Ik wil van mijn schriftelijke overeenkomst af

Je contract of overeenkomst pakte in de praktijk anders uit dan je in je hoofd had. Je wil het dan ook graag stopzetten. Maar hoe?

EEN CONTRACT BEËINDIGEN

Een contract kan op een aantal manieren beëindigd worden:
- Van rechtswege. Een contract eindigt omdat er een bepaalde tijd is verlopen of omdat het werk of de geleverde dienst is volbracht;
- Door het te ontbinden. Dit kan niet zomaar. De aanbieder moet toerekenbaar te kort zijn geschoten en vaak ook in gebreke worden gesteld waarbij je de mogelijkheid tot herstel of nakoming biedt;
- Door opzegging binnen de bedenktermijn. Als de bedenktermijn nog loopt, kun je de overeenkomst zonder reden stoppen. Een bedenktermijn is altijd van toepassing bij een koop op afstand of buiten de verkoopruimte. Ook kan er sprake zijn van een bedenktermijn als dit in het contract staat vermeld;
- Door vernietiging. Dit kan als er sprake is van een wilsgebrek (zoals dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden of bedreiging). Dit houdt in dat bij het sluiten van de overeenkomst de wil en de verklaring niet met elkaar overeen stemden;
- Door opzegging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever (als deze mogelijkheid niet is uitgesloten in de overeenkomst). Hou er rekening mee dat dit alsnog kosten met zich mee kan brengen;
- Door in gesprek te gaan met de contractpartij. Er is vaak veel mogelijk door met elkaar aan tafel te zitten.

Lees je contract goed door. Wat is er opgenomen over opzeggen, ontbinden en stopzetten? Kom je er niet uit met de tegenpartij? Schakel dan Brandmeester in.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf