In (hoger) beroep

Als je bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je in beroep (of hoger beroep) gaan. Je gaat dan niet meer in gesprek met de (semi-)overheid, maar naar de rechtbank, het College van Beroep of de Centrale Raad van Beroep. We zullen je altijd een eerlijk advies geven of het zinvol is om in beroep te gaan.

Hoe we ons voorbereiden

In beroep gaan vraagt om een goede voorbereiding. Wij controleren eerst of we extra informatie nodig hebben en plannen als dat handig is nog een gesprek met je in.

Omdat we namens jou in beroep gaan, is het belangrijk dat we samen op een lijn zitten. We stellen samen een plan van aanpak op, waarin we het doel vastleggen en hoe we dat gaan aanpakken. Hebben we ook al samen bezwaar gemaakt? Dan is het vaak niet nodig om helemaal opnieuw te beginnen. We gebruiken het plan van aanpak van de bezwaarprocedure en passen dat zo nodig aan.

De procedure begint met een processtuk

We leggen onze standpunten vast in een beroepsschrift. Dat is het eerste processtuk dat we opsturen naar de rechter. We presenteren hierin de feiten, samen met onze redenen waarom we tegen de beslissing zijn. Wij zorgen dat dit binnen de beroepstermijn van zes weken wordt ingediend, of dat we op tijd om uitstel vragen als dat nodig is. Hiermee starten we de procedure.

Het proces

De rechter vraagt alle stukken op bij het bestuursorgaan (onze tegenpartij). Soms neemt de rechter als een beslissen op basis van de stukken, maar meestal volgt een rechtszitting. Hierin presenteren wij en het bestuursorgaan beide onze standpunten.

Als we het niet eens zijn met de beslissing van de rechtbank, bestaat er altijd de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit is bij Brandmeester kosteloos als je ook met ons het beroep hebt aangetekend. Je advocaat moet je zaak dan natuurlijk wel zo inschatten dat je nog een kans hebt om het hoger beroep te winnen. Ook daar zijn wij eerlijk over.