Mijn klant zegt dat mijn algemene voorwaarden niet geldig zijn. Wat nu?

Als je klant aangeeft dat jouw algemene voorwaarden niet geldig zijn, is het altijd aan te raden om te (laten) toetsen of deze stelling wel juist is. In de praktijk merken wij namelijk dat de algemene voorwaarden lang niet altijd op de juiste manier niet van toepassing worden verklaard. Dit kan betekenen dat je onterecht geen beroep kan doen op je algemene voorwaarden. Wanneer zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk rechtsgeldig van toepassing op een overeenkomst?

Persoonlijk advies

€ 289 Tooltip
 • Juridisch maatwerkadvies van een advocaat
 • Online dossier met alle belangrijke informatie
 • Gesprek dat je kunt terugluisteren of nalezen
 • Persoonlijk advies

  Als je dit adviesgesprek in gaat, heb je de online check al gedaan. Dus we weten waar het over gaat en welke advocaat je het beste kan helpen. Zo kunnen we meteen ter zake komen. We geven je een goed beeld van je kansen en vertellen je hoe je (met of zonder Brandmeester) verder moet.


  Meer weten over het persoonlijk advies? De specialisten leggen het uit.


  Zo makkelijk werkt je persoonlijke adviesgesprek

  • Maak je online dossier aan
  • Upload direct je stukken
  • Plan je afspraak in met je specialist
  • Je specialist bestudeert je stukken
  • Voer een inhoudelijk adviesgesprek over jouw probleem
  • Ontvang een schriftelijk advies en audio-opname


  Soms lost het je probleem al op en anders helpen we je graag verder in de stap 'Onderhandelen'.


  Waarom niet gratis?

   Zo werkt het

   Natuurlijk willen we je zo snel mogelijk kunnen helpen. Daarom kan je na het aanmaken van je online dossier al direct aan de slag met het aanleveren van de belangrijkste informatie. Je ziet duidelijk welke documenten en andere informatie we nodig hebben. Jouw jurist bekijkt of alles goed binnen is gekomen en vraagt als dat nodig is nog om extra informatie. Zo weten we zeker dat we goed voorbereid het gesprek in gaan. En uiteraard is alle informatie goed beveiligd.

   Als alle informatie binnen is, krijg je een seintje dat je de afspraak kunt inplannen. Je hebt namelijk toegang tot de agenda van je jurist. Kies het moment dat jou het beste uitkomt. Jouw jurist gaat zich vervolgens inlezen in je situatie en jij krijgt tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op het adviesgesprek.

   Het adviesgesprek duurt ongeveer 30 minuten en gaat via telefoon of beeldbellen. Jij kiest wat je het prettigste vindt. Tijdens het gesprek bespreken we of het slim is om te gaan onderhandelen (als je te maken hebt met bedrijven of personen) of bezwaar te maken (als je te maken hebt met instanties van de (semi-)overheid). Het kan ook dat je kansen klein zijn en dat het niet verstandig is om verder te gaan. Dat zeggen we dan ook eerlijk. Wil je meer weten over het adviesgesprek en wat je er allemaal van kan verwachten? Lees erover in deze blog.

   Het advies is makkelijk terug te vinden in je eigen online dossier. Er is een schriftelijk deel en een audio-opname van het gesprek. Je kan het dus altijd nog eens terugluisteren of teruglezen. Handig als je bijvoorbeeld je opties nog eens met iemand anders wil bespreken. Onze ervaring is dat veel juridische problemen met een persoonlijk advies al zijn opgelost. Wil je daarna toch nog verder gaan? Dan helpen we je graag in de volgende stap: 'Onderhandelen'.

  Onderhandelen

  € 2895 Tooltip
 • Samen de strategie bepalen
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Na afloop alle afspraken waterdicht vastgelegd
 • Onderhandelen

  Jouw specialist gaat voor je in gesprek met de tegenpartij. Samen hebben jullie de strategie en de doelen bepaald. Omdat je eerst het persoonlijk adviesgesprek hebt gehad, kunnen we snel door met het maken van afspraken. Dat betekent snel werken en meer kans van slagen. Als je je probleem nog niet had opgelost na het persoonlijk adviesgesprek lukt het met onderhandelen vrijwel altijd.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Samen met jou de strategie bepalen.
  • Correspondentie met de tegenpartij.
  • Overleg met jou en de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Vastleggen van de afspraken met de tegenpartij.


  Wat je kunt verwachten

  • Je hoeft niet zelf aan tafel met de tegenpartij.
  • Door het online dossier heb je controle en inzicht.
  • Na afloop zijn alle afspraken waterdicht vastgelegd.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over onderhandelen of in bezwaar gaan? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Omdat jullie elkaar al gesproken hebben in het adviesgesprek is er al veel relevante informatie bekend. In een gesprek (per telefoon of Teams) bespreken jullie of er aanvullende informatie nodig is en wat de strategie zal worden in de onderhandeling.

   Je hoeft niet zelf in gesprek met de tegenpartij (bijvoorbeeld de buren of je baas), als je dat niet wilt. Jouw jurist doet alle communicatie. Hij laat weten wat je standpunten zijn en opent de onderhandelingen.

   Eenmaal in gesprek kan de onderhandeling beginnen. Hoe lang dat duurt, kan nogal verschillen. Soms komen we er meteen uit. Maar er kunnen ook meerdere rondes volgen. Hierin zijn we ook afhankelijk van de tegenpartij. Staan ze open voor een eerlijke onderhandeling? Hoe snel reageren ze? Eén ding weet je wel zeker: de kosten blijven voor jou hetzelfde.

   Tot een oplossing gekomen? Dan leggen we de afspraken duidelijk vast zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Als de onderhandeling niet succesvol was, krijg je advies over een mogelijke volgende stap. Jij bepaalt zelf of je die volgende stap ook wil nemen.

  Procederen

  € 6250 Tooltip
 • In slechts 6 op de 100 gevallen nodig
 • Wij verdedigen je standpunten
 • Als het nodig is, doen we ook extra zittingen
 • Procederen

  Als we er aan de onderhandelingstafel echt niet uitkomen of als onderhandelen geen zin heeft, kunnen we overgaan tot procederen. Dit doen we alleen als we denken dat je een goede kans maakt om te winnen. Een procedure duurt gemiddeld tussen de drie en zes maanden. Al kan dat per zaak erg verschillen.


  Wat we voor onze vaste prijs bieden

  • Juridische ondersteuning (correspondentie voeren, overleg met jou en de tegenpartij, het vastleggen van eventuele afspraken met de tegenpartij, het schrijven van processtukken en het voorbereiden en bijwonen van zittingen).
  • De kosten van de rechter (griffierecht).
  • De kosten van een eventuele deskundige.
  • De kosten van een deurwaarder.


  Dit kan je verwachten

  • De beste verdediging van jouw belangen.
  • We stellen alle documenten voor je op.
  • Een vaste prijs, ook als er meer zittingen zijn.
  • Je kunt de kosten ook gespreid betalen.


  Meer weten over procederen of in beroep? De specialisten leggen het uit.

   Zo werkt het

   Wij stellen de processtukken op, zorgen dat het bij de rechter komt en bereiden ons voor op de zitting. We nemen alle communicatie op ons en komen op voor je belangen.

   Tijdens de zitting lichten de partijen hun standpunten toe en beantwoorden ze eventuele vragen. Jij bent aanwezig bij de zitting maar wij doen het woord namens jou. Een rechter kan jou ook een vraag stellen. Geen zorgen! Wij staan altijd naast je en bereiden vragen die je kan verwachten met je voor. We proberen altijd het uiterste uit je zaak te halen maar zeggen het ook als er goede redenen zijn om niet verder te procederen.

   In principe volgt na de zitting een uitspraak. Maar de rechter kan ook aandringen op een schikking, extra bewijs opvragen of het advies van een deskundige inwinnen. Of het kan zijn dat er alsnog onderhandeld gaat worden. Niet eens met de uitspraak? We kunnen ook nog in beroep of zelfs hoger beroep gaan. Als je via Brandmeester procedeert, is dit kosteloos. En we doen het alleen als we denken dat jouw zaak een goede kans maakt. Ook daar zijn we eerlijk over.

   Na de procedure nemen we de uitspraak van de rechter met je door en beantwoorden we eventuele vragen die je nog hebt. Hoe de procedure ook loopt, we ontzorgen je op alle manieren.

  Wanneer van toepassing?

  Algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als er wordt voldaan aan twee vereisten:

  1. Je klant moet de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden (impliciet) hebben aanvaard. Voor deze toepasselijkheid is het voldoende dat je klant weet dat er algemene voorwaarden zijn en dat hij of zij er (impliciet) mee instemt dat deze op de overeenkomst van toepassing zijn. Het is niet vereist dat je klant bekend is met de inhoud van je algemene voorwaarden. Aanvaarding van algemene voorwaarden kan door ondertekening maar kan soms ook mondeling gebeuren of uit gedragingen worden afgeleid.
  2. Je klant moet voor of bij het sluiten van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid hebben om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Als deze mogelijkheid niet wordt geboden, zijn de volledige algemene voorwaarden vernietigbaar en kan je daar geen beroep op doen. Dit kan worden voorkomen door te voldoen aan de informatieplicht die uit de wet volgt.

   In de eerste plaats voldoe je aan je informatieplicht als je de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan je klant hebt gegeven. Hierbij kan je denken aan het fysiek overhandigen van een papier waarop de algemene voorwaarden zijn weergegeven maar ook aan toezending daarvan per post. Het vermelden van de algemene voorwaarden op de factuur of de afleverbon is in principe te laat omdat deze meestal pas na het sluiten van de overeenkomst worden verstrekt.

   In uitzonderlijke gevallen kan je voldoen aan deze eis door vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan je klant bekend te maken dat de algemene voorwaarden bij jou ter inzage liggen of bij een bepaalde Kamer van Koophandel of de griffie van een gerecht zijn gedeponeerd en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Maar dit is alleen voldoende als overhandiging redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat er sprake is van praktische belemmeringen).

   In de tweede plaats kan je aan deze eis voldoen door elektronische terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden. Als een overeenkomst elektronisch wordt gesloten (bijvoorbeeld via een website of per e-mail) kan je de algemene voorwaarden langs de elektronische weg ter beschikking stellen. Dit moet zo gebeuren dat je klant deze kan opslaan zodat ze toegankelijk om later nog eens in te zien. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan toezending per e-mail (als bericht of als bijlage).

   Als de overeenkomst niet elektronisch tot stand komt maar gewoon fysiek, dan is voor het elektronisch ter beschikking stellen de uitdrukkelijke instemming van je klant vereist. In uitzonderlijke gevallen kan je ook aan je informatieplicht voldoen door vóór het sluiten van de overeenkomst aan je klant bekend te maken waar hij de voorwaarden elektronisch kan inzien en dat je de voorwaarden op verzoek zal toezenden. Hiervan zal echter niet snel sprake zijn.

   Dienstverrichters - die onder de Dienstenrichtlijn vallen – kunnen juist weer eerder aan de informatieplicht voldoen en wel door:
   - de algemene voorwaarden op eigen initiatief te verstrekken;
   - de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk te maken voor de klant op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
   - de algemene voorwaarden gemakkelijk elektronisch toegankelijk te maken voor de klant op een meegedeeld adres (bijvoorbeeld een verwijzing naar een website);
   - de algemene voorwaarden op te nemen in alle aan de klant verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven.

   Bij de toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet dus altijd maatwerk worden geleverd.

  Vraag het Brandmeester

  Heb je nog vragen of wil je weten of jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op jouw overeenkomsten? Of wil je weten hoe jij jouw algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing kan laten verklaren op jouw overeenkomsten/offertes? Schakel dan Brandmeester in. Eén van onze advocaten kan je hier dan meer over vertellen en daarover adviseren. En altijd voor een vaste prijs. Doe de gratis online check en ervaar het zelf.