Er is een medische fout gemaakt. Wat kan ik doen?

Het kan heel duidelijk zijn dat er een medische fout is gemaakt. Maar vaak is dit niet zo. Hierdoor zijn medische fouten meestal lastig te bewijzen.

Een arts of iemand anders met een medisch beroep heeft de plicht zich zo goed mogelijk in te spannen voor een goed resultaat. Als dit resultaat niet is behaald omdat er bijvoorbeeld iets is fout gegaan, wil dat nog niet zeggen dat de arts ook iets fout heeft gedaan. Een arts is pas aansprakelijk als bewezen kan worden dat hij verwijtbaar heeft gehandeld en zich niet voldoende heeft ingespannen voor het resultaat.

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een verwijtbaar handelen van de arts moet een arts (een medisch adviseur) worden ingeschakeld. Die gaat de medische handelswijze van de arts beoordelen. Het handelen van de arts moet namelijk onder andere beoordeeld worden aan de hand van medische kennis, richtlijnen en protocollen die op dat moment gelden. De medisch adviseur kan bijvoorbeeld beoordelen of de juiste behandeling is ingesteld, of de behandeling op de juiste manier is gedaan en of er voldoende voorlichting is gegeven. Aan de hand van dat medisch advies kunnen wij beoordelen of er juridisch gezien mogelijkheden zijn om de arts aansprakelijk te houden.

Wat is het letsel en zijn de gevolgen?

Voor het verkrijgen van een schadevergoeding moet vaak ook bewijs geleverd worden van het letsel en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat nu precies het letsel is en wat de verwachtingen van het herstel voor de toekomst zijn. Een arts moet zo'n medische beoordeling doen.

Brandmeester kan je helpen met het laten beoordelen van de medische situatie. We maken dan vaak gebruik van een medisch adviseur die bij de prijs inbegrepen is. Het inschakelen van een deskundige gebeurt vaak in overleg met de medisch adviseur en de tegenpartij. Het is belangrijk dat dit goed gedaan wordt. Brandmeester kan je daarbij helpen. Als de tegenpartij niet wil meewerken, kan Brandmeester hiervoor een procedure starten.

Een medische fout is een complex traject waarbij het verstandig is om hulp in te schakelen. Doe de online check en kijk of Brandmeester je kan helpen. En goed om te weten: als het ons lukt om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, krijg je (een deel van) de kosten terug. Een voorbeeld: je arts is voor 60% aansprakelijk. Dan krijg je 60% van de kosten terug. Plus de schadevergoeding. Die is helemaal voor jou.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf