Je aangekochte keuken voldoet niet aan je verwachtingen? Wat nu?

De installatie van een nieuwe keuken is vaak een belangrijk onderdeel van de verbouwing van een woning. De een wenst een marmeren keukenblad en massief houten kasten, de ander droomt van een op maat gemaakt kookeiland met ingebouwde wijnkoeler. Hoe het ook zij, het samenstellen en laten installeren van je droomkeuken behoort een heuglijk moment te zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Wat moet je doen als je keuken niet voldoet aan je verwachtingen? Wat zijn je rechten en wat mag je verlangen van je leverancier? Met deze blog hoop ik je daar meer inzicht in te geven.

Wanneer voldoet een keuken niet?

Een keuken die niet voldoet aan de verwachting

Volgens de wet moet een aangekochte zaak beantwoorden aan de gesloten overeenkomst. Wanneer dit niet het geval is, spreekt men ook wel van non-conformiteit. Dat wil zeggen dat de zaak niet de eigenschappen heeft die je mocht verwachten op basis van de overeenkomst. Heb je een keuken gekocht, dan moet deze dus beantwoorden aan de overeenkomst met je leverancier. Het is dan ook belangrijk om goed te checken welke specificaties er in de overeenkomst zijn opgenomen. Ook de tekeningen zijn bij een op maat gemaakte keuken van belang om te bepalen of de keuken aan de overeenkomst beantwoordt. Blijkt de keuken eigenschappen of onderdelen te missen? Dan is er sprake van een non-conforme keuken. Non-conformiteit kan ook veroorzaakt worden door de installatie van de keuken of doordat de geleverde materialen gebreken hebben. Heeft het keukenblad een vlek of een barst na de installatie? Hangen de deuren of kasten niet recht? Ook dan is er sprake van non-conformiteit.

Wat doe je als je keuken non-conform is?

Wanneer je ontdekt dat je keuken niet voldoet aan je verwachtingen is het belangrijk om dit meteen te laten weten aan je leverancier. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen en je klachten nauwgezet uiteen te zetten. Het is dan aan de leverancier om hier adequaat op te reageren. Ontkent je leverancier dat er sprake is van non-conformiteit? Dan moet hij dit goed kunnen aantonen met bewijsstukken. De wet beschermt je als consument in de eerste zes maanden na installatie van de keuken. Wanneer er gebreken ontstaan binnen deze periode, schrijft de wet voor dat de zaak vermoedelijk non-conform is. De leverancier kan dit vermoeden enkel ontkrachten door met bewijsmiddelen te komen waaruit het tegendeel blijkt.

Wat zijn je rechten bij non-conformiteit?

Komt vast te staan dat je keuken niet voldoet? Dan heb je in de eerste plaats recht op herstel van de gebreken. Je moet de leverancier dan in staat stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te laten herstellen of als dat niet mogelijk is te vervangen. Ons advies is om je leverancier een ingebrekestelling te sturen waarin je de gebreken benoemt en de leverancier een redelijke termijn gunt om deze te komen herstellen. Wat een redelijke termijn is, hangt vaak af van de levertermijnen en de aard van de gebreken. Zo zal het opnieuw monteren van keukenkasten minder tijd in beslag nemen dan het herstellen of vervangen van een keukenblad. Geeft een leverancier geen of geen volledig gehoor aan je ingebrekestelling? Dan heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden of vervangende schadevergoeding te eisen. In de praktijk kiest een consument vrijwel altijd voor vervangende schadevergoeding. Dit houdt in dat je het herstel door een ander laat uitvoeren en deze kosten op de leverancier verhaalt.

Heb je zelf problemen met je nieuwe keuken? Heb je een geschil met je keukenleverancier en heb je daarbij hulp nodig? Neem gerust contact met mij of een van mijn kundige collega’s bij onze afdeling Aankopen en Geld op. Jij bepaalt zelf welke stappen je wilt nemen. En van tevoren weet je precies wat het gaat kosten.

Lees ook

keith-chan-rTv2jBfQoWk-unsplash.jpg

Zomervakantie 2021: meer mogelijk maar niet zonder beperkingen

Aankopen en geld | Reisadvies | Reizen | Kleurcodes
Sheevani Bharatsingh

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic