Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een (voorgenomen) beslissing van de (semi-)overheid, kun je bezwaar maken. Wij kunnen je hier goed bij helpen. We onderzoeken wat goede redenen zijn om bezwaar te maken en stellen de brieven voor je op.

Hoe werkt bezwaar maken?

In de wet is geregeld hoe je bezwaar kunt maken. Je hoeft dit niet allemaal te weten, want wij gaan je daar natuurlijk bij helpen. Wel vertellen we je van tevoren wat je kunt verwachten in de komende tijd.

Een inleidend bezwaarschrift

We beginnen bijna altijd met een inleidend bezwaarschrift. Dit is een brief waarin we aangeven dat we het niet eens zijn met de genomen beslissing. We sturen de brief op binnen de bezwaartermijn, zodat die termijn is veiliggesteld. Misschien heb je dit zelf al gedaan, dan doen we het niet nog een keer. In een inleidend bezwaarschrift gaan we nog niet in op de details.

Alle argumenten verzamelen

Daarna komt het moment om alle stukken te verzamelen die van invloed zijn op de beslissing. Wij proberen een deel te verzamelen, maar er zijn ook documenten die jij alleen kunt aanleveren. Zodra we alle stukken binnen hebben, gaan we op zoek naar redenen waarom we het niet eens zijn met de beslissing. Heeft de tegenpartij zich aan de wet- en regelgeving gehouden? Zijn er in het verleden vergelijkbare zaken geweest waar een heel andere beslissing is genomen? We gaan alles langs om argumenten te vinden voor ons bezwaar. Want hoe meer we vinden, hoe sterker we staan. Vervolgens zetten we ons verhaal met alle argumenten op papier. Dit is het aanvullend bezwaarschrift. Voordat we dat opsturen, stemmen we de inhoud met je af in een gesprek.

Hoorzitting

Na het indienen van het bezwaarschrift krijg je bijna altijd een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar kunnen we een mondelinge toelichting geven op het bezwaar. We hoeven hier niet naartoe te gaan. Vanuit onze ervaring kunnen we inschatten wat handig is om te doen.

Als we gaan, bereiden we ons samen voor. We nemen de stukken van alle betrokkenen door. Als je wilt, voeren wij het woord namens jou, maar je mag natuurlijk ook zelf je verhaal doen. De setting is veel kleiner en informeler dan bij een zitting bij de rechtbank.

Wat we van jou verwachten

Het is voor ons fijn als je in deze fase bereikbaar bent voor overleg. Soms hebben we nog extra documenten nodig. Of hebben we een vraag. Hoe sneller je dan reageert, hoe sneller wij weer verder kunnen.