Een achteroprijder zit niet altijd fout

Een uitspraak die we regelmatig horen is: ‘’ Hij reed achterop. Hij is fout!’’. Vaak wel maar niet altijd. Er zijn ook situaties waarin de achteroprijder helemaal niet schuldig is. In deze blog zal ik deze situaties kort toelichten.

Hoofdregel is dat een bestuurder op grond van artikel 19 RVV in staat moet zijn “zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.”

Staat je voorganger stil voor het rode verkeerslicht en ben jij aan het dagdromen waardoor je achterop botst? Ja, dan ben je natuurlijk gewoon aansprakelijk. Maar wanneer ben je dan niet aansprakelijk? Nou bijvoorbeeld als:

  • je voorganger plotseling hard remt vanwege zijn angst om geflitst te worden en jij niet meer kan remmen;
  • je voorganger een echte dierenvriend is en plotseling hard remt vanwege een overstekende kat. Alles kleiner dan een hond heeft geen ‘’verkeersnoodzaak’’. (Best een nare regel al zeg ik het zelf.);
  • een andere automobilist je afsnijdt en remt waardoor je achterop botst;
  • auto A plotseling tot stilstand komt, waardoor jij (C) en B niet meer op tijd kunnen stoppen (kop-staartbotsing).

In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij je kan bewijzen dat een ander aansprakelijk voor je schade is. Je moet dus nog wel even bewijzen dat de ander aansprakelijk is. Een goed ingevuld schadeformulier, foto’s en getuigenverklaringen kunnen hierbij helpen.

Maak je nou eens zo’n situatie mee en heb je naast het feit dat je prachtige auto in de prak ligt ook nog letsel? Meld je dossier dan aan bij Brandmeester. Je krijgt dan hulp van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en -juristen. En dat maakt het echt een stuk makkelijker om je recht te halen.

gadiel-lazcano-ulPAVuxITEw-unsplash.jpg

Werk en inkomen | Re-integratie, Ziekte

Ziekmakend werk. Is er een uitweg?

Als werknemer mag je tijdens de eerste twee jaar van je ziekte niet worden ontslagen. Deze ontslagbescherming is in het leven geroepen zodat een zieke werknemer niet ook nog eens te maken krijgt met ontslag. Een werknemer heeft de eerste twee jaar tijdens ziekte recht op minimaal 70% doorbetaling van het loon. Vaak is door de cao of in de arbeidsovereenkomst geregeld dat er meer wordt betaald, tot zelfs 100% van het loon. Zowel de werkgever als de werknemer hebben in deze twee jaar de verplichting om te werken aan re-integratie en hun best te doen om het werk te kunnen hervatten. Dit heet de re-integratieverplichting.

Lees meer