In de min: roodstaan met je uren
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Advocaat Werk en Inkomen

Bij veel werkgevers is er een plus- en minurensysteem van toepassing. Hierdoor kunnen werkgevers pieken en dalen binnen het bedrijf beter opvangen. Dit systeem zie je bijvoorbeeld veel terug in de horeca en de zorg. In de wet zijn er geen regels opgenomen over minuren. Deze zijn meestal geregeld in je arbeidsovereenkomst, de cao of een personeelshandboek. Meestal spreek je met je werkgever in je arbeidsovereenkomst een gemiddeld aantal uren per week af. Als je vervolgens niet de afgesproken uren kan werken, dan kan je minuren opbouwen.

Als je te weinig kan werken omdat je werkgever niet voldoende werkt voor je heeft, komt dit in principe voor rekening van je werkgever. Je werkgever zal dan ook het loon over de uren die je niet werkt moeten doorbetalen. Je werkgever mag vervolgens aan je vragen om deze minuren in te halen op een ander moment. Als je als werknemer (meerdere keren) weigert om de minuren in te halen, dan kunnen deze minuren voor jouw rekening en risico komen en is het mogelijk dat je werkgever deze minuren verrekent met je salaris.

Je werkgever mag niet zomaar minuren verrekenen voor de periode dat het bedrijf gesloten is door corona.

Maar let op! Je werkgever mag niet zomaar minuren verrekenen voor de periode dat het bedrijf gesloten is door corona. Een bedrijfssluiting komt namelijk voor rekening en risico van je werkgever. Vanwege corona ontvangt je werkgever waarschijnlijk ook subsidie van de overheid via de NOW-regeling. Je werkgever wordt door deze subsidie dus al gecompenseerd voor de uren dat je niet werkt.

Afspraak

Veel werkgevers houden vaak automatisch je opgebouwde minuren in op je laatste salaris als je uit dienst gaat. Mag dit wel?

Minuren mogen alleen worden ingehouden als je dit schriftelijk hebt afgesproken met je werkgever. Deze schriftelijke afspraak kan je terugvinden in je arbeidsovereenkomst, de cao of een personeelshandboek. In de horeca-cao staat bijvoorbeeld dat de minuren in een periode van 12 maanden worden opgebouwd. De minuren moeten vervolgens in de 6 maanden daarna worden ingehaald. Stelt je werkgever je niet in de gelegenheid om deze minuren in te halen, dan vervallen de opgebouwde minuren na deze 6 maanden en komen de minuren weer voor rekening van je werkgever. Als er niets is afgesproken over plus- en minuren, dan kan je werkgever de minuren niet op je laatste salaris inhouden.

Urenregistratie

Als er wel afspraken zijn gemaakt over plus- en minuren, dan kan je werkgever dat maar zeer beperkt inhouden op je salaris. Laatst heeft de rechter* een belangrijke uitspraak gedaan over minuren. Volgens de rechter moet je werkgever tenminste maandelijks inzicht geven in de stand van de gewerkte uren en minuren. Dus alleen als je werkgever je maandelijks schriftelijk informeert over de stand van je plus- en minuren, kan je werkgever de minuren op je salaris inhouden als je uit dienst gaat. Een werkgever kan de plus- en minuren bijvoorbeeld op je salarisstrook aangeven. Je werkgever is dan ook verantwoordelijk om een goede urenregistratie bij te houden. Doet je werkgever dit niet, dan kunnen er geen minuren ingehouden worden op je salaris. Als je werkgever je nooit op de hoogte heeft gesteld van de stand van je plus- en minuren en dit pas bij het einde van je dienstverband wordt besproken, dan kan je werkgever deze min-uren niet inhouden op je salaris. Doet hij dat toch, dan kun je met succes een zaak beginnen tegen je werkgever.

Twijfel je of je werkgever je minuren mag inhouden op je salaris? Vraag dan advies bij Brandmeester. Wij hebben veel ervaring met het onterecht inhouden van minuren. Als je wilt, kunnen we onderhandelen met je werkgever of als het nodig is zelfs procederen. Jij bepaalt zelf welke stap je wilt nemen. En omdat we onze juridische hulp tegen een vaste prijs aanbieden, weet je van te voren precies wat het gaat kosten.

* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 januari 2021: ECLI:NL:GHARL:2021:249

Lees ook

beeindigingsovereenkomstsquare.jpg

Vijf tips om nog meer uit je vaststellingsovereenkomst te halen

Werk en inkomen | Ontslagvergoeding | Vaststellingsovereenkomst | beëindigingsovereenkomst
Michelle de Kip
matt-hoffman-Q0AM87PsYkE-unsplash.jpg

Zoek het maar uit! Ik neem ontslag

Werk en inkomen | Ontslag | Emotioneel | Boos
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Advocaat Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn