Juridische hulp bij een WIA-uitkering

Juridische hulp van een specialist die alles weet over de WIA.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar ervaring

Thuis zitten door ziekte is al vervelend genoeg. Dan wil je je zeker niet bezighouden met allerlei ingewikkelde zaken rond een WIA-uitkering. Daarom leggen we je hier uit hoe dit werkt, waar je recht op hebt en hoe het dan zit met je sollicitatieplicht.

Het verschil met een WW-uitkering is dat het bij een WW-uitkering gaat om een werknemer die ontslagen is en daarom een uitkering kan krijgen. En dus niet om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken.

WIA-uitkering uitleg: wat is het en hoe vraag je het aan?

De transitievergoeding is het geld waar je recht op hebt als je ontslagen wordt. Dit geldt bij zowel vaste als tijdelijke contracten. Welke voorwaarden zijn hier aan verbonden? En hoe bereken je de transitievergoeding? Dat leggen we uit in deze video.

Deze content is geblokkeerd

BrandMR gebruikt cookies op deze website. Om deze video te bekijken dien je je cookie instellingen aan te passen. Ga naar de cookie-instellingen en ga daar akkoord met het plaatsen van deze cookies.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar rechtshulpervaring

"Samen bepalen we de strategie om de uitkomst te behalen die jij zoekt. Dat kan alleen als je begrijpt waar we mee bezig zijn en wat je kansen zijn."

Michelle de Kip

Michelle de Kip | Advocaat Werk en Inkomen

Wat klanten zeggen over Brandmeester

Veelgestelde vragen

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Te ziek zijn om nog te kunnen werken is natuurlijk erg vervelend. Gelukkig ben je met een WIA-uitkering verzekerd van een inkomen.

Het doel van de wet WIA is om je door een financieel moeilijke tijd heen te helpen en ervoor te zorgen dat je later weer op eigen benen verder kunt.

Het verschil met een WW-uitkering is dat het bij een WW-uitkering gaat om een werknemer die ontslagen is en daarom een uitkering kan krijgen. En dus niet om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Wil je meer weten over de werkloosheidswet? Kijk dan ook naar onze video over de WW.

VOORWAARDE: 35% ARBEIDSONGESCHIKT

Er zijn wel een aantal voorwaarden voordat je in aanmerking komt voor de WIA. Zo is het bijvoorbeeld bedoeld voor mensen in loondienst en moet je na twee jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Het UWV - het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - beslist of je daar recht op hebt.

UWV-ARTS

Stel, je hebt een hersenschudding na een heftig ongeluk op de fiets. Je kan daardoor een aantal jaar niet werken.

Eerst heb je dan een gesprek met de UWV-arts. Aan de hand van zijn bevindingen wordt er een Functionele Mogelijkheden Lijst opgesteld. Op basis van deze lijst bekijkt de arbeidsdeskundige van het UWV welke functies je nog zou kunnen doen.

WGA EN IVA

Het UWV maakt een inschatting van hoe arbeidsongeschikt je bent. De Wet WIA kent namelijk twee verschillende uitkeringen: de WGA en de IVA. De IVA kan je krijgen als je niet of bijna niet meer kan werken. De WGA krijg je als je - nu of in de toekomst - nog wel kunt werken. Welke uitkering jij krijgt, hangt dus van jouw persoonlijke situatie af.

Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WGA-uitkering. Dat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

WGA

Ben je tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt maar verwacht het UWV dat het in de toekomst beter met je zal gaan? Dan krijg je ook een WGA-uitkering.

IVA

Ben je 80% tot 100% arbeidsongeschikt en verwacht het UWV dat je niet meer beter wordt? Dan is er sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een IVA-uitkering. Dit staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

De WGA-uitkering kent drie verschillende fases.

Je begint met de loongerelateerde fase. Die duurt maximaal twee jaar maar kan ook korter zijn. De uitkeringsduur wordt bepaald aan de hand van jouw arbeidsverleden dus hoe lang en hoeveel je voorafgaand aan je arbeidsongeschiktheid werkte. Tijdens deze eerste fase hoef je niet per se te werken.

Het UWV kijkt dan naar het loon dat je verdiende in de twaalf maanden voordat je ziek werd. Van dat loon krijg je de eerst twee maanden 75% en daarna 70% tot het einde van je loongerelateerde fase.

MAXIMUM UITKERING

Maar let op! Er geldt ook een maximum. Dit is bepaald op € 4.900,- per maand. Dus ook als je meer verdiende dan dit bedrag wordt er bij de berekening van je uitkering nog steeds van € 4900,- uitgegaan.

Na afloop van de loongerelateerde fase geldt een zogenaamde inkomenseis omdat je naast je WGA-uitkering weer moet werken. Je krijgt dan een loonaanvullingsuitkering.

Met deze uitkering plus het loon dat je verdient heb je een inkomen van ongeveer 70% van je vroegere loon. Als er niets in je situatie wijzigt, hou je deze loonaanvullingsuitkering tot het moment dat je met pensioen gaat.

Als je na de loongerelateerde fase niet of weinig werkt - bijvoorbeeld omdat je geen werk kan vinden - krijg je na de eerste fase een vervolguitkering. Hoeveel dat precies is, is gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin je bent ingedeeld. Ook voor deze uitkering geldt dat - als er niets verandert in jouw situatie - je deze kunt behouden tot je met pensioen mag.

WGA BIJ VOLLEDIGE MAAR NIET DUURZAME ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als je 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent maar het UWV verwacht dat je nog beter wordt, krijg je ook te maken met een WGA-uitkering. We hebben het dan over volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid.

Ook in dit geval krijg je eerst een loongerelateerde uitkering en als je langer dan twee jaar ziek bent een loonaanvullingsuitkering. In beide fases is dit 70% van je oude loon.

De IVA-uitkering is 75% van je oude loon. Dat is dus hoger dan een WGA-uitkering. De IVA-uitkering ontvang je tot je de AOW-leeftijd bereikt hebt en officieel met pensioen mag. Tenzij er natuurlijk iets verandert in jouw situatie.

Naast je loon ontvang je bij de meeste werkgevers ook vakantiegeld. Maar hoe zit dat als je een WIA-uitkering ontvangt? Goed nieuws: ook dan ontvang je gewoon vakantiegeld. Dit krijg je in de maand mei uitbetaalt. Andere toeslagen die je bij je vorige werkgever had - zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering - zijn al bij je WIA-uitkering inbegrepen.

VERPLICHTINGEN & REÏNTEGRATIEPLAN

Wanneer de aanvraag van je WIA is goedgekeurd en je de uitkering krijgt toegewezen, zijn er een aantal verplichtingen waar je je aan moet houden. Het UWV stelt in overleg met jou een reïntegratieplan op, ook wel reïntegratievisie genoemd. In dat plan spreken jullie af welke verplichtingen en rechten je hebt. Hier moet je je goed aan houden. Ook afspraken over scholing worden opgenomen in het reïntegratieplan.

Ten eerste is er bij zowel de WGA als de IVA de inlichtingenplicht. Daarbij moet je uit jezelf alle informatie waarvan je kunt weten dat die invloed hebben op jouw uitkering met het UWV delen. Bijvoorbeeld dat je een nieuwe baan gevonden hebt, dat je een lange vakantie in het buitenland hebt of dat je bent opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van jouw uitkering.

Daarnaast moet je werken aan controlevoorschriften. Dat betekent onder andere dat je op het spreekuur van het UWV moet komen als je daarvoor uitgenodigd wordt. Samenwonen of trouwen heeft trouwens geen invloed op de hoogte van je uitkering. Dat hoef je dus niet door te geven.

Daarnaast is er een sollicitatieplicht. Die hoort alleen bij de WGA-uitkering. Bij de IVA-uitkering ben je volledig arbeidsongeschikt bevonden en hoef je dus niet meer te werken. Als richtlijn geldt dat je ten minste twee keer per maand een vacaturebank moet bekijken en ten minste vier keer per maand een concrete sollicitatieactiviteit moet verrichten.

Hoe lang loopt een WIA-uitkering eigenlijk? Zoals net al een aantal keer terug kwam, kan de WIA-uitkering in principe lopen tot het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en dus met pensioen kan. Maar de WIA-uitkering kan ook eerder eindigen.

HERBEOORDELING

Een WIA-uitkering eindigt eerder als je door het UWV wordt opgeroepen voor een herbeoordeling en daaruit blijkt dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Een herbeoordeling kan het gevolg zijn van een melding die je zelf hebt gedaan na een verandering in jouw gezondheid. Maar het kan ook zo zijn dat jouw ex-werkgever de herbeoordeling heeft aangevraagd.

Je WGA-uitkering eindigt ook als je werkt naast je uitkering en je in één jaar meer dan 65% verdiende van je oude uurloon.

Wil je meer weten over de berekening van je arbeidsongeschiktheidspercentage? Lees er hier alles over.

NA DE WIA

Heb je geen werk op het moment dat je WIA-uitkering eindigt? Dan kun je vaak alleen nog maar een bijstandsuitkering aanvragen.

Op het moment dat je een WIA-uitkering kan aanvragen – nadat je 88 weken ziek bent geweest – stuurt het UWV je automatisch een brief met daarin alle informatie over de aanvraag. Je kan ook zelf het initiatief nemen en de WIA-uitkering aanvragen via het UWV.

doe de check

Doe de online check