Mag het UWV duurzame arbeidsongeschiktheid afwijzen?
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen
Persoon aan het werk in een rolstoel

Om een IVA-uitkering te krijgen, moet je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Bij het beoordelen van deze duurzaamheid maakt de UWV-arts een inschatting van je herstelkansen. Daarbij kijkt hij of zij naar de kans dat je arbeidsmogelijkheden toenemen in de toekomst. Maar wat als er wel behandelmogelijkheden zijn maar je persoonlijke omstandigheden of je persoonlijkheid werken blokkerend? Mag het UWV dan toch uitgaan van een gunstige prognose en dus het ontbreken van duurzaamheid?

𝗝𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗸𝗮𝗱𝗲𝗿

Volgens artikel 4 Wet WIA is sprake van duurzaamheid bij:
- een medisch stabiele of verslechterende situatie;
- een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

𝗠𝗼𝘁𝗶𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗨𝗪𝗩

De inschatting van de UWV-arts moet berusten op "een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die bij de individuele verzekerde aan de orde zijn". Als de inschatting van de UWV-arts gebaseerd is op een (ingezette) medische behandeling, moet hij of zij onderbouwen welk resultaat er van die behandeling wordt verwacht. Ook moet de UWV-arts aangeven welke beperkingen voor arbeid zullen afnemen als gevolg van deze behandeling. Het enkele feit dat er een behandeling mogelijk is, is dus niet voldoende.

𝗖𝗮𝘀𝘂𝘀

Een werkneemster is voor 82,8% arbeidsongeschikt en haar werkgever claimt dat deze arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Maar de UWV-arts meent dat er nog behandelopties zijn en dat die kunnen leiden tot een toename van de belastbaarheid.

Volgens de werkgever kunnen er van deze behandelopties geen positief resultaat verwacht worden. Persoonlijke factoren bij de werkneemster staan verbetering in de weg.

𝗨itspraak U𝗪𝗩

Het UWV gaat daarin niet mee. De UWV-arts geeft aan dat er bij een prognose geen rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden of de persoonlijkheid van de betrokkene. Die factoren mogen bij de beoordeling alleen een rol spelen als deze rechtstreeks samenhangen met de ziekte. Daarnaast worden klantgebonden factoren alleen als een belemmering voor verbetering van de belastbaarheid geaccepteerd als er sprake is van verlies aan autonomie.

Maar in dit geval is er geen sprake van autonomieverlies. De behandelopties zijn daarom reëel en duurzaamheid is niet aan de orde.

Uitspraak R𝗲𝗰𝗵𝘁𝗯𝗮𝗻𝗸

De rechtbank Midden-Nederland volgt het UWV. Er is geen sprake van duurzaamheid en de WGA-uitkering wordt niet gewijzigd in een IVA-uitkering.

𝗧𝗶𝗽

Het financiële belang van een werkgever is bij toekenning van een IVA- in plaats van een WGA-uitkering groot. Claim je als werkgever dat de door het UWV genoemde behandelopties niet reëel zijn voor je (ex-)werknemer vanwege persoonlijke factoren bij de werknemer? Onderbouw dan dat deze factoren gelinkt zijn aan het ziektebeeld en dat er sprake is van autonomieverlies. Anders zal de kans van slagen van je bezwaar klein zijn.

Persoon die de online check doet

Doe de check

Zelf ook te maken met duurzame arbeidsongeschiktheid die niet wordt toegekend? Doe de check en kijk of een van onze gespecialiseerde advocaten je kan helpen. En natuurlijk doen we dit bij Brandmeester altijd voor een vaste prijs.

Doe de check

Lees ook

Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Ziek persoon die een thermometer vast houdt

Hoe hoog is een WIA-uitkering en welke aanvullingen daarop kun je krijgen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn