Ben ik verplicht een verbetertraject te volgen?

Je werkgever mag een mening hebben over je functioneren en bij onvrede een verbetertraject aanbieden. Je moet meewerken aan het verbeteren van je functioneren. Een verbetertraject is vormvrij. Wel zijn er een aantal regels waar je werkgever zich aan moet houden.

Eisen verbetertraject

Vaak wordt er schriftelijk een verbeterplan opgesteld. Hierin worden de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Een verbeterplan heeft meerdere eisen. Bijvoorbeeld dat je genoeg tijd en mogelijkheden krijgt om je functioneren te verbeteren. Daarbij moet het voor jou heel duidelijk zijn wat er verbeterd moet worden en op welke manier dit moet. Je werkgever moet ook regelmatig evaluatiemomenten met je inplannen om de voortgang te bespreken.

Voordat je aan een verbetertraject begint, controleer je of deze voldoet aan alle vereisten. Als je het verbeterplan namelijk al ondertekent en je behaalt het verbetertraject vervolgens niet, dan is het mogelijk dat werkgever aan het einde van een verbetertraject een dossier heeft om je te kunnen ontslaan op grond van disfunctioneren.

Ben je het niet eens met je verbeterplan? Of wil je advies over of het verbeterplan wel goed is opgesteld en aan alle eisen voldoet? Doe de online check en kijk hoe Brandmeester je kan helpen.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf