Minister Franc Weerwind bezoekt BrandMR

Donderdag 2 februari was minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind op bezoek bij Brandmeester. Een citaat van de minister is: “Iedereen moet toegang hebben tot het recht. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je persoonlijke situatie is of wat er in je portemonnee zit. Ik wil alle mensen in dit land het vertrouwen geven dat ze altijd kunnen rekenen op de democratische rechtsstaat.”

Weerwind en Joanna in gesprek

Deze motivatie sluit naadloos aan bij onze ambitie. Brandmeester heeft als doel om met een herkenbaar merk, een toegankelijk online platform en persoonlijke, vakbekwame dienstverlening het recht toegankelijk te maken. Daarbij maakt het niet uit hoe een rechtzoekende juridische hulp betaalt. Of dit nu rechtstreeks is via een vaste prijs, via een premie aan een verzekeraar of via een lidmaatschap van een vakbond of belangenvereniging. Juridische hulp van Brandmeester is er voor iedereen.

We hebben met hem een ronde door ons bedrijf gemaakt om hem te laten zien hoe wij het recht toegankelijk maken voor mensen die een afstand ervaren tot juridische hulp. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hun wederpartij veel machtiger is, zij onvoorspelbare kosten als een drempel zien of zij de juridische wereld als ingewikkeld ervaren.

Een breed scala aan mensen stond in persoonlijke gesprekken met onze collega’s centraal. Van asbestslachtoffer, ontslagen werknemers en huizenkopers met een verborgen gebrek tot letselschadeslachtoffers.

Bert Heidaen Franc Weerwind

Toegankelijke en betaalbare advocatuur

Brandmeester wil laten zien hoe zij juridische diensten kan aanbieden tegen een vaste, voorspelbare prijs. En hoe zij het gemak van online kan combineren met de persoonlijke aandacht van vakbekwame advocaten. Rechtshulppakketten die een voorbeeld zijn voor de markt. Daarnaast zijn er meer activiteiten binnen Brandmeester Groep die ervoor zorgen dat slachtoffers - bijvoorbeeld van letsel of beroepsziekten - op een laagdrempelige manier hun recht kunnen halen.

franc Weerwind en Peter Hoitinga

Alternatief voor bestaande aanbieders

De politieke discussie over de toegang tot het recht concentreert zich op de bestaande structuren en instituties in de markt zoals de NOvA of het Verbond van Verzekeraars. Als Brandmeester willen wij graag een alternatief geluid laten horen. Zodat de minister meerdere inzichten krijgt. En inziet dat de toegang tot het recht niet alleen kan worden verbeterd via de traditionele advocaat of de klassieke rechtsbijstandverzekeraars.

We kijken terug op een inspirerend bezoek van een minister met grote interesse en nieuwsgierigheid in onze oplossingen om rechtshulp toegankelijk te maken.

Arthur Overweel en Franc Weerwind