Persbericht

Onduidelijkheid en te hoge kosten zijn hoofdredenen om rechtshulp te mijden. SRK Rechtsbijstand breekt daarom een lans voor de middeninkomens met BrandMR.

Den Haag, 7 oktober 2019 - Uit een representatief onderzoek uitgevoerd onder 1.047 Nederlandse mannen en vrouwen (18+), blijkt dat een kwart van de Nederlanders met een juridisch geschil geen rechtshulp inschakelt. Het aantal verzekerden voor rechtsbijstand slinkt en vergrijst, voor sociale rechtsbijstand geldt een inkomensgrens én advocaten worden vaak te duur gevonden. Het gevolg is dat mensen hun recht niet halen. Er is sprake van een groep “rechtmijders”.

Rechtshulp in Nederland: hoge kosten, procesangst en onduidelijkheid

Maar liefst 52% van de Nederlanders heeft wel eens behoefte gehad aan juridisch advies en bijna 40% van de Nederlanders zocht ook hulp van een advocaat of jurist om tot een oplossing te komen bij een geschil. 25% van de Nederlanders met behoefte aan rechtshulp bij een geschil, heeft deze hulp niet gezocht. Redenen hiervoor zijn hoge kosten, angst voor een procedure en een deel is niet verzekerd en ervaart dus ook een kostendrempel. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat onduidelijkheid over de kosten (en het proces), maakt dat mensen niet op zoek gaan naar een advocaat. Dit geldt met name voor huishoudens met kinderen onder de 18 jaar. Van de groep onverzekerde respondenten die wel rechtshulp moesten inschakelen, vond 68% die achteraf te duur.

Een gat tussen sociale rechtsbijstand en dure advocaat

Alleen mensen met een beperkt inkomen, komen in aanmerking voor sociale rechtsbijstand. Het gemiddeld uurtarief van een advocaat is 217 euro[1]. “Sociale rechtsbijstand is voor velen geen optie omdat hun inkomen daarvoor te hoog is. Een advocaat is daarentegen vaak weer te duur en de uiteindelijke rekening te onzeker. Tel daarbij op dat de helft van de Nederlanders geen rechtsbijstandverzekering heeft en dat deze groep groeit. Zo ontstaat een groeiende groep “rechtmijders” en zit daar dus een probleem”, aldus Peter Hoitinga, marketing directeur van BrandMR, “Wij helpen deze groep graag.”

Juridische hulp voor een vaste prijs, BrandMR

In verband met de lancering van BrandMR (Brandmeester), heeft SRK Rechtsbijstand onderzocht hoe Nederlanders de toegang tot het recht ervaren. Ook is getoetst of Nederlanders open staan voor een on-demand juridische dienst; rechtshulp in vier heldere stappen, elke stap voor een vaste prijs. Je betaalt wanneer de situatie daarom vraagt. Dit onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de Nederlanders daarin geïnteresseerd is, zolang maar vooraf duidelijk is wat de kosten zijn, hoe het proces eruit ziet en wat de kansen zijn.


[1] (bron: Kleos Benchmark Advocatuur 2019 n= 216, kleine- en middelgrote advocatenkantoren, Wolters Kluwer Legal & Regulatory)