Zoek het maar uit! Ik neem ontslag
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Advocaat Werk en Inkomen

Het gebeurt weleens dat er ruzies en frustraties ontstaan op de werkvloer. Hierdoor kunnen de emoties hoog oplopen. Je kan je dan zo rot voelen dat je in een opwelling ontslag neemt bij je werkgever. Als de emoties wegzakken, kom je er vaak na een paar uur of soms na een paar dagen achter dat je eigenlijk helemaal geen ontslag wilde nemen. Maar hoe los je dit nu weer op? Ik vertel je daar graag meer over.

Als je ontslag neemt, moet je dit duidelijk en ondubbelzinnig aan je werkgever laten weten. Je werkgever vraagt daarom vaak om je ontslag schriftelijk te bevestigen, bijvoorbeeld per e-mail of brief. Maar als je schriftelijk ontslag hebt genomen, betekent dit nog niet altijd dat je werkgever je ook altijd kan houden aan je ontslag. Vooral niet als er sprake is van een ontslag in een emotionele bui.

Ernstige gevolgen

Als je zelf ontslag neemt, heeft dit ernstige gevolgen die je soms pas later realiseert. Je verliest namelijk je werk, inkomen, ontslagbescherming, aanspraak op een transitievergoeding en je hebt waarschijnlijk geen recht op een uitkering van het UWV. Als je (nog) geen nieuwe baan hebt, kan je financieel in grote problemen komen. Je hebt tenslotte wel allemaal vaste lasten die je moet betalen maar geen inkomsten.

Om deze reden hebben al meerdere rechters - recentelijk nog Rechtbank Gelderland - bepaalt dat een werkgever niet snel mag aannemen dat je als werknemer vrijwillig ontslag neemt als je nog geen nieuwe baan hebt. Zeker niet als je dit in een emotionele opwelling doet. Je werkgever moet goed onderzoeken of je wel zeker weet of je ontslag wilt nemen en welke ernstige gevolgen het ontslag veroorzaakt. Dit is vooral van toepassing als je je dienstverband onverwachts, in een emotionele bui of na een ruzie met je werkgever opzegt. Je werkgever moet dus heel zorgvuldig met een emotioneel ontslag om gaan. Dit kan hij doen door je te wijzen op de ernstige gevolgen van je ontslag (geen inkomen, geen uitkering etcetera) en je een bedenktermijn te geven om nog even over je ontslag na te denken.

Bedenktermijn

Voorafgaand aan de uitspraak van Rechtbank Gelderland[1] gebeurde het volgende. Een werkneemster nam in een emotionele bui ontslag bij haar werkgever. De werkneemster gaf eerst mondeling bij haar collega’s en werkgever aan dat zij ontslag wilde nemen. Ter bevestiging diende zij daarna direct een schriftelijke ontslagbrief bij haar werkgever in. De werkgever had de werkneemster gewezen op de ernstige gevolgen van het ontslag. Hij wilde de werkneemster ook een bedenktermijn geven. Maar de werkneemster wees dit in haar boosheid af. Drie dagen later kwam de werkneemster op het ontslag terug. Vooral omdat zij zeer emotioneel en boos was tijdens haar ontslagname. Maar de werkgever wilde de werkneemster niet meer terug en stelde dat zij ontslag had genomen.

In deze zaak speelde op de achtergrond mee dat de moeder van de werkneemster net was overleden, zij 58 jaar was en al 23 jaar in dienst was bij haar werkgever. De rechter oordeelde dus dat de werkgever nog zorgvuldiger had moeten handelen. Met name door de werkneemster eerst een verplichte bedenktermijn te geven, ook al weigerde de werkneemster de bedenktermijn. Een ontslag kan dus in veel gevallen toch nog ongedaan worden gemaakt.

Persoon die de online check doet

Heb jij per ongeluk in een emotionele of boze bui ontslag genomen bij je werkgever? En wil je weten of je dit ontslag ongedaan kan maken? Vraag dan advies bij Brandmeester. Als je wilt, kunnen we onderhandelen met je werkgever of als het nodig is zelfs procederen. Jij bepaalt zelf welke stappen je wilt nemen en je weet van tevoren precies wat het gaat kosten.

juridische hulp bij werk en inkomen

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:5488

Meer weten over wat je rechten zijn en welke stappen je moet ondernemen bij ontslag?

Lees ook

beeindigingsovereenkomstsquare.jpg

Vijf tips om nog meer uit je vaststellingsovereenkomst te halen

Werk en inkomen | Ontslagvergoeding | Vaststellingsovereenkomst | beëindigingsovereenkomst
Michelle de Kip
steve-johnson-hokONTrHIAQ-unsplash.jpg

Rechter tikt onfatsoenlijke werkgever op de vingers

Werk en inkomen | Billijke vergoeding
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Michelle de Kip
Advocaat Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | advocatenkantoor | tarieven | intake | adviesgesprek
Ljubica Pesic
Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden