Bouwen in coronatijd, wanprestaties en schadesommen

Eindelijk is het zover. Na jaren heb je voldoende bij elkaar gespaard om je droomhuis te laten bouwen. Een huis waarmee jij en je gezin de toekomst optimistisch tegemoet kunnen treden. Of misschien ben je wel ondernemer en wordt jouw toekomstvisie van een ultramodern winkelcentrum of kantoorpand eindelijk verwezenlijkt. Maar dan opeens is er de coronacrisis en liggen de kaarten weer heel anders. Wat nu?

AANVANG BOUW EN OPLEVERING

Natuurlijk sluit je een overeenkomst met de aannemer om het gebouw in gebruik te kunnen nemen binnen het tijdsbestek dat jullie zijn overeengekomen. Maar het gebeurt regelmatig dat dit tijdsbestek uitloopt. Aannemers werken namelijk meestal met werkbare werkdagen. De precieze definitie van werkbare werkdagen verschilt per contract. Neerslag, wind en temperatuur zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het vaststellen van een werkbare werkdag. Ook verschilt het per contract wat als het beginmoment van de bouw wordt aangemerkt en waar dus gestart kan worden met de telling van de werkbare werkdagen. Dit zorgt vaak voor discussie over de datum van oplevering.

SCHADESOMMEN

Gelukkig werken aannemers bij grote projecten vaak samen met Woningborg of met Stichting Waarborg Garantieregelingen (SWK). Deze partijen hebben in de algemene voorwaarden opgenomen dat bij een overschrijding van het aantal werkbare werkdagen een gefixeerde schadevergoeding uitgekeerd moet worden aan de opdrachtgever. Ook bij kleine projecten waar Woningborg en SWK niet bij betrokken zijn, worden dergelijke bepalingen steeds vaker opgenomen. Deze schadevergoedingen dekken meestal de kosten die je moet maken tot de oplevering plaatsvindt.

OVERMACHT EN CORONA

Veel aannemers beroepen zich momenteel op overmacht door de coronacrisis. Dit zou betekenen dat je geen beroep kunt doen op de bovenstaande schadevergoedingen. De extra kosten die je maakt aan tijdelijke huisvesting tot de oplevering - wat soms wel maanden kan duren - zijn dan volledig voor jouw rekening. Ben je een ondernemer die bijvoorbeeld een winkelpand laat bouwen? Dan kan dit ook betekenen dat huurders schadeclaims bij jou neerleggen. Een aannemer kan zelfs bij je declareren omdat hij extra kosten moet maken.

WAT NU?

Wordt je nieuwbouwproject niet op tijd opgeleverd? Beroept je aannemer zich op overmacht? Neem dan contact op met Brandmeester. Brandmeester kan je met raad en daad bijstaan en ervoor zorgen dat je nieuwbouwproject geen nachtmerrie wordt maar een droom blijft.

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn