Geen mondkapje, geen loon!

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken duurt voort. Voor bepaalde beroepen is thuiswerken niet mogelijk. Moet je dan toch op de werkvloer aanwezig zijn, dan moet de werkgever voldoende maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers, leveranciers en klanten.

Veel werkgevers hebben dan ook een mondkapjesplicht ingesteld voor hun werknemers. Maar wat nu als een werknemer geen mondkapje wil dragen? Wie trekt er dan aan het kortste eind? De rechter heeft laatst geoordeeld over zo’n zaak. De uitkomst was dat de werknemer die geen mondkapje wilde dragen geen recht op loon had.

Bestelbusje

De werknemer in deze zaak werkte als bezorger/chauffeur bij een banketbakkerij. Van zijn baas moest hij een mondkapje dragen in de zaak en bij het afleveren van producten. In het bestelbusje hoefde hij geen mondkapje op. De werknemer vond het mondkapje vervelend en zag het nut er niet van in. Hij weigerde dan ook het mondkapje te dragen.

De overheid heeft bepaald dat mensen die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten, vrijgesteld zijn van de mondkapjesplicht.

De werkgever stuurde daarop de werknemer naar huis en weigerde het loon te betalen. De werknemer voerde een kortgedingprocedure om zijn loon weer uitbetaald te krijgen. De rechter gaf de werkgever gelijk. Volgens de rechter had een werkgever een zogenaamd instructierecht en mocht hij dus regels opleggen waar de werknemers zich tijdens het werk aan moesten houden. De rechter vond dat de werkgever in de huidige coronacrisis mocht verlangen dat alle werknemers mondkapjes droegen.

Gezondheid

Belangrijk was dat de werknemer niet had aangegeven dat hij om medische redenen geen mondkapje kon dragen. Hij had wel aangevoerd dat het dragen van een mondkapje in het algemeen niet goed is voor de gezondheid maar hij had niets over zijn eigen gezondheid aangevoerd.

De overheid heeft bepaald dat mensen die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten, vrijgesteld zijn van de mondkapjesplicht. Mensen die door een mondkapje moeite krijgen met ademhalen – bijvoorbeeld omdat ze astma hebben – hoeven deze dan ook niet te dragen. Ook mensen met psychische problemen die een mondkapje moeilijk verdragen, hoeven dit niet te doen.

Bedrijfsarts

Het is aannemelijk dat als de werknemer had aangevoerd dat hij om medische redenen geen mondkapje kon dragen hij de zaak waarschijnlijk wel gewonnen zou hebben. De werknemer had dit dan wel goed moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert immers over de gezondheid van werknemers en de arbeidsomstandigheden.

Heb jij ook te maken met een mondkapjesplicht op het werk? Of heb je andere problemen die juist in coronatijd spelen, zoals de benodigde veiligheid op de werkvloer of discussie over vaccinaties? Neem dan contact op met Brandmeester. Wij hebben veel ervaring met allerlei soorten problemen op de werkvloer.

evan-demicoli-HGCqL-tRcac-unsplash.jpg

Aankopen en geld | Schadeverleden, Dwaling, Auto

Een auto die thuis hoort op de sloop

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of een auto aan de overeenkomst beantwoordt (de zogenaamde non-conformiteit). Een andere grond waarop een koper de koop van een auto ongedaan kan maken, is dwaling. Net als bij non-conformiteit speelt bij dwaling de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper een rol. Laten we eens inzoomen op deze factoren aan de hand van het volgende voorbeeld.

Lees meer