Het coronavirus en wat dit betekent voor je werk

Weet waar je recht op hebt

  • Als uitzendkracht recht op doorbetaling?
  • Als oproepkracht toch aanspraak op loon?
  • Profiteer van de NOW-regeling

De impact van het coronavirus op ons werk is best ingrijpend. Vele werknemers werken inmiddels thuis. Sommigen hebben helemaal geen werk meer. Of je hebt een vitaal beroep en werkt nu onder moeilijke omstandigheden. Er is in korte tijd zoveel veranderd dat je het misschien ook even niet meer weet. Wat betekent dit voor je baan en voor je inkomen? Wat mag er nou wel en wat niet? En waar heb je precies recht op?

De NOW-regeling

De overheid heeft een noodmaatregel afgekondigd (de zogenaamde NOW) waarbij je werkgever tot 90% van zijn loonkosten kan terugkrijgen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en oproepkrachten. Voorwaarde voor de regeling is wel dat de werkgever voorlopig niemand ontslaat om economische redenen. Vraag je werkgever of het bedrijf waar je werkt of deze regeling inmiddels al is aangevraagd.


Ben je uitzendkracht?

Ben je uitzendkracht en is er gezegd dat er geen werk meer voor je is? Er is op dit moment tijdelijk even geen verplichte CAO. Hierdoor kan het best zo zijn dat je eigenlijk in vaste dienst bent van je uitzendorganisatie en dus wel recht hebt op doorbetaling. Brandmeester kan dit voor je uitzoeken.


Ben je oproepkracht?

Ben je oproepkracht en wordt je niet meer opgeroepen? Op grond van de wet en de eventuele CAO kan het zijn dat je toch aanspraak maakt op loon. Brandmeester kan dit voor je uitzoeken.

Hoe kan BrandMR je helpen?

Elke situatie is uniek. Wij luisteren graag naar jouw persoonlijke verhaal. Wil je advies hoe je als werknemer het best met de veranderde omstandigheden om kunt gaan? Dan kun je tijdens kantooruren altijd bellen met onze gratis telefonische hulplijn: 088 0188 403.

Of regel nu je recht met Brandmeester. We werken in vier heldere stappen en je bepaalt helemaal zelf of je ook de volgende stap zet. Door hieronder onze gratis online check te doen, weet je meteen of we je verder kunnen helpen.

ONLINE CHECK
Weet direct of we je kunnen helpen.
Gratis
PERSOONLIJK ADVIES
Een gesprek over je kansen en mogelijkheden.
Altijd € 139
IN GESPREK OF BEZWAAR
We gaan onderhandelen of tekenen bezwaar aan.
Vaste prijs*
PROCEDEREN OF IN BEROEP
Als het echt nodig is, stappen we naar de rechter.
Vaste prijs*
* De prijs van deze stap is afhankelijk van je vraag maar is altijd vast en vooraf bekend.
  • Kosten vooraf duidelijk
  • Er komt geen cent bij
  • Kies zelf of je de volgende stap zet

"De coronacrisis brengt voor veel werknemers onzekerheid met zich mee. Ik kijk graag samen met jou naar je rechten en help je om daarvoor op te komen."

Natasja van Mourik

Natasja van Mourik | Advocaat Werk en inkomen

Onze specialisten

Veelgestelde vragen

Als je een arbeidsconflict hebt is het beter om je niet zomaar ziek melden. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je rechtspositie in eventuele onderhandelingen of een procedure. Ga eerst in gesprek met je leidinggevende. Komen jullie er niet uit? Dan kan  een mediator een volgende stap zijn.

Is de situatie om wat voor reden dan ook niet houdbaar, en kan je het niet meer opbrengen om naar je werk te gaan? Dan kan je je alsnog ziek melden. Je zal dan naar de bedrijfsarts moeten gaan. Deze zal beoordelen wat de oorzaak is van je ziekte. Als de oorzaak het arbeidsconflict is, zal in veel gevallen een interventieperiode aanbevolen worden. Dit is een periode van een aantal weken waarin je (bijzonder) doorbetaald verlof krijgt. In deze periode krijg je de tijd om aan een oplossing te werken. Soms adviseert de bedrijfsarts ook dat je via een onafhankelijke derde in gesprek gaat met je werkgever om tot een oplossing te komen. Ook dan kan er mediation voorgesteld worden. In dit soort gevallen is aan te raden om juridisch advies in te winnen over je arbeidsconflict en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. 

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat je bij uitdiensttreding recht hebt op een transitievergoeding. Ook als je maar ergens kort hebt gewerkt en ook als je contract voor bepaalde tijd afloopt.

Als je ontslagen bent vanwege een arbeidsconflict en je werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kunnen we gaan onderhandelen of procederen over een ontslagvergoeding bovenop je transitievergoeding. We kunnen niet garanderen dat je deze extra vergoeding ook krijgt maar we gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen.

Je werkgever kan je functie niet zomaar wijzigen. Dit moet hij eerst met jou bespreken. Alleen als er een eenzijdig wijzigingsbeding in je arbeidsovereenkomst is opgenomen, mag je werkgever je functie wijzigen. Dit kan als hij een zwaarwegend belang heeft waarvoor jouw belangen moeten wijken. Ook op grond van de eisen van goed werkgeverschap kan een functie gewijzigd worden.

Natuurlijk kan je de aanpassing weigeren. Maar dat zal waarschijnlijk leiden tot een arbeidsconflict. Probeer het daarom eerst anders op te lossen door in gesprek te gaan met je leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan een persoonlijk adviesgesprek bij Brandmeester aan om je opties te bespreken.

Ja, dat kan zeker. Bij mediation ga je in gesprek met de tegenpartij onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het doel hiervan is om op een niet-juridische manier jullie conflict op te lossen en zo de relatie weer goed krijgen. Zeker als je een arbeidsconflict hebt en op dezelfde plek wilt blijven werken, is mediation het overwegen waard. Wij bieden dit (nog) niet aan, maar meestal initieert en betaalt een werkgever dit traject ook. 

Natuurlijk blijven we wel bij de mediation betrokken. Als het helpt, zijn wij ook bij de gesprekken. Tenzij jij dat niet wilt natuurlijk. Als mediation op niets uitloopt, stappen we weer naar voren om verder te onderhandelen en de afspraken vast te leggen. 

Brandmeester heeft zijn naam te danken aan het meester zijn van elke situatie. De meeste arbeidsconflicten hebben we al talloze keren eerder gezien. Dit betekent dat we vooraf goed kunnen inschatten wat de beste aanpak is en kunnen we de meeste conflicten oplossen zonder ingrijpende juridische stappen.

Zo zullen wij alleen contact opnemen met de tegenpartij (je werkgever, je buurman, etc.) met jouw medeweten en instemming, op een manier die jij hebt bepaald.

Het werkt vrij simpel. Je start met een gratis online check. Daarna weet je of we je kunnen helpen. Via een persoonlijk gesprek vertellen we je of je een sterke zaak hebt en wat de beste aanpak is. Daarna kunnen we namens jou onderhandelen voor de beste uitkomst tussen jou en je werkgever. Komen we er niet uit? Dan leggen we je situatie in het uiterste geval voor aan de rechter.

Bij Brandmeester zit jij aan de knoppen: jij bepaalt zelf of we een stap verder gaan of niet.

Doe de check

Als je weer terugkomt van ziek zijn, kun je misschien niet gelijk verder waar je gebleven was. De bedrijfsarts kijkt dan met je mee en adviseert jou en je werkgever over hoe je het beste terug kan komen. Soms kun je niet terugkeren in je eerdere functie. Je werkgever moet dan een andere functie voor je zoeken die je wel kan uitvoeren. Is die er niet? Dan zoekt je werkgever samen met jou naar een functie buiten het bedrijf.