Je klant is failliet. Wat nu?
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld
Euromunt

Het is altijd erg vervelend als een van je klanten failliet gaat. Zeker als deze klant nog niet al je openstaande facturen heeft betaald. Bij een faillissement wordt er door de rechtbank een curator benoemd. Voor alle zaken die je klant aangaan, moet je je tot hem of haar wenden.

De meeste mensen denken dat je bij een faillissement van een klant altijd met lege handen staat. Maar dat is niet helemaal waar. Wat kan je allemaal doen bij een faillissement van een klant?

Geleverde producten terugvragen I: recht van reclame

In sommige gevallen kan je de door jou geleverde en onbetaald gebleven producten aan de curator terugvragen. Dit is een mogelijkheid als je het vermoeden hebt dat deze producten nog bij je klant liggen. Dit wordt ook wel het recht van reclame genoemd. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden en strikte termijnen. Als je het recht van reclame terecht uitoefent, is de curator verplicht om deze producten aan je terug te geven. De curator kan ook besluiten om de producten te houden maar zal dan wel je facturen moeten betalen of daarvoor zekerheid moeten geven.

Geleverde producten terugvragen II: eigendomsvoorbehoud

In sommige gevallen kan je een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat je eigenaar blijft van de door jou geleverde producten totdat je klant deze producten heeft betaald. Er moet dan wel een eigendomsvoorbehoud opgenomen zijn in de overeenkomst zelf of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. In de praktijk staat er – vaak zonder dat gebruikers dat weten – in veel algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud. Als je daarop een beroep doet, kan je in principe de door jou geleverde producten terugvorderen bij de curator.

Nakoming vragen

Bij een overeenkomst met een failliete klant die nog niet of niet geheel door beide partijen is nagekomen, kan je de curator een redelijke termijn stellen. Binnen deze termijn moet hij of zij dan mededelen of hij de overeenkomst wil voortzetten. In sommige gevallen kan de curator er belang bij hebben dat de overeenkomst wordt voortgezet. In dat geval zal hij of zij wel zekerheid van betaling moeten geven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Is je failliete klant een rechtspersoon? Dan kan je in uitzonderlijke gevallen de bestuurder van je failliete klant privé aansprakelijk stellen. Deze bestuurder moet dan wel een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

Aanspraak maken op betaling na einde van het faillissement

In sommige gevallen kan je na het einde van het faillissement weer aankloppen bij je klant en om betaling van je facturen vragen. Dit kan alleen als je klant een natuurlijke persoon is (dit kan ook een eenmanszaak zijn) en het faillissement niet wordt omgezet in een WSNP-traject.

Vordering indienen

De curator brengt alle schulden van je klant in kaart en zal alle vermogensbestanddelen ten gelde maken. Aan het eind van het faillissement zal de curator bekijken of er voor de bij hem bekende crediteuren een uitkering beschikbaar komt. Daarom is het altijd aan te bevelen om je vordering bij de curator in te dienen. In sommige gevallen ontvangen schuldeisers aan het einde van een faillissement een deelbetaling op hun facturen. Het is uiteraard zonde om dit te laten schieten.

Dit zijn slechts een aantal van de rechten die je bij een failliete klant kan uitoefenen. Het is altijd van belang om deze rechten zo spoedig mogelijk uit te oefenen.

Persoon die de online check doet

Heb je nog vragen of wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn bij een faillissement van een klant? Schakel dan Brandmeester in. Een van onze advocaten kan je hier nog veel meer over vertellen en je uitstekend adviseren hierover. En altijd voor een vaste prijs. Doe de gratis online check en ervaar het zelf.

Doe de check

Lees ook

sorry wij zijn gesloten

Mijn verkoper is failliet. Waar heb ik nog recht op?

Aankopen en geld | Faillissement | Gebrekkig product | productaankoop
Floris van der Weijden
afbeelding_algemene_voorwaarden_Floris.jpg

Wanneer zijn algemene voorwaarden eigenlijk van toepassing?

Aankopen en geld | Algemene voorwaarden
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

coversquare_incasso

6 tips om jouw incassoproces te stroomlijnen

Aankopen en geld | cashflow | incasso | debiteuren
Lisanne Kesting
skiongeluk

Skiongeluk: gevolgen voor jouw recht op loon?

Werk en inkomen | Loonschade | loon | skiongeluk
Natasja van Mourik
Goed huurderschap

Hoe voldoe je als verhuurder aan de Wet goed verhuurderschap?

Huis en wonen | verhuurderschap | huurrecht | Huurovereenkomst
Tessa Wooning