Mijn verkoper is failliet. Waar heb ik nog recht op?
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld
Illustratie euromunt

Afgelopen week werd BCC - een van de grootste verkopers van elektronische producten in Nederland - door de Rechtbank Amsterdam failliet verklaard. De winkels blijven voorlopig open omdat mogelijk een doorstart zal worden gemaakt. Maar wat houden een faillissement en een doorstart nu precies in? En waar heb je als consument nog recht op? In deze blog zal ik de belangrijkste vragen op dit gebied beantwoorden.

1. Wat is een faillissement precies?

Bij een faillissement heeft een bedrijf niet genoeg geld om zijn schulden te betalen. In dat geval kan het bedrijf zelf of een schuldeiser faillissement aanvragen. Als de rechtbank het bedrijf failliet verklaart, wordt er een curator benoemd die de belangen van de gezamenlijke schuldeisers behartigt. Deze curator zal na het faillissement alle beslissingen over het bedrijf nemen. Hij zal de bezittingen en schulden in kaart brengen en de aanwezige vermogensbestanddelen verkopen. Hierna zal hij proberen de schuldeisers te betalen. Een faillissement leidt er uiteindelijk toe dat het bedrijf zal ophouden te bestaan.

2. Je hebt een product besteld dat je volledig hebt betaald. Maar je hebt het product nog niet ontvangen. Waar heb je recht op?

Illustratie van een persoon die vragen heeft bij haar contract

In dit geval heb je een zwakke juridische positie. De curator is namelijk niet verplicht om het bestelde product alsnog aan je te leveren. In de praktijk zal hij daar ook niet toe overgaan. Wel kan je het betaalde geld terugvorderen door je vordering bij de curator in te dienen. Maar dan ben je wel slechts een van de vele schuldeisers in het faillissement. Het is verstandig om dit per brief of per e-mail te doen. Je hebt in dat geval een zogenaamde concurrente vordering. Dit betekent dat de wet geen voorrang aan je vordering toekent. De wet heeft namelijk bepaald dat bepaalde vorderingen - zoals bijvoorbeeld vorderingen van de Belastingdienst en het UWV - voorrang hebben boven concurrente vorderingen.

Aan het eind van het faillissement zal de curator bekijken of er voor schuldeisers een uitkering beschikbaar is. In de praktijk komt er voor concurrente schuldeisers vrijwel nooit of slechts een zeer beperkte uitkering beschikbaar. Dat is ook logisch. Als er immers voldoende geld zou zijn geweest om de concurrente schuldeisers te betalen, dan zou een faillissement überhaupt niet nodig geweest zijn. Wel is het altijd aan te bevelen om je vordering bij de curator in te dienen. Als het toch tot een uitkering komt, zou het natuurlijk zonde zijn om dit te laten schieten.

3. Je hebt een product besteld en een aanbetaling gedaan. Maar je hebt het product nog niet gekregen. Waar heb je recht op?

Ook in dit geval heb je een zwakke juridische positie. Hier geldt hetzelfde als onder vraag 2. Wel kan je de curator een redelijke termijn stellen waarbinnen hij moet meedelen of hij de overeenkomst wil nakomen. In sommige gevallen kan de curator er belang bij hebben dat de overeenkomst wordt voortgezet. Dit zal hij in principe alleen doen als dit in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is. Als de curator toch besluit om het bestelde product te leveren, dan ben je verplicht om het product af te nemen en de resterende koopprijs te betalen. Gaat de curator daar niet toe over? Dan heb je een concurrente vordering in het faillissement. Deze vordering kan je bij de curator indienen. Daarna zal deze worden meegenomen bij de afwikkeling van het faillissement.

4. Je hebt een product besteld maar nog niet betaald en je wacht nog op levering. Wat moet je doen?

In dat geval is het verstandig om bij de curator na te gaan of het bestelde product aan jou geleverd zal worden. Ook in dat geval kan je de curator een redelijke termijn stellen. Hierbinnen moet hij meedelen of hij de overeenkomst wil nakomen. Is dit het geval? Dan moet je dit product afnemen en moet je de aankoopprijs aan de curator voldoen. Je hoeft de koopprijs pas te betalen zodra je het bestelde product ontvangen hebt. Als de curator het product niet kan leveren, hoef je uiteraard ook de aankoopprijs niet te betalen.

5. Je product is vanwege een reparatie in het bezit van de verkoper. Kan je je product nog terugkrijgen?

In dit geval valt je product in principe niet in het faillissement. De verkoper is immers geen eigenaar van jouw product en de curator mag deze dus niet als onderdeel van het faillissement verkopen.

Omdat jij eigenaar bent van dit product kan je deze van de curator opeisen. Het is daarom verstandig om de curator zo spoedig mogelijk na de faillietverklaring te vragen om jouw product terug te geven. Bij dit verzoek moet je wel schriftelijke stukken voegen waaruit blijkt dat jij de eigenaar bent, zoals bijvoorbeeld de koopovereenkomst of de factuur. Als je product zo te identificeren is, is de curator verplicht om deze aan jou terug te geven. Als er aan de reparatie kosten verbonden zijn en de reparatie uitgevoerd is, ben je wel verplicht om de nota daarvan aan de curator te betalen.

6. Je product gaat kapot of heeft een gebrek. Kan je nog aanspraak maken op garantie?

Persoon ontvangt een beschadigd product

Als je verkoper failliet gaat, kan je helaas geen aanspraak meer maken op een contractuele of de wettelijke garantie. Soms volgt uit het contract of uit de wet dat de verkoper verplicht is om gebreken aan het product kosteloos te herstellen of te vervangen. Gaat het door jou gekochte product kapot of heeft het product een gebrek? Dan heb je bij een faillissement van een verkoper dus pech. Je zal dan zelf een andere partij moeten inschakelen om dit product te laten herstellen en de kosten daarvan zal je zelf moeten dragen.

Het enige dat in deze situatie uitkomst zou kunnen bieden, is een eventuele fabrieksgarantie. Als er sprake is van een fabrieksgarantie en het gebrek valt onder deze garantie, dan kan je de producent van het product hierop aanspreken. Controleer daarom goed of je een fabrieksgarantie hebt.

7. Wat zijn je rechten bij een doorstart?

Bij sommige faillissementen vindt een doorstart plaats. Bij een doorstart neemt een ander bedrijf de onderneming, de vermogensbestanddelen en de bedrijfsactiviteiten (of een gedeelte daarvan) over. Voor deze overname moet de doorstartende onderneming een redelijke prijs aan de curator betalen. Dit bedrag zal ten goede komen aan de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement. Een doorstart lijkt gunstig omdat het failliete bedrijf lijkt te worden voortgezet. Maar helaas is dit niet het geval. Het failliete bedrijf en de doorstartende onderneming zijn namelijk andere bedrijven. Daarnaast gaan jouw rechten bij een doorstart in principe niet over naar de doorstartende onderneming. Je kan bij een doorstart dus nog steeds geen betaling of levering van het bestelde product afdwingen. Ook kan je geen aanspraak maken op garantie.

Persoon die de online check doet

Vraag het BrandMR

Heb je verder nog vragen of wil je weten wat je mogelijkheden zijn bij een faillissement van een verkoper? Schakel dan gerust Brandmeester in. Een van onze gespecialiseerde advocaten kan je hier zeker meer over vertellen en je hier verder over adviseren.

Doe de check

Lees ook

Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden
klant failliet

Je klant is failliet. Wat nu?

Aankopen en geld | Bestuurdersaansprakelijkheid | Recht van reclame | Faillissement
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Floris van der Weijden
Advocaat Aankopen en Geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Annulering pakketreizen (square)

Hebben pakketreizen dezelfde annuleringsrechten als producten en diensten?

Aankopen en geld | Annulerings- of reisverzekering | Herroepingsrecht | Pakketreis
Fernando Couvreur
Non-conformiteit (square)

Help! Je hebt een product gekocht, maar het voldoet niet aan je verwachtingen

Aankopen en geld | Non-conformiteit | bewijs | productaankoop
Jeanny Dreef
Voorkom online oplichting (square)

Voorkom oplichting: tips voor veilig online winkelen

Aankopen en geld | Aankoop | Oplichting
Laurens Kasteleijn