Skiongeluk: gevolgen voor jouw recht op loon?
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Advocaat Werk en Inkomen
BrandMR-Youtube-Letsel_Square

In deze periode vertrekt Nederland massaal naar de wintersportoorden voor een weekje sneeuw, zon en skiplezier. Hoe heerlijk zo’n wintersportvakantie ook is, skiën is helaas niet geheel zonder risico’s. We krijgen dan ook veel vaker te maken met nieuwsberichten over ernstige skiongelukken. Wat heeft dit voor gevolgen voor jouw recht op loon? Zijn hier nog risico’s aan verbonden? Ik leg het je uit.

Recht op loon bij ziekte

Op grond van de wet heeft een werknemer die vanwege ziekte niet in staat is om te werken gedurende twee jaar recht op doorbetaling van het loon. Dit geldt ook voor werknemers die een risicovolle sport, zoals skiën, beoefenen. Kortom: ja, ook ná een skiongeluk heb jij als werknemer recht op loon! De hoogte van dit loon is afhankelijk van wat je met je werkgever overeengekomen bent in de arbeidsovereenkomst, cao of ander bedrijfsreglement. Op basis van de wet heb je als werknemer in ieder geval gedurende twee jaar recht op 70% van het overeengekomen salaris, waarbij je in het eerste ziektejaar ten minste het geldende wettelijke minimumloon behoort te ontvangen.

Uitzonderingen?

Zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Een uitzonderingssituatie is er wel. Wanneer jij als werknemer opzettelijk een skiongeluk veroorzaakt met de intentie om je arbeidsongeschikt te melden bij je werkgever, dan kan de werkgever zich met succes op het standpunt stellen dat jij geen recht hebt op doorbetaling van het loon tijdens ziekte. In de praktijk blijkt dit wel een hele zware toets. Dit betekent namelijk dat een werkgever moet bewijzen dat een werknemer met opzet een skiongeluk heeft gekregen met als doel om zich na de skivakantie ziek te kunnen melden. In de praktijk doet deze situatie zich dan ook gelukkig niet snel voor.

Uitspraak gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft recent geoordeeld in een zaak over een werkneemster die in 2011 na een skiongeluk arbeidsongeschikt is geraakt. De werkneemster heeft destijds samen met de werkgever, tevens ex-echtgenoot, een arbeidsovereenkomst opgesteld in verband met de aansprakelijkstelling van de veroorzaker van het skiongeval. Op basis van de arbeidsovereenkomst heeft werkneemster gedurende twee jaar ziekte recht op 100% van haar loon. In 2018 raakte dezelfde werkneemster opnieuw arbeidsongeschikt. De werkgever betaalt slechts 70% van het loon in het tweede ziektejaar. Maar de ex-echtgenoot eist 100% van het loon tijdens ziekte op grond van de arbeidsovereenkomst. Het hof heeft geoordeeld dat de werkneemster over de gehele ziekteperiode, dus ook het tweede ziektejaar, recht heeft op 100% van het loon. Dit komt omdat partijen zich na het opstellen van de arbeidsovereenkomst ook echt hebben gehouden aan de inhoud van deze overeenkomst. De werkneemster mocht er dan ook op vertrouwen dat zij het tweede ziektejaar ook recht heeft op volledige doorbetaling van haar loon.

Persoon die de online check doet

Tip

Een tip aan werkgevers is om goed na te denken over de gevolgen wanneer je een arbeidsovereenkomst opstelt ten behoeve van een specifieke situatie. Bezint eer ge begint!

Heb jij als werknemer te maken met ziekte en de vraag of je recht hebt op doorbetaling van jouw loon en/of de hoogte daarvan? Neem dan contact op met de advocaten en juristen van Brandmeester. Wij helpen je graag.

Neem contact op

Lees ook

ontslag en transitievergoeding

Claim tijdig je transitievergoeding. Of kijkt de rechter niet zo nauw?

Werk en inkomen | arbeidsvoorwaarden | studiekostenbeding | opleidingskosten
Natasja van Mourik
ilse-driessen-QdECiEXGCBU-unsplash.jpg

Wat betekent de stijgende energieprijs voor jouw energiecontract?

Aankopen en geld | Energiecontract | Energieprijs
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Advocaat Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Een man op social media

Ontslag door online gedrag?

Werk en inkomen | ontslag | social media | online gedrag
Dagmar de Groot
Ziek persoon die een thermometer vast houdt

Hoe hoog is een WIA-uitkering en welke aanvullingen daarop kun je krijgen?

Werk en inkomen | wia | Arbeidsongeschikt | aanvulling
Natascha Schenk
WOZ bezwaar

Hoe maak je bezwaar tegen een WOZ-beschikking?

BrandMR | Bezwaar | woz | woningmarkt
Tessa van Swieten