Vrije advocaatkeuze

Bij onze advocaten en juristen is je zaak in deskundige handen. Als Brandmeester een advocaat moet inschakelen voor jouw zaak, dan heb je recht op vrije advocaatkeuze.

Vrije advocaatkeuze betekent dat je de advocaat zelf mag kiezen. Je kunt dan kiezen voor een Brandmeester advocaat of een advocaat die niet aan Brandmeester verbonden is. Wil je een advocaat van buiten Brandmeester inschakelen? Doe dit altijd in overleg met ons. Ook wij kunnen jou vragen om een advocaat naar vrije keuze in te schakelen. Dat staat in artikel 4: 67 van de Wet op het financieel toezicht.

Heb je een advocaat gekozen? Dan geven we hem of haar de opdracht om jouw belangen te behartigen. Natuurlijk gelden hier bepaalde regels voor.

TOESTEMMING OF OVERLEG NODIG BIJ VRIJE ADVOCAATKEUZE

In je polisvoorwaarden staat dat je rechtshulp krijgt van de advocaten en juristen van Brandmeester. Er staat ook in dat je alleen met onze toestemming of in overleg met ons een andere advocaat mag inschakelen die niet aan Brandmeester verbonden is. Schakel je toch een advocaat in zonder onze toestemming of zonder overleg met ons? Dan heb je geen recht op vergoeden. Dat betekent dat de kosten in dat geval geheel voor jouw rekening komen.

DRIE SITUATIES WAARIN BRANDMR EEN ADVOCAAT VAN BUITEN VOOR JE KAN INSCHAKELEN

In je polis staan drie situaties waarin Brandmeester en advocaat kan inschakelen kiezen, die niet aan Brandmeester verbonden is:

1. JE HEBT EEN BELANGENCONFLICT

Er is een belangenconflict als jij en je tegenpartij allebei bij Brandmeester klant zijn. Speelt er in jouw geval een belangenconflict? Bespreek dan met een van onze medewerkers wat er moet gebeuren. Wij vertellen je ook de regels voor het inschakelen van een advocaat. Wij nemen daarvoor het initiatief.

2. JE HEBT EEN GERECHTELIJKE OF ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

Moet er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd worden? Dan kunnen de juristen en advocaten van Brandmeester je daarbij goed helpen. Je kan ook kiezen voor een jurist of advocaat die niet aan Brandmeester verbonden is. Let in dat geval wel op. Je polisvoorwaarden bepalen misschien dat er een kostenlimiet geldt.

3. JE WIL GEBRUIK MAKEN VAN DE GESCHILLENREGELING

We doen onze uiterste best voor je. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Je bent het misschien niet eens met ons juridisch standpunt over de kans van slagen van je zaak. Of je denkt dat misschien wel dat je zaak een andere juridische aanpak nodig heeft. Dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling. Lees hier wat er mogelijk is.