Juridische hulp bij een burenruzie

Juridische hulp van een deskundige burenrechtadvocaat die alles weet over onrechtmatige hinder.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar rechtshulpervaring

In Nederland wonen we dicht op elkaar. Daardoor kan het gebeuren dat je soms last van je buren hebt.

Wil jij weten wat je in jouw situatie het beste kan doen tegen onrechtmatige hinder? Brandmeester kan je in verschillende situaties helpen. Zo kunnen we je juridische kansen inschatten en je adviseren over de mogelijkheden die je hebt bij hinder.

"Ik vind het iedere dag weer een uitdaging om mijn cliënten zo goed mogelijk te bedienen. Dat kan zijn in de vorm van een maximaal juridisch resultaat maar ook door een goed gesprek waarin ik de kansen van een cliënt op begrijpelijke wijze uiteenzet."

Arthur Overweel

Arthur Overweel | Advocaat Huis en wonen

Wat klanten zeggen over Brandmeester

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met hinder in je woonomgeving? Af een toe een beetje lawaai moet kunnen volgens de rechter. Beetje geven, beetje nemen. Maar soms kan overlast zo ernstig zijn dat het in de ogen van een rechter onaanvaardbaar is. Dit noemen we onrechtmatige hinder en in de wet staat dat dat niet mag. Met andere woorden: wees je buren niet tot last.

HINDER IS SOMS SUBJECTIEF

Maar wat overlast precies is, kan subjectief zijn. Denk aan de pianomuziek van je buurman. Voor de een is dat prachtig en voor de ander verschrikkelijk. En als je meer thuis bent - bijvoorbeeld door thuis werken - is de kans groter dat je last hebt van de leefgeluiden van je buren, de geluiden die horen bij een normaal gebruik van een woning. Er bestaat dus geen wettelijke definitie van wat onrechtmatige hinder is. Daarom wordt er altijd gekeken naar specifieke omstandigheden.

Rechters kijken bijvoorbeeld naar de aard, de ernst en de duur van de hinder, of er schade is veroorzaakt en waar je woont. In een rustige omgeving op het platteland is er namelijk sneller sprake van onrechtmatige hinder dan in een drukke, dichtbevolkte woonwijk. Het zal bij die laatste woonsituatie dus wat lastiger zijn om te bewijzen dat het lawaai dat je hoort onrechtmatige hinder is.

Het is trouwens goed om te weten dat we met onrechtmatige hinder niet alleen overlast tussen buurtbewoners bedoelen. Je kan bijvoorbeeld ook hinder ervaren van wegverkeer, industrie, bedrijven en horeca.

Er zijn verschillende soorten onrechtmatige hinder. Denk bijvoorbeeld aan:

- geluidsoverlast
- stank
- rook
- trillingen
- gebrek aan zonlicht
- bouwen over de erfgrens

HUISDIEREN

Regelmatige bezoekjes van de katten van je buurman in je tuin kunnen heel vervelend zijn. Als dat maar af en toe gebeurt, wordt het niet gezien als onrechtmatige hinder. Maar als het vaker voorkomt en de kat bijvoorbeeld schade aanricht, is het een ander verhaal. Dan kan het gezien worden als onrechtmatige hinder.

Daarnaast kan het lawaai van huisdieren - zoals de blaffende hond van je buren - soms ook tot geluidsoverlast worden gerekend. Maar ook dat wordt niet automatisch gezien als onrechtmatige hinder. De rechter bekijkt dan bijvoorbeeld of het om één hond gaat of om een kennel. En of de honden binnen of buiten verblijven. Aan de hand van deze factoren kan een rechter dan vaststellen of de hinder onrechtmatig is of niet.

Kortom, omdat overlast subjectief is, kan het lastig zijn om te bewijzen dat de hinder die je ervaart onrechtmatig is. Je kan dus het beste eerst proberen in te schatten hoe een rechter naar je zaak zou kijken. Daarmee kan je onnodig gedoe in de rechtbank voorkomen.

Hoewel er in de wet niet staat hoeveel geluid je wel of niet mag maken, zijn er wel richtlijnen voor wat acceptabel is. De gemiddelde geluidswaarde in een woonkamer is ongeveer 40 decibel, en het geluidsniveau gemeten aan de gevel van een woning mag overdag de 50 tot 70 decibel niet overschrijden.

Als je daar een keertje overheen gaat omdat je bijvoorbeeld moet boren, is dat geen onrechtmatige hinder. Tenzij het langdurig is. Maar ook als je qua geluidsniveau onder die 50 decibel zit, kan een langdurig geluid als onrechtmatige hinder gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebrom van een airco.

Wettelijke regels over tot hoe laat je wel of niet lawaai mag maken, zijn er niet. Wel is algemeen aanvaard dat het tussen tien uur ´s avonds en zeven uur ´s ochtends stil moet zijn. Dit om de nachtrust van je buurtbewoners te respecteren.

Als je echt last hebt van het lawaai van je buren, dan is het het beste om gewoon met ze in gesprek te gaan in plaats van meteen de politie te bellen of naar de rechter te gaan. Een goed gesprek heeft namelijk het meeste kans van slagen en bespaart iedereen een hoop tijd, geld en energie. Komen jullie er samen niet goed uit? Dan kan je ook voorstellen om een bemiddelaar in te schakelen. Veel gemeenten hebben buurtbemiddelaars die kunnen helpen.

Als gesprekken met de buren of bemiddeling niets opleveren, dan kan je overwegen om de politie in te schakelen. Gebruik dit alleen als laatste redmiddel want tussenkomst van de politie is vaak olie op het vuur als er al spanning is tussen jou en je buren.

Je kan ook een gang naar de rechter overwegen. Maar dat levert in de praktijk weinig op. Het proces kan erg lang kan duren en het is lastig om onrechtmatige hinder te bewijzen. Je moet bewijzen verzamelen en je klachten schriftelijk vastleggen zodat je een dossier kan opbouwen. Je kan bijvoorbeeld geluidsopnames maken of een extern bureau inschakelen om een geluidsmeting te doen.

Maar zelfs als het je lukt om onrechtmatige hinder te bewijzen, dan heb je nog geen zekerheid dat de overlast ophoudt. Dat komt omdat het vaak lastig is om een vonnis te handhaven. Een overtreding moet namelijk door een deurwaarder worden geconstateerd en die kan niet altijd ter plekke aanwezig zijn.

doe de check

Doe de online check