met praktische tips.

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidscontract die een werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor een concurrent of een eigen onderneming te starten in een concurrerende branche.

Is een concurrentiebeding in de financiële sector altijd geldig?

MBK illustratie aankopen en contracten


Nee, een concurrentiebeding is niet altijd geldig. Het is alleen geldig als de werknemer meerderjarig is, het beding schriftelijk is vastgelegd, en er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kan een concurrentiebeding ook geldig zijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar dan moet de werkgever een goede motivering hebben.

Het is belangrijk op te merken dat er recente ontwikkelingen zijn met betrekking tot het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Om te beoordelen of het beding ook daadwerkelijk stand kan houden - los van de geldigheid ervan - kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval en maakt hij een belangenafweging (wegen de belangen van werkgever of werknemer zwaarder?). Bij deze beoordeling spelen onder andere de volgende factoren een rol: is het beding bepaald in tijd en ruimte (of: de duur en geografische reikwijdte van het beding?), wat is het belang van de werknemer en wat is het belang van de werkgever?

Welke sancties kunnen er zijn bij overtreding van een concurrentiebeding?

Bij overtreding van een concurrentiebeding kan de werkgever een boete opleggen aan de werknemer. Ook kan de werkgever juridische stappen nemen om de werknemer te dwingen te stoppen met de concurrerende werkzaamheden.

Tips voor professionals in de financiële sector

  • Lees je arbeidscontract goed door, met name de clausule over het concurrentiebeding;
  • Vraag juridisch advies als je twijfelt over de geldigheid van jouw concurrentiebeding;
  • Maak afspraken met je werkgever over de mogelijkheden en beperkingen van jouw concurrerende werkzaamheden;
  • Wees op de hoogte van de relevante wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot concurrentiebedingen.

Concurrentiebedingen in de financiële sector zijn complex en er zijn veel juridische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

Veelgestelde vragen over een concurrentiebeding

De duur is niet afhankelijk van de sector. Volgens de rechtspraak is een termijn van 12 maanden gebruikelijk, hoewel termijnen van 24 maanden ook vaak voorkomen. In dat geval is de kans groter dat de rechter de termijn zal verkorten.

De maximale geografische reikwijdte van een concurrentiebeding is afhankelijk van vele omstandigheden. Wanneer het bedrijf zich tot de markt in heel Nederland richt kan het zo zijn dat het concurrentiebeding voor heel Nederland geldt. Wanneer jij werkzaam bent bij een bedrijf dat zich alleen richt tot één specifieke provincie zal het beding niet voor heel Nederland mogen gelden.

Voorbeelden van zwaarwegende belangen van de werkgever die kunnen worden beschermd door een concurrentiebeding zijn:

- Bescherming van bedrijfsgeheimen;
- Bescherming van klantenrelaties;
- Voorkoming van concurrentievervalsing.

Ondanks het benoemen van deze zwaarwegende belangen moet de werkgever deze ook goed motiveren en concreet zijn. Dus, als een werkgever deze belangen benoemt, betekent dat niet meteen dat een werknemer geen kans maakt.

Als je denkt dat jouw concurrentiebeding ongeldig is, kun je juridisch advies inwinnen. Brandmeester kan beoordelen of het beding aan de wettelijke eisen voldoet.

doe de check

Waar kunnen we je bij helpen?

Doe de online check. Zo weet je binnen één minuut of BrandMR je verder kan helpen.