Kan je proceskosten vergoed krijgen?

“Maar alle kosten die ik maak voor jou moet de tegenpartij toch betalen?” En “Al die uren die ik hiervoor moet opnemen en de tijd die ik hierin stop, die kan ik toch verhalen op de tegenpartij?” Vragen die bijna elke klant stelt. Maar hoewel een juridisch geschil tijd, energie en vaak ontzettend veel geld kost, krijg je dit helaas lang niet altijd vergoed als je in een procedure in het gelijk wordt gesteld. In deze blog leg ik je uit wanneer proceskosten bij een civiele procedure in Nederland worden vergoed.

Wat kost procederen?

Hierbij moet je denken aan kosten voor je advocaat, griffierecht (de kosten die je aan de rechtbank betaalt), betekeningskosten, kosten voor eventuele deskundigen en executiekosten.

Advocaatkosten

Veel advocaten en juristen werken op basis van een uurtarief. Dit houdt in dat de advocaat de door hem gemaakte uren bijhoudt en deze aan je doorberekent. Voor alle e-mails, telefoongesprekken, brieven, contacten met de tegenpartij en het maken van processtukken worden uren geregistreerd waarvoor jij de rekening ontvangt. Je kunt je voorstellen dat deze kosten flink kunnen oplopen. Zeker als de zaak inhoudelijk ingewikkeld is.

Gelukkig werken we bij Brandmeester anders. Zo werken we bij het procederen met een vast tarief. Hierdoor is het vooraf al duidelijk hoeveel je voor je advocaat betaalt, hoe groot je zaak ook is.

Griffierecht

Hoeveel griffierecht je moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld naar welke rechtbank je moet, of je als natuurlijk persoon of als bedrijf procedeert en om welk financieel belang het gaat. Het griffierecht voor een natuurlijk persoon begint bij een bedrag van € 86,- en kan oplopen tot een bedrag van € 1.780,-. De precieze bedragen kun je vinden op https://www.rechtspraak.nl/.

Betekeningskosten

Als je een procedure start, moet je de dagvaarding laten betekenen aan de tegenpartij. Alleen een deurwaarder kan een dagvaarding betekenen. De kosten van betekening van een dagvaarding liggen vaak rond de € 125,-. Deze kosten kunnen per deurwaarder verschillen.

Deskundigenkosten

Om je standpunten te onderbouwen, kan het noodzakelijk zijn dat een deskundige hierover oordeelt. Deze stelt hier dan een rapport over op. Je kunt er voor kiezen om zelf een deskundige in te schakelen maar je kan ook de rechtbank vragen om een deskundige te benoemen. De kosten hiervoor - zeker bij een deskundige die ingeschakeld wordt door de rechtbank - kunnen hoog oplopen. Denk hierbij aan duizenden euro’s.

Executiekosten

Executiekosten zijn de kosten die worden gemaakt na de uitspraak van de rechter. De uitspraak zal betekend moeten worden aan de verliezende partij. Als deze partij niet vrijwillig gehoor geeft aan het oordeel van de rechter zijn er executiemaatregelen mogelijk. Denk aan het leggen van beslag op een bankrekening of een woning. Deze maatregelen worden uitgevoerd door een deurwaarder.

Welke kosten kan ik verhalen op de tegenpartij?

Als de rechter je in het gelijk stelt, kan de rechter beslissen dat de verliezende partij je proceskosten – de zogenaamde proceskostenveroordeling – moet betalen. In Nederland kennen we eigenlijk geen daadwerkelijke proceskostenveroordeling (met uitzondering van intellectuele eigendomszaken). De kosten die worden gemaakt voor griffierecht, deurwaarderskosten, deskundigenkosten etc. moeten volledig worden vergoed door de tegenpartij. Kosten voor je eigen tijd en moeite komen vrijwel nooit voor vergoeding in aanmerking.

De te vergoeden advocaatkosten worden berekend volgens het liquidatietarief. Hierbij wordt alleen gekeken naar processuele handelingen. Hiervoor worden punten toegekend. Bijvoorbeeld: voor het opstellen van een dagvaarding staat een halve punt, voor de zitting een hele punt etc. Voor deze punten worden vaste bedragen gerekend die afhankelijk zijn van het soort zaak en het financieel belang van de zaak. Deze tarieven stemmen lang niet overeen met de uurtarieven die een advocaat hanteert en de uren die hij factureert voor de zitting. Er zit dus een groot verschil tussen de daadwerkelijke advocaatkosten en de te vergoeden kosten. Als de rechter je in het gelijk stelt en er volgt een proceskostenveroordeling, dan kunnen dus niet alle advocaatkosten worden verhaald op de tegenpartij.

Buitengerechtelijke kosten

Voor het starten van een procedure wordt vaak eerst geprobeerd om het geschil op te lossen buiten de rechter om. Dit wordt de buitengerechtelijke fase genoemd. Als je vóór een procedure een advocaat of jurist inschakelt, maak je kosten. Een advocaat bestudeert de zaak, geeft een (proces)advies en rekent hiervoor een uurtarief. Soms wordt er ook een deskundige ingeschakeld en worden er uittreksels aangevraagd. Ook hiervoor maak je kosten die je in de procedure kan vorderen bij de tegenpartij. Dit alles samen noemen we ook wel buitengerechtelijke kosten.

Deze buitengerechtelijke kosten kunnen we onderscheiden van de advocaatkosten tijdens de procedure en worden als aparte post opgenomen in de kostenveroordeling. Ook hier geldt dat een kostenveroordeling niet leidt tot het volledig vergoeden van de advocaatkosten. De te vergoeden advocaatkosten worden berekend met een staffelmethode. Slechts een percentage van de advocaatkosten komt voor vergoeding in aanmerking.

Hoe werkt BrandMR ?

Zelfs als de rechter je in het gelijk stelt, kan procederen dus een kostbare aangelegenheid zijn. Er zullen altijd kosten zijn die niet voor vergoeding in aanmerking komen. En als je niet in het gelijk wordt gesteld door de rechter ben je niet alleen verplicht om je eigen proceskosten te dragen maar ook de proceskosten van de wederpartij. Het is dus verstandig om vóór je start met een procedure je te laten informeren over je rechtspositie, de kosten en het risico van een procedure.

Bij Brandmeester snappen we dat het risico van een procedure en de kosten die daarmee gepaard gaan niet altijd goed zijn in te schatten. Daarom werken we met vaste tarieven per fase. Brandmeester kent drie fases: de adviesfase, de onderhandelfase en het procederen. Hiervoor staan de tarieven vast zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Je betaalt een vastgesteld bedrag per fase, hoe groot de zaak ook is of hoe hoog de kosten van deskundigen, tegenvorderingen of iets dergelijks ook zijn. Dit beperkt je risico om een procedure te beginnen en biedt je vooraf meer inzicht in de kosten van een procedure.

Verder geen kosten

Het bedrag dat je betaalt, is niet alleen voor de advocaatkosten maar ook voor alle bijkomende kosten zoals deze hierboven worden genoemd (griffierecht, deurwaarderskosten, deskundigenkosten etc.). Met dit bedrag ben je er dus zeker van dat er verder geen kosten voor de procedure voor je rekening komen. Dit geldt dus ook als de rechter je niet in het gelijk stelt en je de proceskosten van de tegenpartij moet vergoeden. Ook dan worden het griffierecht, een eventuele proceskostenveroordeling bij een negatief vonnis en eventuele kosten voor een (gerechtelijk) deskundigenonderzoek door Brandmeester betaald.

Als je in het gelijk wordt gesteld en de tegenpartij wordt veroordeeld tot de kosten van het geding, werkt dit ook de andere kant op. Dit houdt in dat de kosten die de tegenpartij moet betalen voor griffierechten, advocaatkosten, buitengerechtelijke en andere proceskosten aan Brandmeester toekomen. Je hebt dus zelf geen recht op de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten die de tegenpartij volgens de uitspraak moet vergoeden. Het bedrag dat je hebt betaald aan Brandmeester is het bedrag dat de procedure je kost, wat de uitkomst van de zaak ook is.

Weten waar je aan toe bent

Kortom, met procederen bij Brandmeester weet je dus altijd waar je aan toe bent. Je betaalt een vaste prijs, wat het verloop en de uitkomst van de procedure ook is. En je riskeert dus geen hoge kosten of verrassingen achteraf. Best een fijne gedachte toch?

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic