Ziekte of re-integratie

Ben je ziek geworden op werk? Problemen rondom je re-integratieprocedure? Je kan misschien je werkgever aansprakelijk stellen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ziekte of re-integratie.

Ziekte of re-integratie

In sommige gevallen kan je je werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade bij een burnout. Hier moet je wel een uitvoerige bewijsvoering voor aanleveren. Je moet alle feiten en omstandigheden die tot de burnout hebben geleden omschrijven, en je moet aantonen dat ze allemaal het gevolg zijn en ontstaan zijn door je werk.

Als je kan aantonen dat er sprake is geweest van langdurige overbelasting, waarvan je werkgever kon verwachten dat het tot een burnout zou leiden, kan je letselschade vergoed worden. In een persoonlijk adviesgesprek kunnen wij je situatie bespreken en je helpen bij deze bewijsvoering samenstellen.

Als je een arbeidsconflict hebt is het beter om je niet zomaar ziek melden. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je rechtspositie in eventuele onderhandelingen of een procedure. Ga eerst in gesprek met je leidinggevende. Komen jullie er niet uit? Dan kan  een mediator een volgende stap zijn.

Is de situatie om wat voor reden dan ook niet houdbaar, en kan je het niet meer opbrengen om naar je werk te gaan? Dan kan je je alsnog ziek melden. Je zal dan naar de bedrijfsarts moeten gaan. Deze zal beoordelen wat de oorzaak is van je ziekte. Als de oorzaak het arbeidsconflict is, zal in veel gevallen een interventieperiode aanbevolen worden. Dit is een periode van een aantal weken waarin je (bijzonder) doorbetaald verlof krijgt. In deze periode krijg je de tijd om aan een oplossing te werken. Soms adviseert de bedrijfsarts ook dat je via een onafhankelijke derde in gesprek gaat met je werkgever om tot een oplossing te komen. Ook dan kan er mediation voorgesteld worden. In dit soort gevallen is aan te raden om juridisch advies in te winnen over je arbeidsconflict en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.