Nieuwe regels voor oproepkrachten

Ben je een oproepkracht? Dan is het verstandig de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de gaten te houden. Deze nieuwe wet die 1 januari 2020 ingaat, kan zeker in je voordeel werken.

Michelle-Kip_1080x484

Michelle de Kip

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Door deze nieuwe wet gaan er een aantal regels in het voordeel van oproepkrachten veranderen. Dit omdat er nu teveel onzekerheid is voor deze groep. In deze blog vertel ik je er meer over.

Ben je een oproepkracht?

Je mag jezelf een oproepkracht noemen als je aantal arbeidsuren per maand of per jaar niet duidelijk is vastgelegd. Verder heb je als oproepkracht geen recht op loon als je niet hebt gewerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij min/max-contracten en nulurencontracten.

Oproeptermijn van 4 dagen

Als oproepkracht moet je ten minste 4 dagen van te voren worden opgeroepen. Als deze periode korter is dan 4 dagen, mag je als oproepkracht weigeren om te gaan werken. Worden de oproep- of werktijden binnen deze termijn van 4 dagen gewijzigd of afgezegd? Dan heb je alsnog recht op salaris over de eerder afgesproken uren. In de CAO kan een afwijkende termijn zijn opgenomen.

Contract na 12 maanden

Ben je als oproepkracht 12 maanden werkzaam voor een werkgever? Dan moet hij je binnen 1 maand een contract voor een vast aantal uren aanbieden. Dus heb je op 1 januari 2020 een contract voor 12 maanden of langer? Dan moet je werkgever vóór 1 februari van datzelfde jaar een contract voor een vast aantal uren aanbieden. Dit vaste aantal uren moet een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden zijn. Als je werkgever je dit aanbod niet doet, heb je als werknemer recht op loon vanaf de dag dat het aanbod uiterlijk had moeten worden gedaan. Maar je bent als oproepkracht niet verplicht om dit aanbod te accepteren.

Wat kunnen wij voor je doen?

Allereerst kunnen wij voor je controleren of je al recht hebt op een vast aantal uren en hoeveel uren dit dan precies zijn. Verder kunnen wij onderhandelen met je werkgever als deze je geen contract met een vast aantal uren wil aanbieden. Ook kunnen wij je helpen om eventueel te weinig ontvangen salaris door je werkgever uit te laten betalen.