BrandMR introduceert moderne advocatentoga

Den Haag – 25 maart 2024 BrandMR (Brandmeester) pleit voor modernisering van de advocatentoga met een nieuw eigentijds ontwerp. Het advocatenkantoor zal dit voorstel voor een wetswijziging begin volgende week presenteren aan de Tweede Kamer. Toga's zijn niet altijd ontworpen met comfort of praktische functionaliteit in gedachten. In moderne rechtszalen, waar technologie en lange werkdagen gebruikelijk zijn, kan meer praktische kleding wenselijk zijn. Deze modernisering is tevens een mooie tussenstap voor de advocatuur om uiteindelijk de toga helemaal af te schaffen. Zo kan de advocatuur geleidelijk de stap maken naar de huidige moderne tijd.

Advocatentoga is een traditie van het begin van de 19e eeuw

Veel regels en gewoonten in de advocatuur, zoals bijvoorbeeld het uurtje-factuurtje model, de partnerstructuur of het ingewikkelde formele taalgebruik, stammen net als de toga uit een ver verleden. De ‘toga’ komt oorspronkelijk uit de Romeinse tijd en is Latijn voor bedekking of bekleding. Van 1802 tot 1811 stelt Napoleon Bonaparte dikke wetboeken op, waarin ook strenge kledingvoorschriften voor in de rechtszalen worden opgenomen. Deze kledingvoorschriften gingen ook gelden in Nederland. De toga zoals wij hem kennen was geboren: zwart van kleur met een witte bef.

De traditionele advocatentoga is barrière voor de toegankelijkheid

Het idee van de toga is dat alle juridische professionals, ongeacht hun persoonlijke achtergrond of de partij die zij vertegenwoordigen, gelijk zijn voor de wet. Heel relevant toen de toga begin 19e eeuw ingevoerd werd. Inmiddels is het 2024, zijn we ruim twee eeuwen verder en is deze traditie volgens BrandMR verouderd. Je kan het zelfs als een barrière voor de toegankelijkheid van het recht beschouwen. Het afschaffen van de toga kan de rechtspraak toegankelijker en minder intimiderend maken voor het publiek. Het traditionele beeld van de advocaat in toga kan als afstandelijk en ouderwets worden ervaren.

Modernisering van de advocatuur

In Scandinavische landen is het al gebruikelijk dat advocaten geen toga meer dragen. Net als in de Verenigde Staten en Canada. Het ontbreken ervan in andere rechtsstelsels weerspiegelt een verschuiving naar moderniteit en soms een bewuste afwijzing van koloniale of oude tradities. Het moderniseren en zelfs het weglaten van de toga kan worden gezien als een stap naar de modernisering van de rechtspraak, waardoor deze beter aansluit bij de hedendaagse maatschappij en haar waarden.

BrandMR-13-fotografie-www.lourenz.nl