Minister Dekker maant NOvA tot meer haast met aanpassing verordening

In het Kameroverleg over de Experimentenwet stelde Tweede Kamer-lid Jeroen van Wijngaarden wederom vragen aan Minister Dekker. Onderwerp: de voortgang van de eenvoudige aanpassing van artikel 5.11 uit de Verordening op de Advocatuur. Niet alleen de mensen die nu geen advocaat kunnen betalen en de uurtje-factuurtje rekening van een advocaat te onzeker vinden zijn hier nieuwsgierig naar. Ook de Minister, de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid en de ACM wachten nog steeds op de Nederlandse Orde van Advocaten om dit artikel aan te passen. Dit is immers in strijd met de mededingingswet. Gelukkig heeft de minister een antwoord voor als de aanpassing nog langer uitblijft.