Ontslag door online gedrag?
Dagmar de Groot
Dagmar de Groot
Jurist Werk en Inkomen
schokkend social media gebruik

Ontslag door uitlatingen van werknemers op sociale media is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Bijvoorbeeld omdat een werknemer online bedrijfsgeheimen deelt of vanwege het plaatsen van negatieve opmerkingen over collega’s of werkgevers. Werkgevers hebben een belang bij het beschermen van hun reputatie en merk, en het plaatsen van negatieve opmerkingen op sociale media kan deze reputatie schaden. Werknemers die zich op deze manier gedragen, kunnen zichzelf dus in een lastige situatie brengen en zelfs hun baan verliezen.

Een recent voorbeeld in dit verband is een zaak waarin een werknemer op LinkedIn berichten plaatste over het conflict tussen Israël en Hamas. Omdat de Amerikaanse overheid de grootste opdrachtgever is van de werkgever vreesde deze voor zakelijke gevolgen. De werkgever bood de werknemer een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan, maar de werknemer accepteerde dit niet. Toen de werknemer daarna in een reactie op een LinkedIn-bericht vroeg om bewijs van de wandaden van Hamas, stapte de werkgever naar de rechter en verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Vrijheid van meningsuiting

Er rijst dan de vraag in hoeverre een werkgever de vrijheid van meningsuiting van een werknemer kan beperken. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht en kan niet zomaar worden beperkt. Het is echter ook van belang dat werknemers zich als goed werknemer gedragen en een werkgever hoeft niet elke uitlating van een werknemer te dulden. Wat wel en niet is toegestaan hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de schade die een uitlating van een werknemer veroorzaakt.

In deze zaak oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een situatie waarin de werkgever de vrijheid van meningsuiting van de werknemer mocht beperken. Er was geen sprake van directe, concrete schade voor de werkgever door het bericht van de werknemer. Daarom was er volgens de rechter geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Wel was er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever omdat deze onmiddellijk aanstuurde op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsrelatie en werkgever diende de transitievergoeding te betalen en een billijke vergoeding van €9.500,- bruto.

Persoon die de online check doet

Mocht je te maken hebben met een arbeidsconflict of een (dreigend) ontslag, neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen en advocaten helpen je graag verder.

Dagmar de Groot
Dagmar de Groot
Jurist Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | advocatenkantoor | tarieven | intake | adviesgesprek
Ljubica Pesic
Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden