Hoe ga je als werknemer om met een wijziging in je arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst, je cao of een andere regeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om je functieomschrijving, je arbeidsduur, de hoogte van je salaris, je onkostenvergoedingen enzovoorts. Of een werkgever deze voorwaarden eenzijdig kan wijzigen, hangt af van de reden van de wijziging en om welke arbeidsvoorwaarde het gaat.

Persoonlijk advies

€ 139 Tooltip
 • Juridisch maatwerkadvies van een advocaat
 • Online dossier met alle belangrijke informatie
 • Gesprek dat je kunt terugluisteren of nalezen
 • Persoonlijk advies

  Als je dit adviesgesprek in gaat, heb je de online check al gedaan. Dus we weten waar het over gaat en welke advocaat je het beste kan helpen. Zo kunnen we meteen ter zake komen. We geven je een goed beeld van je kansen en vertellen je hoe je (met of zonder Brandmeester) verder moet.


  Meer weten over het persoonlijk advies? De specialisten leggen het uit.


  Zo makkelijk werkt je persoonlijke adviesgesprek

  • Maak je online dossier aan
  • Upload direct je stukken
  • Plan je afspraak in met je specialist
  • Je specialist bestudeert je stukken
  • Voer een inhoudelijk adviesgesprek over jouw probleem
  • Ontvang een schriftelijk advies en audio-opname


  Soms lost het je probleem al op en anders helpen we je graag verder in de stap 'Onderhandelen'.


  Waarom niet gratis?

   Zo werkt het

   Natuurlijk willen we je zo snel mogelijk kunnen helpen. Daarom kan je na het aanmaken van je online dossier al direct aan de slag met het aanleveren van de belangrijkste informatie. Je ziet duidelijk welke documenten en andere informatie we nodig hebben. Jouw jurist bekijkt of alles goed binnen is gekomen en vraagt als dat nodig is nog om extra informatie. Zo weten we zeker dat we goed voorbereid het gesprek in gaan. En uiteraard is alle informatie goed beveiligd.

   Als alle informatie binnen is, krijg je een seintje dat je de afspraak kunt inplannen. Je hebt namelijk toegang tot de agenda van je jurist. Kies het moment dat jou het beste uitkomt. Jouw jurist gaat zich vervolgens inlezen in je situatie en jij krijgt tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op het adviesgesprek.

   Het adviesgesprek duurt ongeveer 30 minuten en gaat via telefoon of beeldbellen. Jij kiest wat je het prettigste vindt. Tijdens het gesprek bespreken we of het slim is om te gaan onderhandelen (als je te maken hebt met bedrijven of personen) of bezwaar te maken (als je te maken hebt met instanties van de (semi-)overheid). Het kan ook dat je kansen klein zijn en dat het niet verstandig is om verder te gaan. Dat zeggen we dan ook eerlijk. Wil je meer weten over het adviesgesprek en wat je er allemaal van kan verwachten? Lees erover in deze blog.

   Het advies is makkelijk terug te vinden in je eigen online dossier. Er is een schriftelijk deel en een audio-opname van het gesprek. Je kan het dus altijd nog eens terugluisteren of teruglezen. Handig als je bijvoorbeeld je opties nog eens met iemand anders wil bespreken. Onze ervaring is dat veel juridische problemen met een persoonlijk advies al zijn opgelost. Wil je daarna toch nog verder gaan? Dan helpen we je graag in de volgende stap: 'Onderhandelen'.

  Onderhandelen

  € 849 Tooltip
 • Samen de strategie bepalen
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Na afloop alle afspraken waterdicht vastgelegd
 • Onderhandelen

  Jouw specialist gaat voor je in gesprek met de tegenpartij. Samen hebben jullie de strategie en de doelen bepaald. Omdat je eerst het persoonlijk adviesgesprek hebt gehad, kunnen we snel door met het maken van afspraken. Dat betekent snel werken en meer kans van slagen. Als je je probleem nog niet had opgelost na het persoonlijk adviesgesprek lukt het met onderhandelen vrijwel altijd.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Samen met jou de strategie bepalen.
  • Correspondentie met de tegenpartij.
  • Overleg met jou en de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Vastleggen van de afspraken met de tegenpartij.


  Wat je kunt verwachten

  • Je hoeft niet zelf aan tafel met de tegenpartij.
  • Door het online dossier heb je controle en inzicht.
  • Na afloop zijn alle afspraken waterdicht vastgelegd.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over onderhandelen of in bezwaar gaan? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Omdat jullie elkaar al gesproken hebben in het adviesgesprek is er al veel relevante informatie bekend. In een gesprek (per telefoon of Teams) bespreken jullie of er aanvullende informatie nodig is en wat de strategie zal worden in de onderhandeling.

   Je hoeft niet zelf in gesprek met de tegenpartij (bijvoorbeeld de buren of je baas), als je dat niet wilt. Jouw jurist doet alle communicatie. Hij laat weten wat je standpunten zijn en opent de onderhandelingen.

   Eenmaal in gesprek kan de onderhandeling beginnen. Hoe lang dat duurt, kan nogal verschillen. Soms komen we er meteen uit. Maar er kunnen ook meerdere rondes volgen. Hierin zijn we ook afhankelijk van de tegenpartij. Staan ze open voor een eerlijke onderhandeling? Hoe snel reageren ze? Eén ding weet je wel zeker: de kosten blijven voor jou hetzelfde.

   Tot een oplossing gekomen? Dan leggen we de afspraken duidelijk vast zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Als de onderhandeling niet succesvol was, krijg je advies over een mogelijke volgende stap. Jij bepaalt zelf of je die volgende stap ook wil nemen.

  Procederen

  € 2395 Tooltip
 • In slechts 6 op de 100 gevallen nodig
 • Wij verdedigen je standpunten
 • Als het nodig is, doen we ook extra zittingen
 • Procederen

  Als we er aan de onderhandelingstafel echt niet uitkomen of als onderhandelen geen zin heeft, kunnen we overgaan tot procederen. Dit doen we alleen als we denken dat je een goede kans maakt om te winnen. Een procedure duurt gemiddeld tussen de drie en zes maanden. Al kan dat per zaak erg verschillen.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Juridische ondersteuning (correspondentie voeren, overleg met jou en de tegenpartij, het vastleggen van eventuele afspraken met de tegenpartij, het schrijven van processtukken en het voorbereiden en bijwonen van zittingen).
  • De kosten van de rechter (griffierecht).
  • De kosten van een eventuele deskundige.
  • De kosten van een deurwaarder.


  Dit kan je verwachten

  • De beste verdediging van jouw belangen.
  • We stellen alle documenten voor je op.
  • Een vaste prijs, ook als er meer zittingen zijn.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over procederen of in beroep? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Wij stellen de processtukken op, zorgen dat het bij de rechter komt en bereiden ons voor op de zitting. We nemen alle communicatie op ons en komen op voor je belangen.

   Tijdens de zitting lichten de partijen hun standpunten toe en beantwoorden ze eventuele vragen. Jij bent aanwezig bij de zitting maar wij doen het woord namens jou. Een rechter kan jou ook een vraag stellen. Geen zorgen! Wij staan altijd naast je en bereiden vragen die je kan verwachten met je voor. We proberen altijd het uiterste uit je zaak te halen maar zeggen het ook als er goede redenen zijn om niet verder te procederen.

   In principe volgt na de zitting een uitspraak. Maar de rechter kan ook aandringen op een schikking, extra bewijs opvragen of het advies van een deskundige inwinnen. Of het kan zijn dat er alsnog onderhandeld gaat worden. Niet eens met de uitspraak? We kunnen ook nog in beroep of zelfs hoger beroep gaan. Als je via Brandmeester procedeert, is dit kosteloos. En we doen het alleen als we denken dat jouw zaak een goede kans maakt. Ook daar zijn we eerlijk over.

   Na de procedure nemen we de uitspraak van de rechter met je door en beantwoorden we eventuele vragen die je nog hebt. Hoe de procedure ook loopt, we ontzorgen je op alle manieren.

  Soorten arbeidsvoorwaarden

  We onderscheiden de volgende arbeidsvoorwaarden:

  • Primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiegeld en vrije dagen;
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling, een leaseauto, een laptop en onkostenvergoedingen.

  Juridisch gesproken zijn je werktijden en de vestiging waar je werkt geen arbeidsvoorwaarden. Maar ze worden wel zo beoordeeld als een werkgever deze wil wijzigen.

  Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Illustratie van een persoon die vragen heeft bij haar contract

  Misschien is er in je arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen waarin staat dat je werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen: een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Maar volgens de wet mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden alleen wijzigen op grond van dit beding als hij daarvoor een zwaarwegender belang heeft dan jij als werknemer.

  Op basis van het eenzijdig wijzigingsbeding kan vaak worden beoordeeld of een werkgever een collectieve arbeidsvoorwaarde kan wijzigen. Bijvoorbeeld een leaseautoregeling of pensioenregeling die op alle werknemers van toepassing is. Met name als de wijziging financiële gevolgen heeft voor de werknemer moet de werkgever goede argumenten hebben om deze collectieve arbeidsvoorwaarde te kunnen wijzigen.

  Geen eenzijdig wijzigingsbeding

  Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan een werkgever soms toch de arbeidsvoorwaarden wijzigen. De werkgever zal dan een beroep doen op de normen van goed werknemerschap.

  In de praktijk is een eenzijdige wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden bijna nooit mogelijk. Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen – afhankelijke van de feiten en omstandigheden - soms wel gewijzigd worden. Wel kan een werkgever op grond van goed werknemerschap meestal van je verlangen dat je akkoord gaat met andere werktijden of een wijziging van je werklocatie.

  Wijzigingen van je werktijden of werkplek

  De rechtspraak verwacht van werknemers vaak veel flexibiliteit. Als je op andere tijden moet gaan werken, zal je daar meestal akkoord mee moeten gaan. Dat geldt ook voor ergens anders werken. Je werkgever moet hierbij wel rekening houden met je belangen, zoals je privésituatie en je reistijd.

  Ook als je functie verandert door een reorganisatie of andere omstandigheden wordt er van jou als werknemer veel flexibiliteit verwacht. Meestal zal je akkoord moeten gaan met andere werkzaamheden. Maar je verantwoordelijkheden mogen dan niet ingrijpend veranderen. Soms moet je ook weleens een heel andere functie accepteren. Maar je werkgever mag dan niet zomaar ook je salaris of je arbeidsvoorwaarden veranderen.

  Als je werkgever niet tevreden over je is, wil hij je wellicht in een andere - meestal lagere - functie plaatsen. Maar dit is alleen mogelijk als er een dossier aanwezig is waaruit blijkt dat je inderdaad niet goed functioneert.

  Elke zaak is weer anders

  Feitelijk zal je als werknemer meestal akkoord moeten gaan met wijzigingen die geen financiële gevolgen hebben. Maar je hoeft zeker niet zomaar in te stemmen met een wijziging die wél financiële consequenties voor je heeft. Of je werkgever je functie eenzijdig mag wijzigen, hangt af van alle feiten en omstandigheden van het geval. Elke zaak is weer anders en moet individueel bekeken worden.

  Laat BrandMR je verder helpen

  Ben je het niet eens met een wijziging in je arbeidsvoorwaarden? Of vraag je je af of je functiewijziging wel terecht is? Neem dan contact op met Brandmeester. Een van onze deskundige arbeidsrechtadvocaten kan je ongetwijfeld adviseren en verder helpen.