Juridische hulp bij een burenruzie

Misschien verstoort de muzieksmaak van je buurvrouw je woonplezier. Of kijk je uit op een lelijke betonschutting.

 • Geluidsoverlast van je buren?
 • Problemen met de erfafscheiding?
 • Los je burenprobleem eindelijk op

Soms werkt een gesprek niet en wil je toch je gelijk krijgen. Je kan dan bij ons juridische hulp inschakelen. Wij kunnen je helpen met zaken over:

 • overhangend groen;
 • beplanting die te dicht bij de erfgrens staat;
 • ramen die te dicht bij de erfgrens staan;
 • een gedeelde muur, schutting of heg;
 • een te hoge schutting;
 • geluidsoverlast.


In de Veelgestelde vragen hieronder lees je per onderwerp wat we kunnen doen. Wij helpen je bijvoorbeeld met burenbemiddeling. In de meeste gevallen is dit genoeg en komen we samen tot een oplossing. Maar soms kom je er ook niét samen uit. Dan komen we voor je belangen op bij de rechter.

 • Vaste prijs: geen verrassingen
 • Online: jij hebt controle over iedere stap
 • Voor iedereen: ook als je niet verzekerd bent

Ik ben Arthur Overweel en heb veel ervaring met de situaties die je bij een burenruzie kan tegenkomen. Voor € 139 geef ik je in een persoonlijk gesprek advies over je juridische mogelijkheden.

Arthur Overweel

Arthur Overweel | Advocaat Huis en wonen

De specialisten

Veelgestelde vragen

Beplanting die over jouw erfgrens groeit mag je snoeien, maar alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vraag eerst aan je buren of ze dit willen doen. Daarvoor moet je ze dan ook, indien nodig, toestemming geven om op jouw grond te komen. Willen ze dit niet dan kan je een aangetekende brief sturen om overhangend groen weg te halen, daarvoor geef je ze een termijn. Een normaal termijn is ongeveer 4 tot 6 weken. Doen ze dit niet, dan mag je zelf aan de slag. Zorg wel dat je het netjes doet en de begroeiing niet beschadigt. Anders kan je aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade aan de beplanting.

Wist je trouwens dat vruchten van groen van de buren die op jouw grond vallen daarmee ook van jou zijn? Misschien moet je die perenboom toch maar laten groeien!

De regel is dat een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag worden geplant en heggen en struiken niet binnen 50 centimeter. Hier bestaan meerdere uitzonderingen op. De meest voorkomende uitzondering is dat sommige gemeentes andere afstanden hanteren. Kijk daarvoor in de Algemene Plaatselijke Verordening of de Bomenverordening van je gemeente. Als de beplanting er al 20 jaar staat, kan er sprake zijn van verjaring en mogen ze niet meer verwijderd worden. Je kan dit mogelijk zien op luchtfoto’s.

Kom je er niet uit met je buren? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

Dat mag. Maar het moet op minstens 2 meter afstand van de erfgrens zijn. Is het raam dichterbij? Dan mag dit alleen als er ondoorzichtig glas in zit en het raam niet open kan.

Heb je juridische hulp nodig? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

Het woord zegt het al. Van een ‘gedeelde’ muur, schutting of heg ben je samen met de aangrenzende buren eigenaar. Voor de aanschaf van een nieuwe schutting ben je dan ook voor de helft verantwoordelijk en betaal je ook de helft. Kom je er samen met je buren niet uit? Dan kan je de erfafscheiding op je eigen grond plaatsen of de buren verplichten mee te werken via de rechter. Let op: in beide gevallen zijn er extra regels en uitzonderingen.

Wil je weten of Brandmeester je kan helpen met je gedeelde muur, schutting of heg? Doe de check.

Een erfafscheiding mag aan de achterkant van je perceel maximaal 2 meter hoog zijn. Staat de schutting voor je huis of ernaast? Dan mag het maximaal 1 meter hoog zijn, afhankelijk van hoe de voorgevelrooilijn loopt. Als je een hogere schutting wil dan moet je daarvoor een vergunning hebben. Het kan ook zo zijn dat je gemeente andere regels heeft voor de schuttinghoogte. Controleer dit bij je gemeente.

Hebben je buren een te hoge schutting en kom je er samen niet uit? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

Nee. Die zijn niet wettelijk vastgelegd. Je gemeente kan wel regels opstellen via een plaatselijke verordening. Over tijdstippen bijvoorbeeld of volume. Je kunt bij extreme gevallen zoals schreeuwen of ruzie ook hulp inschakelen van de wijkagent of politie.

Huur je? Neem dan ook contact op met je verhuurder. Die is verplicht om klachten serieus te nemen.

"Brandmeester is een grote stap in de richting van juridische bijstand tegen lage kosten. Voor €139 kreeg ik een goed advies van een ter zake kundige jurist, inclusief een uitgebreid telefonisch overleg zodat ook hoor en wederhoor goed gestructureerd konden plaatsvinden."

Jim van der H. | Huis & wonen