Hoe een koffiemomentje van belang kan zijn bij je re-integratie
Functiereeks-Persoonlijk

Het koffiemomentje. Een geliefd ritueel waarbij we even kunnen ontspannen, reflecteren en genieten van een heerlijk kopje koffie. Het biedt een welkome ontsnapping aan de drukte van het dagelijks leven. Maar wist je dat het koffiemomentje ook een belangrijke rol kan spelen bij het nakomen van re-integratieverplichtingen? In deze blog leg ik uit hoe een kopje koffie soms overgeslagen kan worden maar in andere gevallen juist beter opgedronken kan worden.

Recht op loon tijdens ziekte

Wanneer je als werknemer ziek bent, heb je recht op loon. Dit recht op loon vervalt als je zonder goede reden weigert mee te werken aan een redelijk voorschrift van de werkgever. Ook een koffiemomentje kan zo’n redelijk voorschrift zijn.

Nu vraag je je wellicht af: wanneer is een voorschrift redelijk? En hoe kan een koffiemomentje worden beschouwd als een redelijk voorschrift van de werkgever?

Een redelijk voorschrift?

In mei 2022 heeft de rechtbank Den Haag uitgelegd hoe er wordt beoordeeld of een voorschrift redelijk is. De rechtbank vindt de volgende drie voorwaarden belangrijk:

  1. Het voorschrift past bij de aard van de arbeidsongeschiktheid en hoe de re-integratie ervoor staat.
  2. Het voorschrift helpt bij de re-integratie.
  3. Het is redelijk om van de werknemer te vragen dat hij het voorschrift opvolgt.

Ook kijkt de rechtbank naar de adviezen van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en eventuele andere deskundigen.

Het koffiemoment als redelijk voorschrift

De rechtbank Noord-Holland behandelde in mei 2020 een zaak waarin een werkgever op advies van een bedrijfsarts een werkneemster uitnodigde voor een wekelijks koffiemoment. De werkgever nodigde de werkneemster meerdere malen uit om op de koffie te komen. Maar de werkneemster gaf geen gehoor. Ondanks het stopzetten van haar salaris weigerde zij langs te komen. De werkgever vroeg de kantonrechter daarop de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zij kwam immers haar re-integratieverplichtingen niet na.

De kantonrechter oordeelde dat het niet meewerken aan een periodiek contactmoment kon worden opgevat als het niet nakomen van een re-integratieverplichting. En omdat de werkgever had voldaan aan de voorwaarden voor het ontbindingsverzoek wees de kantonrechter het verzoek toe.

Niet altijd een redelijk voorschrift

In een andere zaak bij de rechtbank Rotterdam meldde een schoonmaakmedewerkster zich op een bepaald moment ziek. Zij kreeg van de bedrijfsarts het advies om regelmatig koffiemomenten te hebben. De werkneemster en haar werkgever kregen discussie over het tijdstip van deze koffiemomenten. De werkneemster kon vanwege haar ziekte niet 's avonds reizen. Maar de werkgever wilde de afspraken juist wel 's avonds plannen. Daarop besloot de werkgever het loon van de werkneemster niet uit te betalen.

De werkneemster stapte naar de rechter en eiste betaling van haar achterstallig loon. De rechter oordeelde dat - gezien haar gezondheidstoestand en de werktijden vóór haar ziekte - het redelijk van haar was om het late afspreken te weigeren. Bovendien kon de werkgever niet aantonen dat er geen andere mogelijkheid was om de koffiemomenten in te plannen.

In de praktijk

Het belangrijkste dat we kunnen leren uit deze zaken is dat werkgevers en werknemers de re-integratie serieus moeten nemen. Een koffiemomentje kan helpen bij de re-integratie. Maar het moet wel redelijk zijn en passen bij wat de werknemer aankan. Werkgevers moeten goed nadenken of hun verzoek redelijk is. Samenwerken met de werknemer blijft belangrijk om een re-integratie te laten slagen.

Persoon die de online check doet

Voelt het voor jou niet redelijk om naar een koffiemomentje te gaan? En sla je dit kopje koffie daarom liever over? Dan kan het tijd zijn om juridisch advies in te winnen bij Brandmeester. Onze ervaren advocaten en juristen staan altijd klaar om je verder te helpen. Doe de online check op brandmr.nl.

Doe de check

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic