Hoe kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering?

Bezwaar maken

€ 1275 Tooltip
 • Wij stellen alle stukken op
 • Onderzoek naar redenen om bezwaar te maken
 • Wij bewaken de termijnen
 • Bezwaar maken

  Niet eens met een (voorgenomen) beslissing van de (semi-)overheid? Wij helpen je met het bezwaar maken. Wij verzamelen de beste argumenten en stellen de brieven voor je op. Een bezwaarprocedure duurt gemiddeld tussen de 3 en 5 maanden en iedere stap kent strenge termijnen. Die houden we scherp voor je in de gaten.


  Wat je kunt verwachten:

  • Wij stellen alle documenten op.
  • Overzicht en controle via je eigen online dossier.
  • Vaste prijs, ook als het langer duurt.

   Zo werkt het

   Als je dit nog niet zelf hebt gedaan, beginnen we het bezwaar maken met een inleidend bezwaarschrift. Dit is een brief waarin we aangeven dat we het niet eens zijn met de genomen beslissing. We sturen de brief op binnen de bezwaartermijn zodat deze termijn is veiliggesteld. In een inleidend bezwaarschrift gaan we nog niet in op de details.

   Na het inleidend bezwaarschrift volgt het aanvullend bezwaarschrift. Hier staat in waarom je bezwaar maakt tegen de genomen beslissing. Een belangrijk document dus. Wij stellen het voor je op. Belangrijk is dat er geen enkel argument over het hoofd gezien wordt. Daarom verzamelen we eerst, met jouw hulp, alle stukken die van invloed zijn op de beslissing. Voordat we het aanvullend bezwaarschrift opsturen, stemmen we de inhoud met je af in een gesprek.

   Na het indienen van het bezwaarschrift krijg je bijna altijd een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar kunnen we een mondelinge toelichting geven op het bezwaar. Het is niet altijd nodig om naar de hoorzitting toe te gaan. Wij schatten in of dit handig is om te doen. Als we gaan, bereiden we ons samen voor. Als je wilt, voeren wij het woord namens jou. Maar je mag natuurlijk ook zelf je verhaal doen.

   Een bezwaar kan toegewezen worden: dat wil zeggen dat je gelijk krijgt. Of afgewezen. Dit besluit komt niet direct na de hoorzitting. Het wordt later bekend gemaakt, meestal schriftelijk. Zolang er nog geen uitkomst is op jouw bezwaar, blijft de beslissing waartegen je bezwaar maakt geldig. Als je bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je in beroep (of zelfs hoger beroep) gaan. Je gaat dan niet meer in gesprek met de (semi-)overheid maar naar de rechtbank. Wij adviseren je of dit verstandig is.

  In (hoger) beroep

  € 1995 Tooltip
 • Wij verdedigen je standpunten
 • Als het nodig is, gaan we in hoger beroep
 • In (hoger) beroep

  Als je bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je in beroep (of uiteindelijk ook hoger beroep) gaan. Je gaat dan in gesprek met de de rechtbank, het College van Beroep of de Centrale Raad van Beroep. We zullen je altijd een eerlijk advies geven of het zinvol is om in beroep te gaan. In beroep gaan kan verschillend verlopen. Meestal duurt het tussen de 9 maanden en anderhalf jaar.


  Dit kan je verwachten

  • We regelen alles voor je.
  • Vaste prijs, ook bij meer zittingen.
  • De prijs voor beroep is inclusief eventueel hoger beroep.

   Zo werkt het

   In beroep gaan, vraagt om een goede voorbereiding. Wij controleren eerst of er extra informatie nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat we op één lijn zitten. We stellen samen een plan van aanpak op. Hebben we ook al samen bezwaar gemaakt? Dan is het vaak niet nodig om helemaal opnieuw te beginnen. In deze fase plannen we als dat handig is een gesprek met je in om alles af te stemmen.

   Als eerste leggen we aan de bestuursrechter uit waarom je het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar. Dit is het beroepsschrift. Wij zorgen dat dit binnen de beroepstermijn van zes weken wordt ingediend of dat we op tijd om uitstel vragen als dat nodig is. Hiermee starten we de procedure.

   Soms neemt de bestuursrechter op basis van de onze aangeleverde stukken en die van onze tegenpartij (het bestuursorgaan) een beslissing. Maar meestal word je uitgenodigd voor een rechtzitting.

   Worden we uitgenodigd voor een rechtzitting, dan presenteren wij tijdens die zitting onze standpunten. De tegenpartij doet hetzelfde. Een zitting vindt plaats bij de rechtbank of de hogerberoepsinstantie. De zitting wordt vastgelegd door een griffier.

   Soms neemt de rechter al tijdens de zitting een beslissing. Maar het kan ook gebeuren dat de rechter in een tussenuitspraak de opdracht geeft aan de tegenpartij om het besluit beter te motiveren of aan te passen. Daarop mogen wij dan weer reageren. Vervolgens komt de rechter met een einduitspraak. Welke route de rechter kiest, is vooraf niet in te schatten.

   Ben je het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kun je nog in hoger beroep gaan. Je stapt dan naar een hogere rechter die de uiteindelijke beslissing in je zaak neemt. In hoger beroep gaan is gratis bij Brandmeester wanneer wij ook het beroep al hebben aangetekend. Jouw jurist moet je zaak dan natuurlijk wel zo inschatten dat je nog een kans hebt om het hoger beroep te winnen. Ook daar zijn we eerlijk over.

  De afkorting IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je komt in de IVA als je arbeidsongeschikt raakt en de kans klein is dat je ooit weer kan werken. We hebben het dan ook wel over volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

  75 procent IVA

  Volledig betekent dat je 80% of meer arbeidsongeschikt bent volgens de regels van de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Duurzaam houdt in voor een langere periode. Dus als er geen verbetering in je medische situatie is en de kans op herstel uiterst klein is. Je zal in dat geval vanuit de IVA een uitkering ontvangen die 75% is van je laatstverdiende loon. Als je situatie niet verandert, krijg je deze IVA-uitkering tot aan je AOW-leeftijd.

  Pas na twee jaar ziek te zijn geweest en na een aanvraag te hebben gedaan voor de WIA ga je de uitkering ontvangen. Word je niet als volledig maar als gedeeltelijk arbeidsongeschikt beoordeeld? Dan ontvang je een WGA-uitkering.

  IVA-uitkering en toch werken

  Heb je een IVA-uitkering en heb je toch een mogelijkheid om weer te gaan werken? Bijvoorbeeld voor een paar uur per week? Dat kan. Dit kan wel invloed hebben op de hoogte van je IVA-uitkering. Daarom moet je deze extra inkomsten altijd doorgeven aan het UWV via een zogenaamd wijzigingsformulier. 70% van wat je verdient wordt in mindering gebracht op de hoogte van je IVA-uitkering.

  Kunnen wij je verder helpen?

  Heb je volgens jou recht op een IVA-uitkering maar krijg je het niet? Of heb je een andere vraag op het gebied van je arbeidsongeschiktheid? Vraag een adviesgesprek aan bij een advocaat van Brandmeester. Hij of zij kan je ongetwijfeld verder helpen.