Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een (voorgenomen) beslissing van de (semi-)overheid, dan kun je bezwaar maken. Hierbij kunnen we je goed helpen. We onderzoeken wat goede redenen zijn om bezwaar te maken en stellen de brieven voor je op.

Hoe werkt bezwaar maken?

In de wet is geregeld hoe je bezwaar kunt maken. Je hoeft dit niet allemaal te weten want wij gaan je daar natuurlijk bij helpen. Wel vertellen we je van tevoren wat je kunt verwachten in de komende tijd.

Een inleidend bezwaarschrift

Bijna altijd beginnen we met een inleidend bezwaarschrift. Dit is een brief waarin we aangeven dat we het niet eens zijn met de genomen beslissing. We sturen de brief op binnen de bezwaartermijn zodat deze termijn is veiliggesteld. Misschien heb je dit zelf al gedaan. Dan doen we het niet nog een keer. In een inleidend bezwaarschrift gaan we nog niet in op de details.

Alle argumenten verzamelen

Daarna komt het moment om alle stukken te verzamelen die van invloed zijn op de beslissing. Wij proberen een deel te verzamelen. Maar er zijn ook documenten die alleen jij kunt aanleveren. Zodra we alle stukken binnen hebben, gaan we op zoek naar redenen waarom we het niet eens zijn met de beslissing. Heeft de tegenpartij zich wel aan de wet- en regelgeving gehouden? Zijn er in het verleden vergelijkbare zaken geweest waarover een heel andere beslissing is genomen? We gaan alles langs om argumenten te vinden voor ons bezwaar. Want hoe meer we vinden, hoe sterker we staan. Vervolgens zetten we ons verhaal met alle argumenten op papier. Dit is het aanvullend bezwaarschrift. Voordat we dat opsturen, stemmen we de inhoud met je af in een gesprek.

Hoorzitting

Na het indienen van het bezwaarschrift krijg je bijna altijd een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar kunnen we een mondelinge toelichting geven op het bezwaar. We hoeven hier niet naartoe te gaan. Vanuit onze ervaring kunnen we inschatten wat handig is om te doen.

Als we gaan, bereiden we ons samen voor. We nemen de stukken van alle betrokkenen door. Als je wil, voeren wij het woord namens jou. Maar je mag natuurlijk ook zelf je verhaal doen. De setting is veel kleiner en informeler dan bij een zitting bij de rechtbank.

Wat we van jou verwachten

Het is voor ons fijn als je in deze fase bereikbaar bent voor overleg. Soms hebben we nog extra documenten nodig. Of hebben we een vraag. Hoe sneller je dan reageert, hoe sneller wij weer verder kunnen.

Een vaste prijs

Bij ons betaal je een eerlijke prijs voor bezwaar maken. Geen uurtje-factuurtje maar een vaste prijs voor de hele bezwaarprocedure. Wel verschilt de vaste prijs per rechtsgebied. Ga naar onze Wat het kost-pagina om te zien wat een bezwaarprocedure voor jouw vraag kost of doe meteen de online check.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf

Veelgestelde vragen

Dat is moeilijk vooraf te bepalen. Het hangt natuurlijk af van de complexiteit van je zaak. Maar ook van de instantie met wie je te maken hebt. Voor de overheid geldt een wettelijke termijn van zes weken die kan oplopen tot twaalf weken. Verder bestaat de mogelijkheid te verlengen met zes weken. Beslist de overheid niet op tijd? Dan kunnen we een dwangsom vorderen.

Over het algemeen kun je uitgaan van drie tot vijf maanden.

In een inleidend bezwaarschrift geven we aan dat we het niet eens zijn met de beslissing. Het aanvullend bezwaarschrift gaat dieper in op waarom we het oneens zijn. Hierin dragen we juridische argumenten aan op basis waarvan we de beslissing aanvechten.

Meestal wel, maar het is niet verplicht. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij anders besluit. Dat verschilt per zaak en is moeilijk van te voren te zeggen.

Een hoorzitting is niet zo heel formeel. Het is in elk geval niet bij een rechtbank maar meestal bij de partij tegen wie je bezwaar maakt. Het kan zelfs telefonisch.

Tijdens de hoorzitting is er iemand die de vragen stelt en iemand die meeschrijft wat er gezegd wordt. Hier lichten we onze bezwaren en argumenten toe. En we krijgen de gelegenheid zelf ook vragen te stellen aan de tegenpartij.

Overigens is het niet zo dat er na de hoorzitting al direct een besluit wordt genomen. Dit volgt later.

Het verschilt nog wel eens hoelang een hoorzitting duurt. Dit is vooral afhankelijk van hoe complex je zaak is en hoeveel verschillende partijen er iets te zeggen hebben. Over het algemeen kan je rekenen op één à twee uur.

Ja, natuurlijk! Een hoorzitting in een zaak kan best vervelend zijn voor je. Als je het prettig vindt om een vriend of familielid mee te nemen, kan dat gewoon.

Nee, je betaalt een vaste prijs die inclusief btw is. Hierbij zijn de kosten voor eventuele extra zittingen en kosten als griffierecht inbegrepen.

Tijdens de bezwaarprocedure nemen we zoveel mogelijk bij je weg. We zijn aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de procedure en we stellen de bezwaarschriften voor je op. Uiteraard in overleg met jou. Daarnaast doen we goed onderzoek naar alle redenen van bezwaar die we zouden kunnen aanvoeren. Hoe meer argumenten, hoe sterker we staan. En natuurlijk bewaken we de termijnen en houden we je op de hoogte van alles wat speelt.