BrandMR wil het recht toegankelijk maken door vrije advocaatkeuze

Een kwart van de Nederlanders schakelt geen rechtshulp in bij een juridisch geschil. BrandMR wil graag advocaten inzetten om deze groep te helpen.

Brandmeester wil rechtshulp door advocaten toegankelijk maken voor een grote groep die nu het recht mijdt. We willen nogmaals benadrukken dat de advocaten van SRK alle kernwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onderschrijven en dat hun onafhankelijkheid bij ons zeer strikt geregeld is - ook al zijn ze in loondienst bij een kantoor dat niet in eigendom is van en geleid wordt door advocaten. Onze directie tekent een professioneel statuut (opgesteld door de NOvA) voor deze advocaten waarin deze onafhankelijkheid gegarandeerd wordt.

Inmiddels heeft het College van Afgevaardigden van de NOvA gestemd voor een experiment per 1 januari 2021. Dit houdt in dat schaderegelingskantoren zoals SRK en rechtbijstandverzekeraars onder voorwaarden advocaten in loondienst mogen inzetten voor klanten zonder rechtsbijstandverzekering. Het is voor BrandMR nu mogelijk om de advocaten van SRK Rechtsbijstand in te zetten. BrandMR blijft strijden voor een structurele aanpassing van de verordening.

Om de onafhankelijkheid verder te waarborgen zijn de advocaten zelfstandig georganiseerd in een interne commissie van advocaten. Deze commissie is samengesteld uit en door advocaten, bewaakt de kernwaarden en zorgt dat deze advocaten onafhankelijk hun werk kunnen doen voor onze klanten. Deze interne commissie wordt bijgestaan door een adviesraad. Deze adviesraad bestaat uit twee externe advocaten. Deze advocaten zijn tevens (waarnemend) deken bij de Nederlandse Orde van Advocaten geweest. Hiermee zorgen wij dat de advocaten onafhankelijk voor hun klanten kunnen optreden zonder enige commerciële druk. Dit is een belangrijke verbetering voor de toegang tot het recht: kwalitatieve en onafhankelijke juridische hulp door advocaten in vier heldere stappen en tegen voorspelbare, vaste prijzen.

Onze advocaten werken al bijna 18 jaar voor klanten met een rechtsbijstandverzekering. Zij doen dit vanuit het onafhankelijke schaderegelingskantoor SRK Rechtsbijstand. SRK is dus geen verzekeraar. Onze advocaten in loondienst zijn niet anders dan iedere andere advocaat die aangesloten is bij de NOvA en staan ook onder hetzelfde toezicht en dezelfde kwaliteitseisen. In die bijna 18 jaar hebben onze advocaten dan ook bewezen dat de kernwaarden strikt nageleefd worden en dat zij volstrekt onafhankelijk hun werk doen. De verordening op de advocatuur (VODA) kent echter een beperking voor onze advocaten in loondienst. Zij mogen volgens artikel 5.9 en 5.11 van de VODA niet optreden voor klanten zonder verzekering. Deze beperking die onze advocaten wordt opgelegd door de NOvA als zij willen werken voor klanten van ons label BrandMR is in strijd met de (mededingings-)wet en vinden wij onrechtvaardig en blokkerend voor de toegankelijkheid van het recht en in strijd met vrije advocaatkeuze. Daarom vinden wij dat de artikelen 5.9 en 5.11 niet op onze advocaten toepasbaar zijn en willen wij dat deze beperking opgeheven wordt. Zo kan een grote groep ‘rechtmijders’ geholpen worden door onze advocaten bij hun juridisch geschil.

Lees ook wat de media over ons onderzoek naar ‘rechtmijders’ publiceerde.