Fraudebeleid

Het verzekeren en het verlenen van rechtshulp zijn kwesties van vertrouwen. Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door jou rechtshulp te verlenen als dat gedekt is op je verzekeringspolis. En natuurlijk moeten wij erop kunnen vertrouwen dat jij ons altijd correct informeert.

Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. Brandmeester vindt misbruik van vertrouwen onaanvaardbaar. We hebben een procedure voor onderzoek naar een vermoeden van fraude. Als wij vermoeden dat er fraude is of wordt gepleegd, dan zal de betrokken advocaat of jurist zich niet meer met de zaak bezighouden. Onze fraudecoördinator gaat onderzoeken of er echt sprake is van fraude.

Dit zijn de maatregelen die wij kunnen treffen als er fraude is gepleegd:

  • We stoppen de behandeling van de zaak onmiddellijk;
  • We vorderen alle gemaakte kosten terug;
  • We nemen de verzekerde of verzekeringnemer op in onze interne incidentenregistratie;
  • We doen aangifte bij de politie;
  • We lichten de achterliggende rechtsbijstandsverzekeraar in.

In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van je verzekeraar welke gevolgen zij hier verder aan verbindt. Zij kan onder andere al je andere polissen direct opzeggen. Ook kan zij je opnemen in een databank die door de Stichting Centraal Systeem (CIS) wordt beheerd (www.stichtingcis.nl). Deze Stichting heeft als doel de gehele verzekeringsbranche te beschermen tegen verzekeringsmisbruik. Deze informatie zullen andere verzekeraars betrekken bij de vraag of zij bereid zijn een nieuwe polis met je af te sluiten.

Als wij een maatregel treffen en je rechtsbijstandsverzekeraar daar over informeren ontvang je daar altijd een brief over.