Wat moet je doen als je een schadeauto hebt gekocht?
Chris Stokman
Chris Stokman
Advocaat Aankopen en Geld

Wanneer je een auto koopt, controleer je deze natuurlijk grondig. Je kijkt naar mogelijke krassen of deuken, opent de motorkap en maakt een proefrit. Zodra de auto op het eerste oog niks lijkt te mankeren, ga je over tot de koop. Triomfantelijk rijd je naar huis in je nieuwe bolide. Maar dan blijkt de auto al snel wat mankementen te hebben. Je laat de auto checken bij een garage. Wat blijkt? Het is een schadeauto. Het voelt alsof je een kat in de zak hebt gekocht en je gaat zo snel mogelijk terug naar de verkoper. Maar wat zijn eigenlijk je rechten en plichten wanneer je ontdekt dat je een schadeauto hebt gekocht?

Klachtplicht

Op het moment dat je ontdekt hebt dat de auto een schadeverleden heeft, moet je de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Je kan daarvoor teruggaan naar de verkoper en hem in de gelegenheid stellen om zelf onderzoek naar de auto te (laten) doen.

Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper

In het algemeen geldt dat de verkoper het de koper moet vertellen als een auto een schadeverleden heeft. Het schadeverleden kan namelijk relevant en misschien zelfs van doorslaggevende betekenis zijn bij de onderhandelingen over de aankoop. Dat geldt zeker wanneer het aanrijdingschade aan de voor- of achterzijde betreft. Dergelijke aanrijdingen kunnen nogal wat impact hebben.

Tweedehands auto die gebreken vertoont

Door niet mee te delen dat de aangeboden auto na een schade is hersteld, onthoudt de verkoper de belangstellende koper de mogelijkheid om vanwege dit schadeverleden af te zien van aankoop. Ook zal hij in dit geval vaak geen nader onderzoek (laten) verrichten naar de staat van de auto en eventueel daarmee samenhangende risico’s. Alleen wanneer de verkoper er op geen enkele redelijke manier achter had kunnen komen dat het hier om een schadeauto ging, is er geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming. Of hiervan sprake is hangt onder andere af van de prijs van de auto, de mededelingen van de verkoper, de onderzoeksplicht van de koper, de onderhoudshistorie etc.

Maar wanneer vast is komen te staan dat de auto een schadeverleden heeft - bijvoorbeeld door een deskundige of een gekwalificeerde garage in te schakelen - heb je als koper twee wegen om te bewandelen. Ik zal beide opties hierna kort toelichten.

Beroep op dwaling

Een beroep op dwaling is mogelijk wanneer:

  • de verkoper jou tijdens de verkoop heeft medegedeeld dat de auto geen schadeverleden heeft;
  • de verkoper niet heeft medegedeeld dat de auto een schadeverleden heeft;
  • de verkoper van dezelfde onjuiste veronderstelling als de koper is uitgegaan.

Als zich een van deze drie situaties voordoet, kan je de overeenkomst vernietigen. Of een dergelijke situatie zich in jouw geval voordoet, kan je laten toetsen door een van de advocaten van Brandmeester.

Beroep op non-conformiteit

Bij een beroep op non-conformiteit moet worden beoordeeld of de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. Een verkoper weet dat een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee aan het verkeer deel te nemen. Dus mag je aannemen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt als deze een gebrek vertoont dat niet op een eenvoudige manier kan worden hersteld en bij gebruik van de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren.

Maar een gebrek levert geen non-conformiteit op als de koper hier op het moment dat hij de koopovereenkomst sloot mee bekend was dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn (de onderzoeksplicht van de koper).

Het enkele feit dat de auto ooit schade heeft gehad, maakt niet dat de auto per se non-conform is. Wanneer daar in de koopovereenkomst niets over is bepaald, kan de koper van een gebruikte auto er niet zomaar vanuit gaan dat deze nooit beschadigd is geweest. Controleer dus goed of er in de koopovereenkomst iets is opgenomen over het schadeverleden van de auto of niet.

Contact

Wil je weten of je een bepaalde koopovereenkomst kunt sluiten? Of wil je weten of je een beroep kunt doen op non-conformiteit of dwaling? Neem dan contact op met Brandmeester. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.

Lees ook

evan-demicoli-HGCqL-tRcac-unsplash.jpg

Een auto die thuis hoort op de sloop

Aankopen en geld | Auto | Schadeverleden | Dwaling
Chris Stokman
a-l-moheR9rdRGY-unsplash.jpg
Chris Stokman
Chris Stokman
Advocaat Aankopen en Geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn