BrandMR Groep

Het recht voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken. Dat is waar BrandMR Groep voor staat. Hoe wij dat precies doen? We vertellen je er graag meer over.

Ambitie

Brandmeester Groep (hierna BrandMR Groep) strijdt ervoor om de toegang tot het recht in Nederland vergroten voor iedereen, onafhankelijk van de wijze van financiering. Of de klant nu premie betaalt via een rechtsbijstandverzekering van een van onze partners, lid is van een vakbond of een vaste prijs betaalt bij BrandMR, in alle gevallen kan hij rekenen op een hoge kwaliteit juridische hulp. BrandMR Groep realiseert dit door verschillende vormen van juridische dienstverlening aan te bieden voor zowel de particuliere als de zakelijke – commerciële en publieke – markt. Hierbij staan gespecialiseerde advocaten en juristen klanten bij om tot een oplossing te komen bij een juridisch geschil of ontstane schade.

Governance en organogram

De governance van BrandMR Groep is zo ingericht dat onafhankelijke dienstverlening aan klanten is geborgd door scheiding van taken en het expliciet inrichten van specifieke rollen met eigen bevoegdheden. Hiermee borgen wij de algemene verantwoordelijkheden van de werkgever én de individuele verantwoordelijkheid van de advocaat en jurist met betrekking tot zijn beroepsmatig handelen op dossierniveau:

Organogram BrandMR Groep 3

Het merendeel van de aandelen in BrandMR Groep is in handen van directie en medewerkers gezamenlijk.

Onderstaand organogram geeft de juridische entiteiten binnen de groep per datum ondertekening weer:

Organogram2

Ook op onze eigen organisatie willen we een positieve impact hebben. Zo streven we ernaar een goede werkgever te zijn binnen de juridische dienstverlening. BrandMR Groep bestaat inmiddels (per datum ondertekening) uit 180 medewerkers (156,0 fte). Ook streeft BrandMR Groep naar een evenwichtige verdeling van zetels tussen vrouwen en mannen in het bestuur en de RvC. Het statutair bestuur van BrandMR Groep B.V. bestaat uit slechts één persoon. De RvC bestaat uit één vrouw en twee mannen.

Personalia (per heden)

Directie

De directie van BrandMR Groep bestaat uit:

  • Peter Hoitinga (1973), directeur Marketing en Particuliere Rechtshulp;
  • Peter Leermakers (1964), algemeen directeur (statutair bestuurder) en Zakelijk;
  • Wouter van Wijk (1972), directeur Financiën, ICT en Risk en het Letselbedrijf.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden:

  • Anneke Keller-Boers (1970)
  • Elbert Dijkgraaf (1970)
  • Herman van Hemsbergen (1958), voorzitter

Onverzekerd

Voor de groep rechtzoekenden die niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp en geen rechtsbijstandverzekering heeft, blijft BrandMR een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig alternatief. De vier heldere stappen tegen een vaste prijs per stap bieden een toegankelijke manier om je recht te halen.

De strategie van BrandMR om meer klanten te bedienen die lid zijn van een (branche)vereniging en zo aanspraak maken op rechtsbijstand, werd in 2023 verder uitgebreid waardoor we meer van deze klanten konden verwelkomen.

De juridische hulp voor leden van het CNV voeren we inmiddels naar volle tevredenheid van de vakbond en zijn leden uit. Hierbij werkt BrandMR samen met Anker (Insurance en Rechtshulp). BrandMR B.V. heeft om dit mogelijk te maken een vergunning van de AFM om op te treden als (onder)gevolmachtigd agent. In 2023 zijn er verregaande gesprekken met nieuwe affinities die gebruik willen maken van de diensten van BrandMR. Ook lopen er al enkele pilots.

BrandMR heeft zich succesvol ingezet om de Verordening op de advocatuur (Voda) aangepast te krijgen, met als doel de inzet van advocaten in loondienst voor de onverzekerde klanten van BrandMR mogelijk te maken. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) besloot op 3 december 2020 via het college van afgevaardigden tot een experiment per 1 januari 2021. Op grond van dit experiment is het uitvoerders zoals BrandMR – maar ook rechtsbijstandverzekeraars – onder bepaalde voorwaarden toegestaan advocaten in loondienst in te zetten voor klanten zonder rechtsbijstandverzekering.

De NovA is samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid nog steeds bezig met een onderzoek naar een structurele aanpassing van de regelgeving met betrekking tot alternatieve bedrijfsstructuren. Wij blijven deze noodzakelijke structurele aanpassing van de advocatuur kritisch volgen. Zo kan BrandMR ook na afloop van het vijf jaar durende experiment door als innovatieve juridische dienstverlener.

In 2023 is opnieuw geïnvesteerd in de naamsbekendheid van het merk BrandMR via tv- en radiocommercials. Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen opereren nu onder de naam BrandMR.

Verzekerd

BrandMR heeft sterke wortels in de onafhankelijke uitvoering van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand, zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten die verzekerd zijn bij partners van BrandMR Groep. Deze partners zijn De Goudse, De Vereende en Juwon. Deze activiteiten zijn voor BrandMR Groep relevant omdat zij een solide basis vormen voor de hele organisatie.

De klanttevredenheid van BrandMR Verzekerd bleef in 2023 net als voorgaande jaren hoog. Klanten waardeerden de medewerkers van BrandMR met een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,1 en beoordeelden de organisatie met een NPS van 37,0.

Specialist op letselgebied

Naast de uitvoering van verzekerde rechtsbijstand en de dienstverlening aan niet- verzekerde consumenten was BrandMR in 2023 ook actief in de markt van juridische dienstverlening bij letselschade. Ervaren letselschadespecialisten voerden deze vorm van dienstverlening uit door het hele land onder de naam BrandMR Letselschade. Essentieel daarbij is de aandacht voor de behoeften en het herstel van slachtoffers: ‘BrandMR zorgt dat je weer verder kunt’. Daarmee richt BrandMR zich op kwalitatief goede en onafhankelijke dienstverlening die niet alleen gericht is op de hoogste schadevergoeding, maar juist ook op het herstel en de wensen van de klant daarin.

Business-to-business

BSA is het huidige label van de groep waarmee we de zakelijke markt bedienen. Met name met producten als de afhandeling van regresclaims voor een groot aantal opdrachtgevers uit diverse branches (werkgevers, gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verzekeraars). Maar ook door claims af te wikkelen van asbestslachtoffers en mensen met OPS (schildersziekte) onder de naam en verantwoordelijkheid van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Hiernaast behandelt BSA, in opdracht van de Rijksoverheid, jaarlijks vele autoschades.

Naast de zakelijke activiteiten van BSA heeft BrandMR zijn particuliere-rechtshulp-product, dat gevoerd wordt onder de naam BrandMR, in 2024 ook beschikbaar gemaakt voor mkb-klanten die geen dekking hebben voor rechtsbijstand onder een verzekering. Vanuit dezelfde gedachte dat ook deze groep toegang tot het recht verdient, met goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs, helpt het BrandMR-platform ook zakelijke klanten. De behoefte aan betaalbare en voorspelbare rechtshulp is bij zzp en klein-mkb zo mogelijk nog groter dan bij de doelgroep particulieren, omdat in deze markt, anders dan bij particulieren, sociale advocatuur geen rol speelt.

BrandMR-MBK-AankopenEnContracten_Small

KANTOOR
BrandMR gelooft in de waarde van fysiek samenzijn om sociale interactie en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Waar we in ons kantoor in Den Haag gestart zijn met twee verdiepingen hebben we begin 2024 het aantal meters fors uitgebreid waardoor we nu vier verdiepingen tot onze beschikking hebben. Verder hebben we vestigingen in Breda, Emmen en Maastricht.

We zijn nu eenmaal anders dan een willekeurige rechtsbijstandsverzekeraar of advocatenkantoor. Die specifieke betrokkenheid en sociale cohesie bereik je door samen te zijn op kantoor.

Organisatie

BrandMR staat voor toegankelijke rechtshulp. Onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Niet alleen op het gebied van kosten maar ook op het gebied van het juridische hulpproces. Zo combineren we het gemak van een online platform en een 24/7-toegankelijk dossier met de persoonlijke en vakbekwame hulp van onze advocaten en juristen. De zestig jaar ervaring die we meegenomen hebben uit het oude SRK stelt ons in staat onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de vraag van de klant, zowel qua prijs als qua dienstverlening. Onze ervaring en kennis van de markt stellen ons in staat op statistisch verantwoorde en betrouwbare wijze vaste prijzen voor onze diensten te bepalen en zo nodig aan te passen. Hetzelfde SRK was in 2002 de eerste uitvoerder van rechtsbijstandverzekeringen met advocaten in loondienst. In 2021 was BrandMR de eerste met advocaten in loondienst voor de onverzekerde markt. Peter Leermakers is de eerste advocaat-bestuurder van een niet-traditioneel advocatenkantoor.

De BrandMR-organisatie is zo ingericht dat commerciële belangen strikt gescheiden zijn van de betrokkenheid van onze advocaten en juristen bij individuele dossiers. Met zijn professioneel statuut voldoet BrandMR aan alle eisen met betrekking tot de onafhankelijkheid van zijn advocaten. Het belang van onafhankelijke rechtshulp is cruciaal voor het voortbestaan van BrandMR Groep op korte en lange termijn.

Kerncijfers 2022-2023

BrandMR Groep

Aantal nieuwe dossiers
2023: 11.766
2022: 11.485

Aantal afgesloten dossiers
2023: 11.815
2022: 10.766

Aantal medewerkers (per 31-12)
2023: 173
2022: 168

Gemiddeld aantal fte
2023: 151,4
2022: 136,1

Financiën (bedragen x € 1,0 miljoen)

Totaal omzet
2023: 21,5
2022: 20,3

Totaal resultaat
2023: 1,4
2022: 0,2

Kwaliteit (gemiddeld over totaal jaar)

Net Promotor Score*
2023: 37,0
2022: 40,7

Tevredenheid over BrandMR
2023: 8,1
2022: 8,4

* Net Promotor Score (NPS): instrument om klantloyaliteit te meten waarbij de score kan variëren van - 100 tot +100. Een NPS die boven de nul uitkomt wordt als goed gezien, een score boven de 50 als excellent.