Kan ik door verjaring eigenaar van grond worden?

Het komt wel eens voor dat je een stuk grond hebt wat eigenlijk van een ander blijkt te zijn. De echte eigenaar kan dit dan terugvorderen.

Je kan bezwaar voeren tegen het terugvorderen van grond door een beroep op verjaring te doen. Je moet dan het stuk grond waar het over gaat je hebben toegeëigend en hebben gedaan alsof je daar eigenaar van bent. Je eigent grond toe door het af te bakenen waardoor anderen niet meer op die grond kunnen komen. Je hebt twee soorten verjaring: verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring. De regels voor deze twee soorten verjaring verschillen.

Verkrijgende verjaring, goede trouw

Deze verjaring geldt als je het stuk grond dat je toeëigent bij jouw huis hoort. Je moet kunnen bewijzen dat je aanname dat het stuk grond van jou is, ook zo in de registers is terug te vinden. Daarnaast moet de situatie al tien jaar ongewijzigd op die manier bestaan. Deze vorm van verjaring komt niet heel vaak voor.

Bevrijdende verjaring, kwader trouw

Dit soort verjaring komt vaker voor. Gebruik je een stuk grond al langer dan 20 jaar alsof het van jou is? Dan kan het stuk grond van jou worden. Er is de laatste jaren wel een ontwikkeling zichtbaar waarbij deze termijn van 20 naar 40 jaar wordt verlengd. Dat gebeurt omdat je met het onrechtmatig toeëigenen van grond een onrechtmatige daad pleegt waar ook weer een verjaringstermijn van 20 jaar op zit.

Ben je benieuwd of in jouw geval sprake is van goede trouw of kwader trouw? Of heb je hulp nodig jouw grond te beschermen? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf