Mijn klant is failliet. Hoe ga ik hiermee om?

Altijd vervelend als een van je klanten failliet gaat. Zeker als deze klant nog niet al je openstaande facturen heeft betaald. Bij een faillissement wordt door de rechtbank een curator benoemd. Voor alle zaken die jouw klant aangaan, moet je je tot deze curator wenden. Wat kan je eigenlijk doen bij een faillissement van een klant?

Persoonlijk advies

€ 289 Tooltip
 • Juridisch maatwerkadvies van een advocaat
 • Online dossier met alle belangrijke informatie
 • Gesprek dat je kunt terugluisteren of nalezen
 • Persoonlijk advies

  Als je dit adviesgesprek in gaat, heb je de online check al gedaan. Dus we weten waar het over gaat en welke advocaat je het beste kan helpen. Zo kunnen we meteen ter zake komen. We geven je een goed beeld van je kansen en vertellen je hoe je (met of zonder Brandmeester) verder moet.


  Meer weten over het persoonlijk advies? De specialisten leggen het uit.


  Zo makkelijk werkt je persoonlijke adviesgesprek

  • Maak je online dossier aan
  • Upload direct je stukken
  • Plan je afspraak in met je specialist
  • Je specialist bestudeert je stukken
  • Voer een inhoudelijk adviesgesprek over jouw probleem
  • Ontvang een schriftelijk advies en audio-opname


  Soms lost het je probleem al op en anders helpen we je graag verder in de stap 'Onderhandelen'.


  Waarom niet gratis?

   Zo werkt het

   Natuurlijk willen we je zo snel mogelijk kunnen helpen. Daarom kan je na het aanmaken van je online dossier al direct aan de slag met het aanleveren van de belangrijkste informatie. Je ziet duidelijk welke documenten en andere informatie we nodig hebben. Jouw jurist bekijkt of alles goed binnen is gekomen en vraagt als dat nodig is nog om extra informatie. Zo weten we zeker dat we goed voorbereid het gesprek in gaan. En uiteraard is alle informatie goed beveiligd.

   Als alle informatie binnen is, krijg je een seintje dat je de afspraak kunt inplannen. Je hebt namelijk toegang tot de agenda van je jurist. Kies het moment dat jou het beste uitkomt. Jouw jurist gaat zich vervolgens inlezen in je situatie en jij krijgt tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op het adviesgesprek.

   Het adviesgesprek duurt ongeveer 30 minuten en gaat via telefoon of beeldbellen. Jij kiest wat je het prettigste vindt. Tijdens het gesprek bespreken we of het slim is om te gaan onderhandelen (als je te maken hebt met bedrijven of personen) of bezwaar te maken (als je te maken hebt met instanties van de (semi-)overheid). Het kan ook dat je kansen klein zijn en dat het niet verstandig is om verder te gaan. Dat zeggen we dan ook eerlijk. Wil je meer weten over het adviesgesprek en wat je er allemaal van kan verwachten? Lees erover in deze blog.

   Het advies is makkelijk terug te vinden in je eigen online dossier. Er is een schriftelijk deel en een audio-opname van het gesprek. Je kan het dus altijd nog eens terugluisteren of teruglezen. Handig als je bijvoorbeeld je opties nog eens met iemand anders wil bespreken. Onze ervaring is dat veel juridische problemen met een persoonlijk advies al zijn opgelost. Wil je daarna toch nog verder gaan? Dan helpen we je graag in de volgende stap: 'Onderhandelen'.

  Onderhandelen

  € 2895 Tooltip
 • Samen de strategie bepalen
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Na afloop alle afspraken waterdicht vastgelegd
 • Onderhandelen

  Jouw specialist gaat voor je in gesprek met de tegenpartij. Samen hebben jullie de strategie en de doelen bepaald. Omdat je eerst het persoonlijk adviesgesprek hebt gehad, kunnen we snel door met het maken van afspraken. Dat betekent snel werken en meer kans van slagen. Als je je probleem nog niet had opgelost na het persoonlijk adviesgesprek lukt het met onderhandelen vrijwel altijd.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Samen met jou de strategie bepalen.
  • Correspondentie met de tegenpartij.
  • Overleg met jou en de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Vastleggen van de afspraken met de tegenpartij.


  Wat je kunt verwachten

  • Je hoeft niet zelf aan tafel met de tegenpartij.
  • Door het online dossier heb je controle en inzicht.
  • Na afloop zijn alle afspraken waterdicht vastgelegd.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over onderhandelen of in bezwaar gaan? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Omdat jullie elkaar al gesproken hebben in het adviesgesprek is er al veel relevante informatie bekend. In een gesprek (per telefoon of Teams) bespreken jullie of er aanvullende informatie nodig is en wat de strategie zal worden in de onderhandeling.

   Je hoeft niet zelf in gesprek met de tegenpartij (bijvoorbeeld de buren of je baas), als je dat niet wilt. Jouw jurist doet alle communicatie. Hij laat weten wat je standpunten zijn en opent de onderhandelingen.

   Eenmaal in gesprek kan de onderhandeling beginnen. Hoe lang dat duurt, kan nogal verschillen. Soms komen we er meteen uit. Maar er kunnen ook meerdere rondes volgen. Hierin zijn we ook afhankelijk van de tegenpartij. Staan ze open voor een eerlijke onderhandeling? Hoe snel reageren ze? Eén ding weet je wel zeker: de kosten blijven voor jou hetzelfde.

   Tot een oplossing gekomen? Dan leggen we de afspraken duidelijk vast zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Als de onderhandeling niet succesvol was, krijg je advies over een mogelijke volgende stap. Jij bepaalt zelf of je die volgende stap ook wil nemen.

  Procederen

  € 6250 Tooltip
 • In slechts 6 op de 100 gevallen nodig
 • Wij verdedigen je standpunten
 • Als het nodig is, doen we ook extra zittingen
 • Procederen

  Als we er aan de onderhandelingstafel echt niet uitkomen of als onderhandelen geen zin heeft, kunnen we overgaan tot procederen. Dit doen we alleen als we denken dat je een goede kans maakt om te winnen. Een procedure duurt gemiddeld tussen de drie en zes maanden. Al kan dat per zaak erg verschillen.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Juridische ondersteuning (correspondentie voeren, overleg met jou en de tegenpartij, het vastleggen van eventuele afspraken met de tegenpartij, het schrijven van processtukken en het voorbereiden en bijwonen van zittingen).
  • De kosten van de rechter (griffierecht).
  • De kosten van een eventuele deskundige.
  • De kosten van een deurwaarder.


  Dit kan je verwachten

  • De beste verdediging van jouw belangen.
  • We stellen alle documenten voor je op.
  • Een vaste prijs, ook als er meer zittingen zijn.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over procederen of in beroep? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Wij stellen de processtukken op, zorgen dat het bij de rechter komt en bereiden ons voor op de zitting. We nemen alle communicatie op ons en komen op voor je belangen.

   Tijdens de zitting lichten de partijen hun standpunten toe en beantwoorden ze eventuele vragen. Jij bent aanwezig bij de zitting maar wij doen het woord namens jou. Een rechter kan jou ook een vraag stellen. Geen zorgen! Wij staan altijd naast je en bereiden vragen die je kan verwachten met je voor. We proberen altijd het uiterste uit je zaak te halen maar zeggen het ook als er goede redenen zijn om niet verder te procederen.

   In principe volgt na de zitting een uitspraak. Maar de rechter kan ook aandringen op een schikking, extra bewijs opvragen of het advies van een deskundige inwinnen. Of het kan zijn dat er alsnog onderhandeld gaat worden. Niet eens met de uitspraak? We kunnen ook nog in beroep of zelfs hoger beroep gaan. Als je via Brandmeester procedeert, is dit kosteloos. En we doen het alleen als we denken dat jouw zaak een goede kans maakt. Ook daar zijn we eerlijk over.

   Na de procedure nemen we de uitspraak van de rechter met je door en beantwoorden we eventuele vragen die je nog hebt. Hoe de procedure ook loopt, we ontzorgen je op alle manieren.

  Geleverde producten terugvragen I: recht van reclame

  In sommige gevallen kan je de door jou geleverde en onbetaald gebleven producten aan de curator terugvragen. Dit is een mogelijkheid als je het vermoeden hebt dat deze producten nog bij je klant liggen. Dit wordt ook wel het recht van reclame genoemd. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden en strikte termijnen. Oefen jij het recht van reclame terecht uit, dan is de curator verplicht om deze producten aan jou terug te geven. Uitoefening van het recht van reclame kan er ook toe leiden dat de curator besluit om jouw producten te houden. Maar dan zal hij of zij wel je facturen moeten betalen of daar zekerheid voor moeten stellen.

  Geleverde producten terugvragen II: eigendomsvoorbehoud

  In sommige gevallen kan je een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat je eigenaar blijft van de door jou geleverde producten totdat je klant deze producten heeft betaald. Een eigendomsvoorbehoud moet wel zijn opgenomen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. In de praktijk is er – vaak zonder dat gebruikers dat weten – in veel algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Kun je daarop een beroep doen, dan kan je in principe de door jou geleverde producten terugvorderen bij de curator.

  Nakoming vragen

  Bij een overeenkomst met een failliete klant die nog niet of niet geheel door beide partijen is nagekomen, kan je de curator een redelijke termijn stellen. Binnen deze termijn moet de curator dan meedelen of hij of zij de overeenkomst wil voortzetten. In sommige gevallen kan de curator er belang bij hebben dat de overeenkomst wordt voortgezet. In dat geval zal hij of zij wel zekerheid voor betaling moeten stellen.

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  In het geval dat je failliete klant een rechtspersoon is, kan je in uitzonderlijke gevallen de bestuurder van je failliete klant privé aansprakelijk stellen. Dan moet je de bestuurder wel een persoonlijk ernstig verwijt kunnen maken.

  Aanspraak maken op betaling na einde van het faillissement

  In sommige gevallen kan je na het einde van het faillissement weer aankloppen bij je klant en om betaling van je facturen vragen. Dit kan alleen als je klant een natuurlijke persoon is (dit kan ook een eenmanszaak zijn) en het faillissement niet wordt omgezet in een WSNP-traject.

  Vordering indienen

  De curator brengt alle schulden van je klant in kaart en zal alle vermogensbestanddelen te gelde maken. Aan het eind van het faillissement bekijkt hij of zij of er voor de bij hem bekende crediteuren een uitkering beschikbaar komt. Daarom is het altijd aan te bevelen om een vordering bij de curator in te dienen. Soms ontvang je als schuldeiser aan het einde van een faillissement een deelbetaling op je facturen. Het is uiteraard zonde om dit te laten schieten.

  Vraag het BrandMR

  Dit zijn slechts een aantal van de rechten die je bij een failliete klant kan uitoefenen. Het is altijd van belang om deze rechten zo snel mogelijk uit te oefenen.

  Heb je nog vragen of wil je weten wat je mogelijkheden zijn bij een faillissement van je klant? Schakel dan Brandmeester in. Een van onze advocaten kan je hier zeker meer over vertellen en je verder helpen met een deskundig advies. En altijd voor een vaste prijs. Doe de gratis online check en ervaar het zelf.