Geschillenregeling

We doen onze uiterste best voor je. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Je kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling.

Het kan voorkomen dat je het niet eens met ons juridisch standpunt over de kans van slagen van je zaak. Of je denkt dat je zaak een andere juridische aanpak nodig heeft.

Je bespreekt je mening dan eerst met je jurist bij Brandmeester. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een beroep doen op de zogenaamde geschillenregeling. Je bespreekt dan met je jurist wat de geschillenregeling inhoudt en waar je recht op hebt.

BINDEND ADVIES VAN EEN ADVOCAAT BUITEN BRANDMR

Doe je een beroep op de geschillenregeling? Dan moet een Nederlandse advocaat die niet aan Brandmeester verbonden is, een advies geven over de geschilpunten tussen jou en Brandmeester. Die advocaat geeft je een advies over het juridische (eind)standpunt of over de juridische aanpak. Het advies van die advocaat is bindend. De advocaat moet altijd onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet als belangenbehartiger bij je zaak betrokken zijn of zijn geweest.

KOSTEN VAN DE ADVOCAAT

Wij schakelen de advocaat voor je in en betalen de kosten van het advies. Als je zelf een advocaat inschakelt, vergoeden wij de kosten daarvan niet.

ALS DE ADVOCAAT HET MET JE EENS IS

Is het advies van de externe advocaat gunstig voor je? Dan kan een jurist van Brandmeester of een externe advocaat je zaak verder behandelen. Dit kan nooit de advocaat zijn die het advies heeft gegeven en ook geen kantoorgenoot van hem. Het gaat immers om een onafhankelijk advies. Als besloten wordt dat een advocaat buiten Brandmeester je zaak verder zal behartigen, dan geeft Brandmeester schriftelijk opdracht om dat te doen.

ALS DE ADVOCAAT HET MET BRANDMR EENS IS

Als de advocaat het met Brandmeester eens is, kun je je zaak voortzetten op eigen risico en op eigen kosten.

Heb je een definitieve uitslag van de zaak en is het beoogde resultaat toch bereikt? Dan vergoedt Brandmeester alsnog de kosten voor rechtsbijstand die je hebt gemaakt. Dat doen we zoals dat in onze voorwaarden staat.

Wordt het beoogde resultaat voor een deel bereikt? Dan vergoedt Brandmeester de kosten voor rechtsbijstand ook voor een deel. De vergoeding staat dan in verhouding tot het behaalde resultaat.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een vergoeding van Brandmeester? Dan moet je de uitslag van je zaak binnen een maand nadat je de uitslag hebt ontvangen naar Brandmeester sturen.