Is je huurverhoging wel terecht?
Patrick Jongeling
Patrick Jongeling
Advocaat Huis en Wonen
Illustratie Huisprijs

Als je in Nederland een huis huurt, brengt dat allerlei huurverplichtingen met zich mee. Deze vind je terug in je huurovereenkomst of de daarbij behorende algemene voorwaarden. Tot deze verplichtingen kan ook een zogenaamd huurprijswijzigingsbeding behoren. Maar volgens de Rechtbank Amsterdam blijkt deze lang niet altijd even eerlijk.

De media besteden de laatste tijd veel aandacht aan de hoge Nederlandse huren en de exorbitante verhogingen hiervan. Hierdoor hebben Nederlandse rechtbanken zich ook in dit thema verdiept.

Zo paste de rechter in het kader van een ambtshalve toetsing onlangs het Europese consumentenrecht toe om bedingen in huurovereenkomsten te beoordelen.

Onderzoek

In dit licht heeft de Rechtbank Amsterdam ook grondig onderzoek gedaan naar huurprijswijzigingsbedingen. Met name op grond van richtlijn 93/13 EG (Richtlijn Oneerlijke Bedingen) van het Europese consumentenrecht.

Strenge eisen

Het Hof van Justitie stelt strenge eisen aan de geldigheid van huurprijswijzigingsbedingen. Zo moet volgens de kantonrechter aan de volgende voorwaarden voldaan zijn voor een geldig huurprijswijzigingsbeding:

  • Het huurprijswijzigingsbeding moet in de huurovereenkomst of bijgevoegde algemene voorwaarden staan;
  • Het huurprijswijzigingsbeding moet geldige gronden voor huurprijsaanpassing bevatten
  • In de huurovereenkomst moet staan dat de huurder deze op kan zeggen als de huurpijs wordt veranderd.

Verder moet de verhuurder de huurder duidelijk en begrijpelijk inlichten over de voorgenomen verhogingen.

Extra verhogingen oneerlijk

Huurders van Bouwinvest bleken zo al jarenlang veel te veel te hebben betaald. Volgens de rechtbank van Amsterdam deugde het huurcontract namelijk niet. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben want Bouwinvest verhuurt wel 19.000 woningen.

In het betreffende huurcontract staat dat Bouwinvest de huur ieder jaar in lijn met de inflatie mag verhogen. Daar bovenop mag nog eens maximaal 5% extra in rekening worden gebracht.

Maar volgens de rechtbank in Amsterdam is dit laatste niet eerlijk en schadelijk voor de belangen van de huurder. Dat de specifieke passage van het huurcontract ook niet vermeldt wanneer de maximale huurverhoging mag worden berekend en waarom, is volgens de rechtbank ook al niet juist. Dit zorgt ervoor dat de huurder is overgeleverd aan de willekeur van de verhuurder.

Geen huurprijswijzingingsbeding van toepassing

Wat de rechtbank betreft, kan dit hele huurprijswijzigingsbeding daarom buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dat alle huurverhogingen al vanaf het begin onterecht zijn doorgevoerd. Huurders van Bouwinvest hebben daardoor veel te veel betaald.

Enorme implicaties

Als dit vonnis standhoudt, dan kan dat enorme implicaties hebben. Bouwinvest en andere verhuurders met dit soort bepalingen wacht dan een flinke stroom aan vorderingen.

Verlaging van je huurschuld

En waarschijnlijk gebeurt dit veel vaker. Met name in de vrije sector blijkt regelmatig gebruik te worden gemaakt van huurprijswijzigingsbedingen die in strijd zijn met de Europese richtlijn Oneerlijke bedingen.

Kortom, heb je als huurder te maken met een oneerlijk huurprijswijzigingsbeding? Dan kan dit worden vernietigd waardoor je huurschuld wordt verlaagd. Bovendien kun je de huur die je eerder teveel betaalde met terugwerkende kracht terugvorderen.

Persoon die de online check doet

Heb je ook een huurprijswijzigingsbeding in je huurovereenkomst staan waarvan je je afvraagt of deze wel eerlijk is? Of heb je andere twijfels over de afspraken die je met je verhuurder gemaakt hebt? De advocaten en juristen van Brandmeester staat altijd voor je klaar. Dus neem vandaag nog contact met ons op of doe de online check.

Doe de check

Lees ook

Squareblogconservatoirbeslag.jpg

Tips van de meester 5: Rekeningen niet betaald? Leg conservatoir beslag

Aankopen en geld | Tips van de meester
Patrick Jongeling
Patrick Jongeling
Patrick Jongeling
Advocaat Huis en Wonen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic