Hoe maak je bezwaar tegen een WOZ-beschikking?
Tessa van Swieten
Tessa van Swieten
Intake Intake
Afpsraak huis

In mijn vorige blog heb ik verteld wat je kan doen om te controleren of de hoogte van de WOZ-waarde klopt. Heeft het maken van informeel bezwaar niet het gewenste resultaat geleverd? Dan heb je nog altijd de optie om binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Hierna vervalt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Hoe je een bezwaarschrift indient leg ik hieronder uit.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde gratis is. In de beschikking, die je hebt ontvangen van de gemeente, wordt omschreven hoe en waar je bezwaar kunt indienen. Op het internet staan vele voorbeeldbrieven die je als opzet voor je brief kunt gebruiken. Het is belangrijk om in ieder geval het onderstaande, in de genoemde volgorde, in je brief te benoemen:

  • Naam gemeente, t.a.v. de juiste afdeling en bijbehorend adres;
  • Plaats en verzenddatum;
  • Onderwerp (bezwaar WOZ-beschikking);
  • Aanhef (geachte heer, mevrouw);
  • Inleidende tekst met een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (beschikkingsnummer benoemen);
  • De redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing;
  • Slot (verzoek tot opnieuw vaststellen van WOZ-waarde);
  • Eindigen met vriendelijke groet, handtekening, naam, NAW-gegevens en contactgegevens.

De gemeente zal het bezwaarschrift bekijken en een beslissing op bezwaar nemen. Wist je dat het mogelijk is om gehoord te worden voordat de gemeente een beslissing neemt? Het is dan wel belangrijk dat je dit verzoek aanvraagt in je bezwaarschrift. De gemeente zal je uitnodigen voor een hoorgesprek en in dit hoorgesprek mag je je bezwaar mondeling toelichten. Uiteindelijk wordt hiervan een verslag gemaakt, die je vervolgens kunt terugvinden in de beslissing op bezwaar.

Persoon die de online check doet

Als je het nog steeds oneens bent met de beslissing van de gemeente na het bezwaar, kun je ervoor kiezen om een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank, specifiek bij de sector bestuursrecht. Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Let op: als je in hoger beroep gaat, dan moet je wel griffierechten betalen!

Doe de check

Lees ook

WOZ-Waarde

Hoe check ik of mijn WOZ-waarde klopt?

BrandMR | check | woz | woningmarkt
Tessa van Swieten
coversquare_groepsbelang

Groepsbelang

BrandMR | Groepsbelang | rechtshulp | juridische conflicten
Tessa van Swieten
Tessa van Swieten
Tessa van Swieten
Intake Intake
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Een man op social media

Ontslag door online gedrag?

Werk en inkomen | ontslag | social media | online gedrag
Dagmar de Groot
Ziek persoon die een thermometer vast houdt

Hoe hoog is een WIA-uitkering en welke aanvullingen daarop kun je krijgen?

Werk en inkomen | wia | Arbeidsongeschikt | aanvulling
Natascha Schenk
Wia en een vso

Een vaststellingsovereenkomst tekenen vóórdat de WIA-beslissing

Werk en inkomen | arbeidsvoorwaarden | studiekostenbeding | opleidingskosten
Natascha Schenk