SRK vraagt onderzoek te doen naar Advocatenorde

Rechtsbijstandsverzekeraar SRK heeft de Autoriteit Consument en Markten (ACM) gevraagd een onderzoek te starten naar de Orde van Advocaten. Volgens SRK blokkeert de beroepsvereniging hun recent gelanceerde dochterbedrijf BrandMR.

Sinds SRK vorige maand startte met BrandMR is de relatie tussen beide partijen verzuurd. Klanten kunnen via BrandMR voor een vast tarief van €3383 hun zaak laten behartigen. SRK mikt daarmee op klanten die te veel verdienen om gebruik te kunnen maken van juridische bijstand, maar die uit vrees voor hoge kosten niet zelf een advocaat in de arm durven te nemen.

Den Haag lijkt wel oren te hebben naar het initiatief. Begin november noemde VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) BrandMR een ‘uitermate interessant initiatief’. Hij zei wel dat het op een ‘aantal formele regeltjes’ stuit, waardoor BrandMR niet kan starten. Dekker vraagt de Orde daarom ‘serieus naar de eigen richtlijnen te kijken’. De Orde toonde zich volgens Dekker welwillend.

SRK ervaart dat anders. Volgens marketingdirecteur Peter Hoitinga negeert de Orde contactverzoeken. Voor een recent verzoek van SRK om met de beroepsvereniging te praten, zegt de Orde pas eind maart tijd te hebben. Hoitinga zegt dat de Orde wel een brief stuurde waarin het SRK waarschuwt zijn advocaten tuchtrechtelijk te vervolgen als het de website van BrandMR niet verwijdert. ‘Van voortvarende aanpak is dus geen sprake’, concludeert Hoitinga.

Een woordvoerder van de Orde reageert dat de beroepsvereniging zich verantwoordelijk voelt ‘om regels bij de tijd te houden’, en het aanpassen daarvan wil onderzoeken. Dat laatste kost tijd, benadrukt hij. De Orde wil ‘zorgvuldig’ kijken naar vergelijkbare situaties in andere rechtssystemen in de Europese Unie.

De opstelling van de Orde richting SRK is mogelijk in strijd met regels die bedrijven een vrije toegang tot de markt garanderen. Althans, dat vindt SRK. Maar volgens de Orde overtreedt SRK de spelregels voor advocaten.

Wat de Orde tegen de borst stuit, is dat SRK niet wordt geleid door beëdigde advocaten. Door via BrandMR wél advocatendiensten aan te bieden, gaat de organisatie lijnrecht in tegen de spelregels voor advocaten. Die schrijven namelijk voor dat het merendeel van de eigenaren van een bedrijf dat advocatendienstenlevert, zélf advocaat moet zijn.