Juridische hulp bij ontslag

Juridische hulp van een deskundige arbeidsrechtadvocaat die alles weet over ontslag.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar ervaring

Je wordt ontslagen en opeens zijn er veel dingen om je zorgen over te maken. Maar kun je eigenlijk wel zomaar zonder reden ontslagen worden? En wat zijn dan de gevolgen?

Als je ontslagen wordt maar je bent het er niet mee eens, dan kan je dat aanvechten bij de rechter of bij het UWV. Maar dit is lang niet altijd nodig en wil je waarschijnlijk liever voorkomen. In veel gevallen is een rechtszaak ook helemaal niet nodig.

Kun je zonder reden ontslagen worden?

Als je ontslagen wordt, dan zijn er tal van zaken waar je je zorgen om kunt maken. Kan dit zonder reden? Wat zijn de gevolgen? In deze video behandelen we verschillende onderwerpen omtrent het ontslagen worden.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar rechtshulpervaring

"Samen bepalen we de strategie om de uitkomst te behalen die jij zoekt. Dat kan alleen als je begrijpt waar we mee bezig zijn en wat je kansen zijn."

Michelle de Kip

Michelle de Kip | Advocaat Werk en Inkomen

Wat klanten zeggen over Brandmeester

Veelgestelde vragen

Of je nu een tijdelijk of een vast contract hebt, in beide gevallen kun je door je werkgever ontslagen worden. Maar dit mag niet zomaar.

Als je een tijdelijk contract hebt en je werkgever wil deze niet verlengen, dan is hij of zij verplicht je een maand vóór het aflopen van jullie overeenkomst te vertellen of jullie arbeidsrelatie wordt voortgezet. Is je werkgever te laat met het melden van je ontslag? Dan moet je werkgever je in sommige gevallen een schadevergoeding betalen. De hoogte van die schadevergoeding hangt af van hoe lang je werkgever te laat was met het melden van je ontslag.

Als je een vast contract hebt, kan dit alleen beëindigd worden als daar een redelijke grond voor is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je niet goed functioneert of als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Een proeftijd is de periode waarin jij en je werkgever elkaar kunnen leren kennen. De proeftijd is voor beide partijen gelijk en in je arbeidsovereenkomst staat hoe lang deze duurt. Afhankelijk van de lengte van je contract is je proeftijd één of twee maanden.

Dit is de meest voorkomende ontslagreden. Het gaat dan vaak om een reorganisatie waarbij meerdere werknemers ontslagen worden. Je werkgever moet dan wel bewijzen dat er minder werk is of dat de financiële situatie van het bedrijf verslechterd is. Dit kan hij of zij bijvoorbeeld doen door financiële stukken te delen.

Ook is er een wettelijk bepaalde ontslagvolgorde die de werkgever moet volgen. Als je werkgever zich daar niet aan houdt, mag je niet ontslagen worden. Je kan je dan tegen het ontslag verweren bij het UWV.

In het geval van een faillisement benoemt de rechtbank een curator die de arbeidsovereenkomsten opzegt. Soms moet je tijdens de opzegtermijn nog wel werken. Het UWV betaalt het loon over de opzegtermijn en eventueel achterstallig loon tot dertien weken vóór het faillissement. Je krijgt dan geen transitievergoeding maar je hebt wel recht op een WW-uitkering.

Als je meer dan twee jaar ziek bent, mag je werkgever je overeenkomst opzeggen en hoeft hij of zij je geen loon meer te betalen. Dat kan alleen als er toestemming is van het UWV of via een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Meestal wordt er een beëindigingsovereenkomst aangeboden, kan je onderhandelen over de voorwaarden en heb je recht op een transitievergoeding. Heb je binnen 26 weken zicht op herstel? Dan mag je werkgever je niet zomaar ontslaan en kun je je verzetten tegen de opzegging.

Ja, dat kan. Een voorbeeld hiervan is een verstoorde arbeidsverhouding. Dat betekent dat de relatie tussen jou en je werkgever zo slecht is, dat het nog langer uitzitten van jullie overeenkomst eigenlijk voor niemand goed is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er constant conflicten zijn op de werkvloer, als jullie karakters botsen of als er een onoplosbaar verschil van inzicht is over hoe het werk moet worden uitgevoerd.

Wel moet de werkgever er alles aan hebben gedaan om het conflict op te lossen, bijvoorbeeld met mediation. Je wordt dus niet zomaar ontslagen om persoonlijke redenen. Daarom is het in zo'n geval belangrijk om rechtshulp in te schakelen.

Allereerst is er het ontslag met wederzijds goedvinden. Dat houdt in dat jullie allebei instemmen met het ontslag. Je krijgt dan een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarin staan alle afspraken die jullie samen maken over de voorwaarden waarop jij uit dienst gaat. Als je een beëindigingsovereenkomst krijgt, is het belangrijk om te checken of je daarna wel recht hebt op een WW-uitkering.

Ook goed om te weten: teken nooit zomaar een overeenkomst met je werkgever. Daarna kan je namelijk niet meer onderhandelen. Laat je dus goed informeren voordat je knopen doorhakt.

Als er sprake is van een reorganisatie of een langdurige ziekte, kan je werkgever ervoor kiezen om ontslag aan te vragen bij het UWV in plaats van via een beëindigingsovereenkomst. Het UWV toetst vervolgens of er een goede reden is voor het ontslag.

Ja, dat kan. Als je werkgever een ernstige reden heeft om je te ontslaan - bijvoorbeeld omdat je hebt gestolen, iemand hebt geïntimideerd of fraude hebt gepleegd - dan kan je werkgever jullie arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Daar komt geen rechter aan te pas. Maar je kan dit natuurlijk wel aanvechten bij de rechter.

Bij een ontslag op staande voet moet er een dringende reden voor zijn en moet het ontslag 'onverwijld' zijn. Dat betekent dat je direct moet worden ontslagen.

Tot slot is er nog het ontslag via de kantonrechter. Als je werkgever je wil ontslaan maar niet via een beëindigingsovereenkomst, via het UWV of op staande voet, dan zal je werkgever bij de rechter moeten uitleggen waarom het ontslag noodzakelijk is. Die bepaalt vervolgens of de reden voor het ontslag gegrond is of niet.

doe de check

Doe de online check