Je zonnepanelen zijn niet goed geïnstalleerd. Wat nu?
illustratie verkeerd geplaatste zonnepanelen

Je hebt zonnepanelen genomen. Maar dan blijkt dat er iets mis is gegaan bij de installatie. Wat zijn in dat geval je rechten? En hoe kan je een conflict voorkomen?

Aannemingsovereenkomst

Als je een aannemer de opdracht geeft om bouw- of verbouwingswerkzaamheden uit te voeren, is er sprake van een overeenkomst van aanneming van werk. De wet omschrijft dit als een overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. Zoals bij de installatie van zonnepanelen dus. Bij een aannemingsovereenkomst is de aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en draagt hij of zij het risico voor eventuele gebreken.

Wat als het plaatsen van de zonnepanelen niet goed is gegaan?

Gaat er iets verkeerd bij het plaatsen van de zonnepanelen? Of houdt de ondernemer zich niet aan de afspraken? Als de schade die je geleden hebt te wijten is aan het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geleverd en gemonteerd, dan is dit bedrijf in principe aansprakelijk. Meld je klacht zo snel mogelijk bij de ondernemer, in ieder geval binnen twee maanden nadat je het ontdekt hebt. Want je hebt altijd recht op het resultaat dat je met je aannemer hebt afgesproken.

Garantie

Op zonnepanelen heb je product-, vermogens- en installatiegarantie. De productgarantie houdt in dat de fabrikant de schade vergoedt als je schade aan je zonnepanelen hebt. Meestal geldt er voor zonnepanelen een garantie van minimaal tien jaar en voor omvormers een garantie van minimaal vijf jaar. Voor installatiewerkzaamheden bij zonnepanelen is de garantietermijn meestal twee jaar. Denk daarbij aan het loslaten van bevestigingsmaterialen bij storm of aansluitkabels die storingen hebben.

Als je schade lijdt aan de zonnepanelen en de fabrikant weigert om de schade te vergoeden, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Allereerst moet je kijken of je nog recht op garantie hebt en onder welke garantie de geleden schade dan valt. Als je nog recht hebt op garantie, dan is de fabrikant in principe verplicht de schade te vergoeden.

Ontbinding

Als de ondernemer je probleem niet oplost, dan kan je de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit wordt ook wel ontbinden genoemd. Om de overeenkomst te ontbinden stuur je een brief naar de ondernemer waarbij je aangeeft dat je de overeenkomst wilt ontbinden en waarom. Je betaalt dan alleen voor het werk dat wel goed is gedaan.

Tips

Hieronder een aantal tips en aandachtspunten om geschillen met je aannemer te voorkomen of te verhelpen.


1. Zorg voor voldoende bewijs

Als je vindt dat de ondernemer zijn afspraken niet nakomt, moet je dit wel kunnen bewijzen. Bewaar daarom alles wat met het werk te maken heeft. Je kan hierbij denken aan offertes, e-mails of andere berichten. Leg de gebreken ook vast op foto’s of video-opnames.

2. Wacht niet te lang

Heeft de ondernemer laten weten dat het werk klaar is? Controleer het dan meteen. Als je dingen ziet die niet goed zijn, meldt deze dan direct bij de ondernemer. Als je hier te lang mee wacht loop je het risico dat de ondernemer niet meer verplicht is om het probleem op te lossen.

3. Geef de aannemer een redelijke termijn voor een oplossing

Beschrijf in een schriftelijke (aangetekende) brief of een e-mail wat je klachten zijn en vraag de ondernemer om deze op te lossen. Stuur eventueel foto’s en ander bewijs mee ter onderbouwing van je klacht. Ook geef je de aannemer een redelijke termijn om dit op te lossen en de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Pas na het verstrijken van deze redelijke termijn kan de aannemingsovereenkomst ontbonden worden of kun je andere juridische stappen ondernemen. Geef de ondernemer dus een laatste kans om het probleem op te lossen voordat je overgaat tot ontbinden.

4. Schakel een deskundige in voor advies

Als de ondernemer het niet eens is met je klacht, kan je eventueel een deskundige om advies vragen. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken met de ondernemer dat degene die ongelijk krijgt de rekening van de deskundige betaalt.

Persoon die de online check doet

Meer weten?

Heb je vragen over aanneming van werk? Of heb je een geschil met je aannemer? Neem dan contact op met Brandmeester. Onze advocaten kunnen je hier ongetwijfeld verder mee helpen. En altijd voor een vaste prijs.

Doe de check

Lees ook

Verkoop buiten huis

Wat zijn eigenlijk je rechten bij verkoop aan de deur of bij straatverkoop?

Aankopen en geld | aankopen | straatverkoop | colportage
Man die een koopovereenkomst in de winkel tekent

Hoe bindend is het als je in een winkel een koopovereenkomst tekent?

Aankopen en geld | aankopen | Koopovereenkomst | winkel

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn