Hoe voldoe je als verhuurder aan de Wet goed verhuurderschap?
Tessa Wooning
Tessa Wooning
Jurist Huis en Wonen
Huis met de huurbaas en huurder

Tussen huurders en verhuurders kunnen er weleens geschillen ontstaan, bijvoorbeeld over gebreken in de woning, het inhouden van de borg of het verhogen van de huurprijs. Huurders krijgen veel bescherming en als verhuurder is het belangrijk dat je aan de wettelijke regels voldoet. Dit zijn onder andere de regels uit het Burgerlijk Wetboek en de huurovereenkomst. Maar sinds 1 juli 2023 moeten verhuurders ook voldoen aan de Wet goed verhuurderschap. Hieronder geef ik je een overzicht van de regels waar je als verhuurder aan moet voldoen en de mogelijke gevolgen als je hieraan niet voldoet.

Wat houdt de wet in?

De Wet goed verhuurderschap is per 1 juli 2023 ingetreden en geldt voor alle verhuurders in heel Nederland die woon- en verblijfsruimten verhuren. Deze wet geeft verhuurders extra verplichtingen. Hiermee wordt de bescherming van huurders nog verder vergroot. Zo kunnen ongewenste verhuurderspraktijken zoals intimidatie, discriminatie en bedreiging eerder worden voorkomen. Ook slecht onderhoud van panden - dat de gezondheid en veiligheid van de huurders aantast - moet worden beperkt en voorkomen met deze wet.

Hoe voldoe je aan deze wet?

De Wet goed verhuurderschap kent tal van regels waar je als verhuurder aan moet voldoen om als een goed verhuurder aangemerkt te worden. Het gaat hierbij om de volgende regels:

Werkwijze

Als verhuurder moet je een werkwijze hebben om woondiscriminatie te voorkomen. Zo moet je onder andere een transparante selectieprocedure gebruiken, gebruik maken van niet-discriminerende selectiecriteria en huurders uitleggen waarom zij niet voor de betreffende huurruimte werden geselecteerd en er voor een andere huurder werd gekozen. Deze werkwijze moet je schriftelijk vastleggen, openbaar maken (ook aan eventuele werkgevers) en als dat nodig is aanpassen.

Intimidatie

Als verhuurder mag je je huurder(s) niet intimideren. Dreigen met afsluiting van de elektriciteit of beëindiging van de huurovereenkomst worden bestraft. Het is belangrijk dat huurders zich veilig voelen in een woning.

Waarborgsom

Als verhuurder mag je een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden kale huur. Alleen voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten, geldt nog een maximum van drie maanden. Wanneer de huurovereenkomst eindigt, moet je de waarborgsom binnen 14 dagen aan je huurder terugbetalen. Uiteraard kun je de waarborgsom ook verrekenen. Maar dan alleen met kosten als achterstallige huur, servicekosten, schade aan de huurwoning die voor rekening komt van de huurder en de energieprestatievergoeding. Let hierbij op dat je de huurder schriftelijk informeert als je deze kosten wil verrekenen. Het is hierbij aan te raden om een kostenspecificatie mee te sturen. Zo voorkom je discussies.

Schriftelijke afspraken

Als verhuurder is het van belang om afspraken schriftelijk vast te leggen. Sinds de Wet goed verhuurderschap ben je verplicht de afspraken die je met een huurder maakt vast te leggen in een huurovereenkomst. Zorg er ook voor dat de afspraken duidelijk zijn voor je huurder.

Informeren over rechten en plichten

Informeer de huurder over de algemene rechten en plichten die er gelden. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is het van belang dat je je huurder laat weten:

  • dat de woning alleen gebruikt mag worden zoals afgesproken;
  • dat de verhuurder de woning alleen mag betreden met toestemming van de huurder;
  • dat er verschillende soorten huurovereenkomst zijn met de huur- en prijsbescherming die daar bijhoort;
  • hoe er wordt omgegaan met gebreken en wat voor wiens rekening komt;
  • wat de mogelijkheden zijn om een procedure te starten bij de Huurcommissie of kantonrechter;
  • wat de hoogte is van de waarborgsom (als deze in rekening wordt gebracht), wat de termijn is waarbinnen deze moet worden terugbetaald en hoe dit moet gebeuren;
  • waar hij of zij vragen kan stellen en waar hij de contactgegevens hiervoor kan vinden;
  • wat de hoogte van de servicekosten zijn (als deze in rekening worden gebracht) en waar de jaarlijkse kostenspecificatie hiervoor is te vinden;
  • wat de contactgegevens zijn van het gemeentelijk meldpunt dat vanaf 1 januari 2024 gaat gelden.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huurprijs komen. Als verhuurder mag je servicekosten in rekening brengen, mits deze redelijk zijn. Wel ben je dan verplicht je huurder jaarlijks een eindafrekening van deze servicekosten te verstrekken. Let hierbij op dat je dit op tijd en zo nauwkeurig mogelijk doet.

Extra regels voor arbeidsmigranten

Als je als verhuurder een woning verhuurt aan een arbeidsmigrant, dan gelden er extra regels. Zo moet je de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst vastleggen en moet je algemene rechten en plichten zoals hierboven aanbieden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of als voorkeur aangeeft.

Verhuurvergunning

In sommige gevallen kan je gemeente je verplichten tot een verhuurvergunning voor woon- of verblijfsruimten. Om te achterhalen of je deze nodig hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen, kun je het best informatie inwinnen bij je gemeente.

Wat als je niet aan de Wet goed verhuurderschap voldoet?

Wanneer je als verhuurder niet voldoet aan de regels van deze wet kan je huurder per 1 januari 2024 een melding maken bij je gemeente. Je gemeente kan je vervolgens een waarschuwing geven of een sanctie opleggen, bijvoorbeeld een bestuursdwang of bestuurlijke boete of intrekking van je verhuurvergunning. In het uiterste geval kan je gemeente je woning zelfs in beheer nemen. Al met al genoeg redenen dus om wel aan de wet te voldoen.

Conclusie

Als verhuurder is het van belang om te voldoen aan de Wet goed verhuurderschap. Zo voorkom je sancties als in beheername van je verhuurwoning door je gemeente. Per 1 januari 2024 kunnen huurders terecht bij een meldpunt van je gemeente om daar klachten over ongewenst verhuurgedrag te melden. Zorg er dus voor dat je voldoet aan je plichten en regels.

Persoon die de online check doet

Hulp nodig?

Twijfel je of je wel voldoet aan de Wet goed verhuurderschap? Of heb je bijstand nodig bij een geschil met een huurder? De advocaten en juristen van Brandmeester staan altijd voor je klaar. Dus neem vandaag nog contact met ons op of doe de online check.

Tessa Wooning
Tessa Wooning
Jurist Huis en Wonen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn