Hoe kun je geschillen met je aannemer voorkomen?
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld

De afgelopen jaren is er sprake van een forse toename van het aantal juridische geschillen tussen consumenten en aannemers. Hierbij gaat het vooral om geschillen over bouw- of verbouwingswerkzaamheden. Maar wat is nu precies een aannemingsovereenkomst? En hoe kun je geschillen met jouw aannemer voorkomen?

Aannemingsovereenkomst

Als je een aannemer opdracht geeft om bouw- of verbouwingswerkzaamheden te verrichten is er sprake van een overeenkomst van aanneming van werk. De wet omschrijft dit als een overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan verbouwingen van je woning zoals stucwerk, het plaatsen van een dakkapel, een keuken- of een dakrenovatie maar ook schilderwerk en de reparatie van je auto vallen hieronder.

Tips om geschillen met jouw aannemer te voorkomen

Het spreekt misschien voor zich, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Hieronder geef ik je daarom een aantal tips en aandachtspunten om geschillen met je aannemer te voorkomen.

1# Kies je aannemer zorgvuldig

Er zijn veel goede aannemers die hun vak verstaan. Helaas zijn er ook aannemers waarvan dit niet gezegd kan worden. Daarom is het van belang om vooraf onderzoek te doen. Vraag aan vrienden, familie en kennissen met welke aannemer zij goede ervaringen hebben. Vraag referenties bij de aannemer, bekijk zijn website, zoek op internet naar recensies en vraag meerdere offertes aan. Controleer ook of een aannemer ervaring heeft met soortgelijke werkzaamheden. Iedere aannemer heeft immers een andere specialisatie. Het is ook aan te bevelen om te kiezen voor een aannemer die is aangesloten bij een keurmerk, zoals Bouwgarant, SWK of Woningborg.

2# Maak duidelijke afspraken, leg ze schriftelijk vast en let goed op de algemene voorwaarden

Het is van groot belang om vooraf duidelijke afspraken te maken met de aannemer en alle gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in de aannemingsovereenkomst. Zorg daarom altijd voor een nauwkeurige en volledige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te gebruiken materialen. Leg ook een termijn van oplevering en de gemaakte afspraken over betaling, garantie en eventueel meerwerk schriftelijk vast. Op deze manier kun je discussies over de inhoud van de overeenkomst voorkomen en heb je bewijs in handen als er toch een geschil ontstaat. Als je na het sluiten van de aannemingsovereenkomst nieuwe afspraken maakt, is het aan te raden om ook deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Let daarnaast goed op de algemene voorwaarden. De meeste aannemers maken hier immers gebruik van. Hierin staan vaak bepalingen over aansprakelijkheid, meerwerk, garantie, beëindiging, ontbinding en opzegging van de aannemingsovereenkomst en een geschillenregeling. De wet bepaalt dat onredelijk bezwarende bedingen in de algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden. Toch is het verstandig om de algemene voorwaarden te lezen voordat je met een aannemingsovereenkomst akkoord gaat. Kun je niet instemmen met een of meerdere bepalingen? Onderhandel daar dan met de aannemer over en leg eventueel daarvan afwijkende afspraken schriftelijk vast in de aannemingsovereenkomst.

3# Spreek een duidelijke termijn van oplevering en betaling in termijnen af

Op dit moment komen de meeste aannemers om in het werk. Daarom kun je in de aannemingsovereenkomst het best schriftelijk vastleggen wanneer het werk klaar moet zijn en moet zijn opgeleverd. Daarbij kun je afspreken dat de aannemer een boete aan jou moet betalen als hij het werk te laat oplevert. Daarnaast is het verstandig om goede en heldere afspraken over de prijs en de betaling te maken. Het is bij aanneming van werk gebruikelijk dat je in termijnen betaalt en de laatste termijn pas na correcte oplevering voldoet.

4# Ga niet te makkelijk akkoord met meerwerkfacturen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan meerwerk noodzakelijk blijken. Meerwerk is het

extra werk dat de aannemer verricht bovenop de werkzaamheden die jullie hebben afgesproken. Bij meerwerk heeft de aannemer in beginsel recht op verhoging van de overeengekomen prijs. Maar dit geldt alleen als hij de opdrachtgever daarvoor tijdig heeft gewaarschuwd.

5# Stuur een ingebrekestelling

Neem contact op met je aannemer als hij de gemaakte afspraken niet nakomt of als je niet tevreden bent over zijn werk. Mogelijk dat je in goed onderling overleg tot een oplossing kan komen. Als dit niet lukt, stuur dan een schriftelijke ingebrekestelling. Hierin laat je de aannemer weten welke gebreken er zijn en welke afspraken hij niet nakomt. Ook geef je de aannemer een redelijke termijn om dit op te lossen en de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Pas na het verstrijken van de redelijke termijn kan de aannemingsovereenkomst ontbonden worden of kun je andere juridische stappen ondernemen.

6# Doe bij oplevering onderzoek naar gebreken en klaag tijdig bij eventuele gebreken

De aannemer is verplicht om het werk dat hij tot stand brengt op te leveren. Het is belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met oplevering. Controleer eerst of het werk ook daadwerkelijk naar behoren is afgerond en doe onderzoek naar de kwaliteit van het werk. Op grond van de wet moet je dit binnen een redelijke termijn doen dus wacht daar niet te lang mee. Ga alleen akkoord met de oplevering als je na wat onderzoek hebt vastgesteld dat er geen gebreken zijn. Gaat het om een groter werk of mis je de kennis en kunde om de kwaliteit van het werk zelf goed te kunnen beoordelen? Schakel dan een bouwkundig adviseur (bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis) in om het werk te beoordelen.

Laat na je onderzoek weten aan de aannemer of je het werk aanvaardt of niet. Zijn er gebreken? Klaag daar dan zo spoedig mogelijk over bij de aannemer en geef aan welke werkzaamheden hij nog verrichten moet. Uiteraard geldt ook hier: doe dit altijd schriftelijk! Komen er na oplevering gebreken aan het licht? Klaag ook daar dan zo spoedig mogelijk over bij de aannemer. De wet zegt dat je tijdig moet klagen over een gebrek in een werk. Doe je dit niet? Dan loop je het risico dat je de aannemer daar niet meer op aan kan spreken. Wees daarbij alert op de algemene voorwaarden: soms wordt hierin een specifieke termijn of een ander voorschrift voor het indienen van klachten gegeven.

Meer weten?

Heb je vragen over aanneming van werk? Of heb je een geschil met je aannemer? Neem dan contact op met Brandmeester. Onze advocaten kunnen je hier ongetwijfeld verder mee helpen. En je betaalt bij ons nooit meer dan onze vaste prijs.

Lees ook

Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden
sorry wij zijn gesloten

Mijn verkoper is failliet. Waar heb ik nog recht op?

Aankopen en geld | Gebrekkig product | Faillissement | productaankoop
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | advocatenkantoor | tarieven | intake | adviesgesprek
Ljubica Pesic
Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
arbeidsconflict

Een arbeidsconflict én je bent ziek: wat nu?

Werk en inkomen | arbeidsvoorwaarden | studiekostenbeding | opleidingskosten | mediation
Hélène de Graaf-de Waard